Pensjonister og uføre takker Erna og Siv for skatteskjerpelsen i 2015

Mange pensjonister og uføre har fått den tvilsomme ære å få oppleve at Siv og Erna`s “skattelette til folk flest” ble til betydelig skatteskjerpelse

gammel-dame2015 skulle bli året da “folk flest” skulle få erfare at blå-blå politikk skulle bety lavere skatter og avgifter til glede for de Siv Jensen og Fremskrittspartiet omtalte som folk flest. Etter to måneder med nye og mørkeblå statsbudsjettet begynner taperne, nemlig pensjonister, syke og uføre og klage sin nød i avisenes kommentarspalter, fordi de har opplevd at den lovede skatteletten rett og slett er blitt til betydelig skatteskjerpelse for mange. Samtidig som mange har konstatert at trygdeutbetalingen og pensjonen er blitt mindre -merkes også den galopperende inflasjonen på mat, dagligvarer og medisiner svært godt. “Den største bommerten jeg har gjort i mitt liv er å stemme på de to blå-blå partiene eller deres støttespillere i KrF og Venstre, -og dersom jeg lever ved neste valg blir det Arbeiderpartiet på meg,” sier “Olga” på 84 til Søkelys. Olga er bare en av mange eldre som angrer dypt på at de i 2013 lot seg besnære av de blå-blå løftene fra Siv Jensen og Erna Solberg.

Siv og Erna kan le rått etter at de også i valgåret gir smuler til pensjonister og uføre

Norske pensjonister og syke på uføretrygd er ikke blant dem som kan glede seg over blå-blå skatteløfter. I stedet for skattelette har mange av disse tvert i mot fått reell skatteskjerpelse og lavere trygde og pensjonsutbetalinger i 2015. Når dette summeres sammen med prisstigningen som har vært siden Erna og Siv stolt fremla sin gavepakke til de aller rikeste i Norge, opplever mange av våre slitere at pengene ikke lenger rekker til, alt takket være en trygdereform vedtatt av politikere som selvfølgelig selv vil leve under helt andre kår når de selv blir pensjonister. Kombinasjonen av Høyre, FRP og de to støttepartiene KrF og Venstre er i ferd med å gjøre dype innhogg i lommebøkene til våre uføre og de mange slitere som tross alt har bygd opp Norge. Det er en kombinasjon av skattereformen vedtatt av det forrige stortinget som innebærer betydelig skatteskjerpelse for uføre samt et noe høyere skattenivå på de lave inntektene som utgjør en ubehagelig gift for mange trygdede.  For alle dem som faktisk har opplevd å se at nettoutbetalingen av trygd og pensjon er blitt lavere i 2015, -er det rett og slett en hån og høre Siv og Erna snakke om skattelette for folk flest.

“Morna Siv”

Under valgnatten i 2013 hørte vi en overlykkelig Siv Jensen skrike ut “Morna Jens” i gleden over å ha lykkes med å lure tilstrekkelig mange velgere til å stemme blå-blått under valget i 2013. Mange uføre og eldre gav faktisk sin stemme til disse i tro på løftene om skattelette, fjerning av bompenger og lavere avgifter for folk flest. Etter halvannet år med Siv og Erna i sjefsstolen har vi flere bompengestasjoner, økende prisstigning og snart vil vi bli introdusert for den beryktede Siv Jensen posen som kom på plass som et resultat av et kompromiss mellom FRP og sentrumspartiene for å få til skattelette til de aller rikeste i Norge.  Siden svært mange av de fattige nå har mindre penger å rutte med i 2015 på grunn av den blå blå skatteletten til de rike vil det antageligvis bli et “Morna Siv” ved neste stortingsvalg dersom ikke de to sentrumspartiene får nok av å bli bløffet og overkjørt av de to blå-blå partiene. Allerede nå er det betydelig misnøye internt i KrF og Venstre over avtalebruddet med asylbarna og regjeringens policy med å kaste ut kristne som har konvertert fra islamsk tro vil nok ikke gjøre de troende i KrF mer glade i den blå-blå regjeringen. De to støttepartiene har ikke akkurat fått mye gjennomslag for sin politikk med denne regjeringen, og jeg tror og håper at i hvert fall KrF ved neste veikryss søker sammen med Arbeiderpartiet slik at vi kan få en politikk som forsøker å løfte opp de fattige fremfor å tråkke dem dypere ned i fattigdom slik Høyre og Frp regjeringen har gjort. Vårt håp er å kunne rope “Morna Siv!” i 2017 eller helst før i håp om at sentrumspartiene feller regjeringen.

