Pastor Jack Hayford er død, ble 88 år gammel

Den verdenskjente pastoren og grunnleggeren av pinsemenigheten «The Church on the Way» er død. Kirkesamfunnet han grunnla var en del av en pinse-retning som gjerne blir omtalt som  Foursquare Church og som ble grunnlagt av Aimee Semple McPherson i 1923. Jack Hayford har skrevet mer enn 50 bøker og 500 salmer. Hayford var en konservativ kristen og varm venn av den jødiske staten. Han var president for  International Church of the Foursquare Gospel fra 2004-2009. Det er en kraftig evangelisk røst som ikke var redd for å forkynne upopulære sannheter som nå har lagt ned vandringsstaven.

En preken av pastor Jack Hayford