Pinsepastor dømt til fem måneders fengsel for å ha slått barna med et belte på baken

En pinsepastor er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i fem måneder for å ha slått barna med et belte på baken. I retten forklarte mannen at han hadde slått barna med et belte på baken «i oppdragelsesøyemed». Han sa at han anså handlingene som ris eller oppdragelse, ikke vold. Han var likevel klar over at dette ikke er lovlig handlinger. «Det følger av siktedes tolkning av Bibelen at man skal gjøre dette når det er nødvendig», heter det i dommen fra Lagmannsretten. Pastoren ble i tingretten dømt til 120 dagers fengsel, og straffen er nå skjerpet.

Mannen forklarte at han som pastor i en pinsemenighet må følge det som instrueres i Bibelen. Han mente derfor han måtte balansere mellom pliktene han har etter Bibelen og det å rette seg etter norsk lov. Mannen kommer opprinnelig fra et annet land, og viste i retten til at han selv ble oppdratt på denne måten, og at det er vanlig i hans kultur.

Lagmannsretten mener den fysiske avstraffelsen er å regne som grov og skriver:

«Den har vært preget av en kalkulert og overveid avstraffelse, der målet har vært å påføre barna kortvarig smerte. Både tiltalte og barna har forklart at det var snakk om harde slag. Den er også utført på en ydmykende måte, og bak lukket dør på foreldrenes soverom, liggende på magen på sengen. Når det også tas i betraktning at den har vart over noe tid – der det har vært tatt pauser hvor barna har forklart seg eller fått igjen pusten, og uten at de vet om det kommer flere slag eller ikke – er det tale om grove krenkelser» Pinsepastoren ble i Tingretten dømt til 120 dagers fengsel, og dette har nå Lagmannsretten skjerpet.  I en rekke land er fysisk avstraffelse av barn en normal praksis, men i Norge er slik avstraffelse straffbart. Å bruke fysisk vold mot barn kan på ingen måte forsvares, og foreldre bør finne andre måter å straffe barna på enn fysisk eller psykisk vold. En bedre måte er å grundig forklare barna hva som er rett og galt, og eventuelle brudd bør heller straffes med fravær av goder. Et eksempel kan være å redusere lommepenger en kort periode eller husarrest. Å utøve vold ved å slå barn er aldri noen god løsning.

Én tanke om “Pinsepastor dømt til fem måneders fengsel for å ha slått barna med et belte på baken

  1. Vi to synes at dette er helt forferdelig å lese, vi håper at Pinsepastoren mister omsorgsretten for barna. Og vi mener at 120 dager i fengsel er altfor liten straff for barnemishandling. Vi håper at barna får beskyttelse ifra denne Pinsepastoren i fremtiden.

Det er stengt for kommentarer.