Faller på meningsmålingene

Oppslutningen om det blå blå regjeringsalternativet fortsetter å falle og på en meningsmåling utført for Aftenposten er Frp nå under 10 prosent og får bare oppslutning av 9,9 prosent av velgerne, en nedgang på 1,4. Også Erna er får unngjelde for blå-blåe løftebrudd og er ned 1 prosent til 21,7 mens Arbeiderpartiet holder stillingen på 41,1 prosent. Både SP, Venstre og KrF går frem på meningsmålingene, mens nedturen fortsetter for SV. Folk flest har omsider forstått at de to regjeringspartiene ikke makter å levere annet enn skattelette for de aller rikeste mens de svakeste gruppene tilgodeses med intet. Både asylbarna, Siv Jensen posen og ikke minst manglende evne til å levere i forhold til Mulla Krekar ser ut til å sende oppslutningen om Siv og Erna nedover. Økningen for KrF som er på 0,5 prosent kan indikere at enkelte kristne som gav sin stemme til Frp ved valget er overrasket over at Frp så til de grader har markert seg som kristenfiendtlige. i den grad at muslimer som har konvertert til kristen tro sendes ut av landet i økende tempo med en blå-blå regjering.  At uføre og pensjonister også vender Siv og Erna ryggen er ikke vanskelig å forstå sett på bakgrunn av at mange av disse har opplevd betydelig skatteskjerpelse med den nye regjeringen. Med unntak av de aller rikeste i Norge er det få som har grunn til å være fornøyde med hva de blå-blå hittil har utrettet og mange har vel forstått at gresset slett ikke var grønnere på den andre siden med Siv og Erna med roret.

Eksempler på Frps skatteskjerpelse fra det virkelige livet

At mange har opplevd reell skatteskjerpelse og sitter igjen med mindre kjøpekraft som en følge av det borgerlige styret er en virkelig realitet og vi har sett på noen  eksempler fra det virkelige livet og sammenlignet skattetrekket i 2015 med hva de fikk i 2014.

Eksempel 1. Pensjonist 80 år. 2014 brutto 16785 pr mnd skatt 1007 er lik netto 15778. I 2015 ser det hele slik ut: Brutto 16785 pr mnd, skatt 1510 er lik netto 15275. Skatteskjerpelse kroner 6036 pr år.

Eksempel 2. Pensjonist 85 år, brutto 16250 minus skatt kr 812 er lik kr 15437. I 2015 og med Frps skatteskjerpelse inkludert ser regnestykket slik ut: 16250 minus skatt 1462 er lik netto 14787 pr mnd. Reell skatteskjerpelse kroner 650 pr mnd eller 7800 i høyere skatt i 2015.

Eksempel 3. AAP penger: I 2014 kroner 26480 minus skatt 5560 er lik kroner 20920 pr mnd utbetalt. I 2015 ser regnestykket slik ut: Brutto 26480 minus skatt 26% er lik 6884. Dvs netto utbetalt pr mnd 19586, skatteskjerpelse pr år 15888,-

Eksempel 4 Kombinasjon 50% uføre 50 % AAP fra NAV. AAP 12720 minus skatt: 2296 er lik netto 10444,. Uføretrygd 6600 minus skatt 990 er lik 5610, samlet netto 16054. I 2015 og etter blå-blå skatteskjerpelse og endring til uføretrygd er tallene slik: AAP 12720 minus skatt: 3307 er lik netto 9418. Uføretrygd 8200 minus skatt 2132 er lik 6068, samlet netto 15486, netto skatteskjerpelse 6816 pr år. Skattetrekket her er gått opp fra 21 prosent til 26 prosent og dermed er Siv Jensens skattelette til folk flest blitt til skatteskjerpelse for vedkommende det her er snakk om som bare er en av mange.

