PBE Sakinnsyn: Nekter offentligheten innsyn i Christensens nyeste utfall mot etaten -truer med nye tvangsmulkter

Blogger Jan Kåre Christensens siste skriverier og anklager mot navngitte medarbeidere i bygge etaten og innkrevningsetaten er ikke lenger tilgjengelig for offentlighetens innsyn. Etaten som nylig fikk en politianmeldelse mot seg som straks ble henlagt av politiet, søker tydeligvis å beskytte sine ansatte fra å bli omtalt offentlig på Christensens blogg. I de siste ukene har alle etatens svar til bloggeren vært usignerte, noe Christensen mener kan være ulovlig. Det er av hensyn til de navngitte medarbeiderenes sikkerhet og privatliv at etaten nå velger å ikke la Christensens mange og lange skriverier og anklager ligge offentlig tilgjengelig. Samtidig som offentligheten ikke får innsyn i Christensens anklager, har etaten sendt Christensen et nytt usignert skriv hvor etaten forteller at tvangsmulktene på ytterligere 180 000 kroner er på vei og at han vil bli ilagt nye mulkter på 120 000 og 140 000 dersom han ikke har revet muren innen 15 november. 2021.

Etaten som lenge har hatt en ulovlighetsoppfølging på Christensens eiendom tyr til offentlighetsloven når de unntar Christensens henvendelser fra offentlig innsyn. De dokument som er merket med Unntatt offentlighet Offl.§24,2.ledd kan man be om innsyn i ved å henvende seg skriftlig til etaten. Spørsmålet om innsyn blir vurdert av saksbehandler og registreres som et dokument i saken. Som tidligere omtalt har Christensen politianmeldt to navngitte ansatte i bygningsetaten og en tredje navngitt person i innkrevningsetaten og på egen blogg har Christensen omtalt noen av de tre med navn og bilde. Også andre saksbehandlere i PBE har kunnet se bilde og tekst av seg selv publisert på den himmelske blogg, og dette er nok grunnen til at PBE velger å sende usignerte skriv og unnta Christensens anklager fra offentligheten.

Har fått trusler om nye tvangsmulkter på kroner 120 000 og 140 000

I et nytt og usignert skriv datert 14/9-21 bebuder Plan- og bygningsetaten at tvangsmulktene på 80 000 og 100 000 kroner nå er forfalt. “Ved brev datert 05. mai 2021 opplyste vi dere om at det ville forfalle en tvangsmulkt på kr 80 000 den 15. juni 2021 og en tvangsmulkt på kr 100 000 den 15. juli 2021 dersom forholdet ikke var retten innen disse fristene. Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at dere har fulgt pålegget innen fristene. Tvangsmulktene på kr 80 000 og kr 100 000 er dermed forfalt. Dere vil få tilsendt en faktura med beløpet dere skal betale,” heter det i det usignerte skrivet fra Plan- og bygningsetaten. I tillegg trues det med nye tvangsmulkter på henholdsvis 120 000 og 140 000 kroner som vil forfalle dersom Christensen ikke har revet muren og tilbakeført terrenget til slik det var før muren ble ført opp. Så langt har Christensen tidligere fått en bot på kroner 20 000 som namsmannen erklærte foreldet, og tidligere i vår fikk Christensen tilsendt en faktura på kroner 60 000 fordi han brøt en frist som var satt til 15 april. Tvangsmulkten på kroner 60 000 skal være oversendt til kommunal inkasso, men så langt har ikke ei krone blitt trukket. “Dette er vannvittig og meningsløst. De bøtene som de har sendt ut før, er ikke 1 krone inndrevet. De prøvde, men da sendte Namsmannen det i retur med klar beskjed at de burde ha vist bedre enn å sende kravet til han. Han skrev: «Saken nektet fremmet på grunn av forhold som saksøkeren kjente til eller burde ha kjent til før saken ble innledet.»,” skriver Christensen i en epost. Christensen har som tidligere omtalt politianmeldt navngitte ansatte i etaten. Politiet har henlagt anmeldelsen og Christensen har påklaget henleggelsen til statsadvokaten. De mange trusler fra etaten er også innklaget til statsforvalteren som ikke har besvart Christensens henvendelser. Dialogen mellom Christensen og etaten har stort sett vært enveiskommunikasjon. I saken foreligger det 175 skriv, henvendelser og merknader hvorav de fleste er sendt fra Christensen. Bare i 2021 er det sendt 70 skriv i saken, hvor av Christensen har vært avsender på 49 av skrivene. De fleste henvendelser fra Christensen har forblitt mer eller mindre ubesvart. Den siste trusselen fra Plan-og bygningsetaten er datert 14/9-21 og er et nytt forsøk på å presse Christensen til lydighet.

