Paul Begley: Tyrkia advarer om at tredje verdenskrig er uunngåelig

Pastor Paul Begley snakker her om den stadig brennbare konflikten som er oppstått mellom Russland og USA. Mange frykter nå at den tredje verdenskrig er i ferd med å utvikle seg utfra Syria konflikten. “Det hele begynte med at USA og Hillary Clinton manipulerte frem en arabisk vår som har ført til mer konflikt og krig.

https://www.youtube.com/watch?v=MrS26YxCkGU

4 tanker om “Paul Begley: Tyrkia advarer om at tredje verdenskrig er uunngåelig

 1. 1Og da han gikk ut av templet, sa en av hans disipler til ham: Mester! se, hvilke stener og hvilke bygninger! 2Og Jesus sa til ham: Ser du disse store bygninger? Det skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.

  3Og da han satt på Oljeberget rett imot templet, spurte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham i enrum: 4Si oss: Når skal dette skje? og hvad er tegnet når alt dette skal fullbyrdes? 5Jesus tok til orde og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 6For mange skal komme i mitt navn og si: Det er mig; og de skal føre mange vill. 7Men når I hører krig og rykter om krig, da la eder ikke skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. 8For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike; det skal være jordskjelv både her og der; det skal være hunger og oprør. Dette er begynnelsen til veene.

  9Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, og I skal hudstrykes i synagoger og stilles for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem.

  10Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. 11Og når de fører eder frem og overgir eder, da vær ikke forut bekymret for hvad I skal tale! men det som gis eder i samme stund, det skal I tale; for det er ikke I som taler, men den Hellige Ånd. 12Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død. 13Og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

 2. Jeg sitter nå å ser på TV2 nyhetene, og der hører vi nå for første gang snakk om krig mellom Russland og Vesten. For første gang snakker PK media om det vi andre har vist lenge. Jeg liker ikke situasjonen.
  Russland sender hele flåten til Midtøsten og folk tror at dette ikke er farlig.

 3. Ottoman?

  Steven Ben-Nun melder om militær uro på grensen mellom Tyrkia og Hellas.

  “Turkey’s latest provocations is clearly Instigating a War With Greece. As we watch the tensions building everywhere in the middle east you cannot help but wonder what Turkey is up to. A constant poking and prodding at all its neighbors and even its allies. the armed Turkish war planes got in a dog fight over the Aegean Sea.”

  https://www.youtube.com/watch?v=3rJpTosrSMY

  Her er en interessant gammel orthodox profeti om Tyrkia, Hellas og Russland.

  Orthodox prophesies
  “Elder Paisius of Mt. Athos and many other Orthodox saints, including Saint Cosmas of Aetolia, have prophesied that modern Istanbul will once again become Orthodox, and most probably within our lifetime. According to the prophecy, Turkey will lead a war against Russia, and will be defeated and dismembered.
  According to Saint Paisius, in the war between Russia and Turkey, the Turks will at first believe they are winning, but this will lead to their destruction. The Russians, eventually, will win and take over Constantinople. After that, it will be given to Greece.
  The saints predict that a third of the Turks will go back to where they came from, the depths of Turkey. Another third will be saved because they will become Christians, and the other third will be killed in this war.
  The most important prophesy that is believed, which can most clearly be justified right now, is that Turkey will be dissected into three or four parts, and one of the parts will belong to an independent Kurdistan. ”

  http://katehon.com/1342-eschatology-of-the-russian-turkish-conflict.html

Det er stengt for kommentarer.