Utover disse eksemplene har vi snakket med mange som har fått økt årlig skatt på mellom 1200 og 3400 pr år etter at Siv Jensen og Erna Solbergs “skattelette for folk flest” er blitt en realitet i 2015. Vi forstår svært godt at at Frp som i opposisjon var klar på at de ville gi betydelig skattelette også til sliterne i samfunnet, nå straffes betydelig på meningsmålingene. Frp kommer mest sannsynlig til å lide samme skjebne som SV og kjempe med sperregrensen ved valget i 2017, med mindre den nåværende regjering blir felt og Frp igjen kan komme med populistiske løfter i opposisjon. Forhåpentligvis vil vi alle i 2017 eller helst før kunne rope høyt: “Morna Siv!”

 

12 tanker om “Pensjonister og uføre takker Erna og Siv for skatteskjerpelsen i 2015

 1. Jeg er blant de som denne artikkelen passer på. Jeg har alltid tidligere stemt KrF, men i 2013 stemte jeg på fremskrittspartiet for første gang i mitt liv i tro på at de i hvert fall vil gjøre det litt bedre for oss eldre som skulle bli tilgodesett med litt bedre dager og litt lavere skatter som de har lovet i mange år. Angrer dypt og kommer aldri til å stemme borgerlig igjen. Når pensjonen kom i januar var den 700 kroner mindre enn i november 2014 og nogenlundene oppadgående folk har merket at det har blitt mye dyrere på butikkene. Det samme på apoteket hvor nesten alt er blitt dyrere. Hadde aldri trodd at Frp vil svikte oss eldre sånn. Kommer til å stemme Krf igjen med kommunevalget, men dersom ikke Krf feller denne regjeringen før neste stortingsvalg kommer jeg for første gang i mitt liv til å stemme på arbeiderpartiet. Jeg er virkelig glad for at denne nettsiden sier klart fra hva som er sannheten. Vi trenger en ny kurs i Norge. Det kan umulig være rett at vi pensjonister skal betale for at de aller rikeste skal få skattelette. Dypt urettferdig og en skam at Carl I Hagen kan gå god for en slik politikk.

  • Ja Ellen, jeg har fått inn noen henvendelser på akkurat dette. Det er nokså mange som er frustrerte over denne regjeringen og som nok angrer på at de bidro til at Høyre og Frp kom i posisjon. Det er og blir feil kurs når vi har en regjering som faktisk gjør de svakeste i samfunnet fattigere og tar penger av uføre og pensjonisters trygd for å gi dem til de aller rikeste i samfunnet. Derfor håper og forventer jeg at KrF og Venstre gjør sitt for å endre urettferdigheten ellers må vi nok tenke på å stemme Arbeiderpartiet med neste valg. Alle kristenfolkets unnskyldninger for å stemme blått har egentlig forduftet i og med at denne regjeringen ikke fører en mer kristen politikk enn det de rød/grønne gjorde. Vi har fremdeles fosterdrap, kristne konvertitter sendes ut i et foruroligende tempo og vi har en regjering uten hjerte. I forhold i endring i Israel politikken må man ta fram mikroskop og bomstasjonene som skulle bort med Siv Jensen i regjering popper opp over alt og blir bare flere og flere. Når de i tillegg raserer folks trygder og pensjoner for å finansiere skattelette til de rike blir det helt galt. Jeg ser frem til å si “Morna Siv!”

  • Har du tatt høyde for at uføre/pensjonister får en skattefri utbetaling i juni f.o.m 2015? Tidligere har det blitt trukket skatt 11 mnd, mens det nå blir trukket 10,5 mnd(skattefri juni og halv skatt i desember).
   For mitt vedkommende, som ufør, så blir jeg trukket ca 600 kroner mindre hver måned+en halv skattefri mnd, blir en total lettelse på kr. 9500 pr år. Men, nå har jeg ikke fradrag for gjeldsrenter, og da ville situasjonen sett verre ut!
   Når det er sagt, så er jeg ingen tilhenger av den blå regjeringen! Det er jo litt typisk at jeg som har maks uføretrygd får lettelse, mens de med minst trygd/pensjon får skjerpelse.
   PS! Hvem i alle dager er egentlig “folk flest”:-(