7 tanker om “PBE Sakinnsyn: Nekter offentligheten innsyn i Christensens nyeste utfall mot etaten -truer med nye tvangsmulkter

  • Nei. PBE gjør bare det som er deres mandat, vedtatt av Stortinget, og saksbehandler etter lover og regler som er lik for alle, og vedtatt via demokratiske regler av det samme Storting. Det er slik en rettsstat fungerer. Det er du som driver med maktmisbruk, der du tar deg til rette etter eget forgodtbefinnende, og tror at du står over lover og regler som gjelder for alle andre enn deg. Du både trenger og fortjener en lærepenge. Og den er på vei, og den vil ikke smake godt.

   3
   6
  • Spiff
   JKC står over myndighetene. Det bør alle forstå.
   JKC mener at muren han har bygd er profetert av Gud.
   Det er en velsignelse han har krav på.
   Alle som anfekter muren står Gud i mot,
   For JKC er Guds profet i tiden og har krav på en stor uteplass med en badebalje eller basseng.
   Han har krav på det og det er utidig at myndighetene lager kvalme for ham.

   9
   1
 1. 500 000 i bøter for å ha bygd en ulovlig mur. Skal si du kjører deg ut i grøften Christensen. PBE har jo gitt deg mange sjanser og du burde ha revet når retten hadde sagt sitt. Nå, etter at du har hengt ut de ansatte er de hevnsyke.
  Alle skjønner hvorfor de sladder vekk eller lar være å legge offentlig det du har skrevet. Det er vel ingen i PBE som vil bli hengt ut på bloggen din og politianmeldt, så det er grunnen til at du får brev som ikke er underskrevet av noen.
  PBE gjør bare jobben sin, og nå er deres jobb uten tvil å knuse deg. Disse er myndigheten som er innsatt av Gud og nå er de et hevnende sverd.
  Du har anmeldt dem, problemet med hele anmeldelsen er at den er faxe.
  Den er ikke reell fordi det ikke er straffbart for myndighetene å true med konsekvenser for lovbrudd.
  Sannhetten i denne saken er at du setter over styr familien din.
  Myndighetene er i sin fulle rett til å gjøre disse. Etter at du nå har hengt ut saksbehandlere er de så forbannet at de driter langt i om de ruiner deg.
  De vil si at det er straff som fortjent.
  Det lønner seg ikke å stå Guds ordninger i mot.

  6
  7
 2. Det er åpenbart Jesabels Ånd som preger PBE.
  Lyde PBE vil ikke bringe noe godt med seg.

  6
  1
 3. Hvordan PBE fortsatt tør å utfordre Guds ordning forblir meg en gåte. Hadde de møtt en vanlig mann i gata så hadde mulktene blitt krevd inn for lengst. Men når de prøver seg på en Guds mann så spreller deres trolldom av som vannet på gåsa. Ja,det hele minner meg om da Kong Nebukadnesar kastet Daniel og hans to følgesvenner i ovnen men ingen skade skjedde fordi en engel holdt hånden over dem. Det samme kan sies om Trapp,mur og bod-de står uskadde igjen fordi englene verner over byggverkene.

  5
  1

Det er stengt for kommentarer.