Per Kørner med utfordring til Erik Selle og partiet “De Kristne”

Kan partiet “De Kristne” sitte i en regjering som administrerer fosterdrapsloven? Kjære ledere i partiet De Kristne! Vi venter med lengsel og smerte på at partiet De Kristne skal gå ut med en
klar melding om at de ikke ønsker å sitte i en regjering og bli ansvarlig for
administrering av fosterdrapsloven. Det er i Stortinget de kan gjøre en gjerning for Herren mot den grusomme drapsloven, ikke i regjeringsposisjon. Kjære ledere i partiet De Kristne! Det er ikke for sent å snu! Da kan vi gi dere vår stemme, ikke hvis dere fastholder at dere kan tenke dere å sitte i den nye regjeringen, skriver Per Kørner i et brev til partiet de kristne.

Fremskrittspartiet er garantister for fosterdrap. Foto: Pro Life

De Kristne vil regjere sammen med Høyre og FrP

Partiet De Kristne som leder av Erik Selle har gjentatte ganger understreket at de planlegger å regjere sammen med Høyre og FrP. Begge disse partiene er for å opprettholde dagens fosterdrapslov. “Vi ønsker ikke å stramme inn abortloven eller retten til å bestemme selv,” sa Siv Jensen, leder i FrP.  Enda lenger går stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen fra Siv Jensens parti som markedsførte  at “Frp er garantisten for å beholde abortloven slik som den er.” Les også “Ingen plass for handikappede i FrPs samfunn” og “Kan Guds folk virkelig gi sin støtte til et parti som vil drepe barna?”