  • I eksemplene med uføretrygd er det tatt inn grovt regnet. Når det gjelder disse som får alderstrygd tror jeg ikke disse får skattefritak i juni. Når det gjelder dem som er folk flest er det åpenbart ikke de uføre som har tapt på det hele. Siv og Erna gikk i høst ut med løftet om skattelette for folk flest og det rimer dårlig med det enkelte har opplevd nå over nyttår.
   Fikk og en epost fra en ufør tidligere i kveld og vedkommende har fått mer bruttotrygd og litt større skatt, men økningen i brutto trygden gjorde at vedkommende kom over inntektsgrensen for bostøtte og dermed går vedkommende glipp av det tilskuddet. Når vedkommendes husleie var betalt og uten bostøttetilskuddet gikk vedkommende ned ca 10 000 pr år. I hvert fall slik vedkommende hadde forstått tingene.

 2. Trodde det var et enstemmig stortingsanbefaling i 2011 som nå de blåblå gjennomfører? Eller tar jeg helt feil?

  • Uføre-reformen var vedtatt av forrige storting, men det stod intet om at alderspensjonister skulle få skatteskjerpelse slik de har fått i 2015. Og uansett, de blå blå har et gigantproblem når de i forbindelse med statsbudsjettet går ut med skattelette til folk flest og så oppdager folk at de med blå-blått regime får en reell skatteskjerpelse. Også arbeidsledige og folk på AAP har sendt mailer omkring at de har fått skatteskjerpelse i 2015 kontra 2014. Det rimer skikkelig dårlig med høylytt blå-blått skryt i høst. Snakket forøvrig med en ufør som fikk 3000 mindre utbetalt i måneden nå enn i fjor på grunn av reformen. Vedkommende følte seg tvunget til å ta trygda med seg å slå seg ned i Spania for der ville han klare utgiftene etter reformen.

 3. Hei

  Du har mange fine poeng. Når det gjelder AP og LO, har de etter krigen gjort mye bra for vanlige folk når det gjelder levestandard, men ser ut til å hate Jøden og mannen fra Nasaret. Ellers er det ikke lett for de borgelige med NRK, TV2 + den norske venstrevridde antikristelige presse i mot seg

  • Arbeiderpartiet har gjort mye bra historisk for å heve levestandarden i Norge, sant og rett, men siden de i dag ikke har flertall til å styre alene burde de kanskje ha styrt sammen med sentrum og hvert holdt litt i ørene av KrF. Hatet mot Israel og mannen fra Nasaret vil dessverre alltid komme til å prege norsk presse og media. Det er et tegn i tiden og endel av endetidsbildet.

 4. Det er svært lite “kvess” i Krf.Lederen er jo vennligsinnet til Sodoma og Gomorras synder
  -http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/artikkel?p_document_id=18211&blogg=16408 – Så Krf kan snøtt holde seg selv i ørene. Partiet er en stor skuffelse likesom FrP. Du har en fin og frisk side. Er ofte innom

 5. Kan noen her svare på hvorfor jeg som er enslig forsørger og ufør og som har nå ca 230 000 brutto skal trekke 25 prosent i skatt, mens min nabo som er pensjonist har 220 000 i alders og enkepensjon bare trekker 8 prosent skatt. Er ikke det veldig urettferdig?

  • Det er urettferdig Christina.. Normalt sett har yngre mennesker mer utgifter å betjene enn pensjonistene (jeg sier ikke alle) -og yngre blir skattelagt langt hardere. Henger ikke på greip. Det betyr at Olga på 80 har mer igjen netto enn det du og ditt barn har.. Det er åpenbart litt kortslutning ett sted blant de som bestemmer..

  • Da har du fått feil skattekort, Christina. Dersom du ikke har et eneste fradrag skal du trekkes 18,8 % skatt. Dersom du har litt gjeldsrenter og evt. fradrag for gaver til frivillige organisasjoner på til sammen kr. 25.000,-, så skal du trekkes 15,9 %.
   PS! Dersom du har mye penger på bok, så vil kapitalinntektene(rentene i dette tilfellet), øke skattesatsen!

Det er stengt for kommentarer.