Pastor David Lynn ble arrestert for å forkynne at Gud elsker deg!: Hva skjedde egentlig i retten fredag?

Pastor David Lynn ble pågrepet for å ha forstyrret den offentlige ro og måtte tilbringe et døgn i fengsel før han ble løslatt mot kausjon. I ettertid har kristne både i Canada, USA og land hvor saken er blitt omtalt, uttrykt støtte til den kristne pastoren. I går kveld kom pastor Lynn med en oppdatering om hva som hadde skjedd under dagens rettsmøte hvor påtalemakten blant annet la frem hvilke bevis de har mot den kristne pastoren. David Lynns advokat fløy inn fra en annen region i Canada for å bistå den kristne pastoren som ikke er skyldig i de anklagene som rettes mot ham.

Pastor David Lynn ble pågrepet og satt i varetekt fordi han frimodig proklamerte Guds ord på gatene i Toronto

Neste rettsmøte er satt til 7 august hvor pastor Lynn vil kjempe mot anklagene som er rettet mot ham. Som kristne må vi stå sammen med denne enkle pastor og gateforkynner som nå stilles for retten fordi han gjorde bruk av sin grunnlovsfestede rett til tros og ytringsfrihet. Her i Norge ser vi fint lite til utadrettet forkynnelse av Guds ord på gater og torg, og min bønn er at Gud skal reise opp troende også her i Norge som våger å ta i bruk gater og torg for å forkynne Guds nåde og kjærlighet til falne syndere. Det er først når vi offentlig proklamerer Jesu navn og Guds ord at reaksjonene kommer og som etterfølgere av Herren Jesus Kristus er vår utfordring å proklamere Kristus både i det offentlige rom og på sosiale medier. Vi ser nå hvordan mektige krefter både blant politikere og ikke minst innenfor LGBT samfunnet reiser seg i urettmessig vrede mot dem som faktisk tør si sannheten om at et liv i synd på et eller annet punkt vil føre til konsekvenser og dom. Frelse finnes utelukkende i Jesus Kristus, og dette bør vi ikke være redd for å holde fast på! Som kristne både kan og må vi stå sammen med pastor Lynn. Paulus, Jesu Kristi apostel og lærefader til den universelle kristne kirke skrev dette: “Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med.” (1 Kor 12,26)  Støttespillere av pastor Lynn har nå satt i verk en underskriftskampanje til støtte for pastoren i en sak som åpenbart er politisk motivert. Støttespillere av pastor Lynn har satt i gang en innsamlingsaksjon på nettstedet Gofundme.com som hittil har samlet inn litt over 52000 dollar for å hjelpe pastoren i den juridiske kampen. Dersom noen av Søkelys lesere ønsker å bidra til pastor Lynns juridiske kamp, kan det gjøres her: https://www.gofundme.com/f/free-david-lynn