Pedersen: Hvis sprøyta fører oss ut av pandemien, hvorfor øker bare smitten og nye varianter dukker opp? Ikke skyld på de uvaksinerte!

“Det er sprøyta som er årsaken til stadig nye varianter av viruset. Den gir ikke god nok beskyttelse. Derfor får viruset mulighet til å tilpasse seg, og slik oppstår det nye varianter av viruset som sprøyta ikke er i stand til å stoppe. Variantene prøver å tilpasse seg selv for å kunne overleve. Hvis ikke sprøyta er god nok til å stanse viruset helt, forandrer viruset seg for ikke å stryke med. Omikron er en ny variant som kommer fra denne lekkasjen av en dårlig sprøyte. Å gi booster-vaksine nr. 3 og 4 av samme sprøyte hjelper derfor ikke noe. Det gir mulighet til dannelse av nye varianter. Man er kommet inn i en sprøytekarusell som man ikke vet utgangen av,” skriver evangelist Svein Magne Pedersen på facebook første juledag. Pedersen har markert seg som en av den norske kristenhetens tydeligste røster mot vaksinen, og prisen må han betale i form av at han blir kritisert av andre religiøse ledere i kristen-Norge

“I stedet for å innrømme fadesen, påtvinger helsevesenet tidligere vaksinerte denne booster-vaksinen, til ingen nytte, bare mer skader på immunforsvar og skader i alle deler av kroppen. Dette vil føre til at enda flere vil komme til å dø og enda flere vil bli skadet på immunforsvar, forplantningsevnen, kvinner får blødninger, mister foster, skader på hjerte og hjerne, slag, blodpropper, tinnitus, synsskader, lammelser, hurtigvoksende kreft, Parkinson, hodeverk og smerter i kroppen, hjerneslag, betennelser etc. Mange idrettsfolk faller døde om på feltet etc. Spike-proteinet (kan lignes med et sandpapir) går til slutt gjennom hele kroppen. Ditt DNA blir mer og mer forandret. Si nei til sprøyta, nei til å skitne til ditt blod av livsfarlige sykdomsfremmende stoffer med en usikker fremtid. Færre dør av korona enn av influensa. Omikron er som en sterk forkjølelse, sier mange. Ikke la deg skremme av overdrivelser og løgner som MSM, Big Pharma, Bill Gates og WHO vil ha deg til å tro på for å gjøre seg søkkrike på deg. Selvsagt vet vi at noen dør av korona. Men vi trenger ikke å ta en sprøyte som tar langt flere liv nå og trolig enda flere liv senere, for å beskytte oss. For ikke å glemme de de mange tusener av skader og lidelser sprøyta påfører kroppen. Lev sunt, hold avstand og ta de nødvendige forholdsregler og vitaminer som styrker ditt immunforsvar. For den som tror på Guds beskyttende kraft, kan søke ham og motta hans beskyttelse. Den har jeg mest tro på!,” skriver Vennesla evangelisten som mottar et økende antall bønnebegjær fra folk som har tatt vaksinen og blitt dårlige.

Bønn: Vi ber i Jesu Kristi navn for alle som er blitt påført fysiske og mentale skader av vaksinedosene. Vi ber om Din legedom for alle som er blitt sjuke og vi ber Deg rense blodet til dem som har latt seg vaksinere. Vi ber om at Du Herre, skal gjenopprette skader og fordrive giften ut av kroppen på de syke og skadde. Vi ber også for dem som er rammet av Coronavirus og ber om at Du Herre, vil røre med dem i Jesu navn. Amen