Passion of the Christ skuespiller, Jim Caviezel med et høyst aktuelt budskap til kristne i vår tid

Jim Caviezel som blant annet er kjent for sin rolle i filmen “Passion of he Christ” og en rekke andre filmer avleverte i 2016 et høyaktuelt budskap til dagens kristne som syntes mer opptatt av nytelse enn selvoppofrelse for Jesu Kristi navns skyld. I sitt budskap oppfordret Caviezel kristne til å bryte opp og ikke ta del i vår tids frafalne og syndige handlinger. Skuespilleren viste til at både Paulus og Peter, oldkirketidens martyrer og kristne som i dag blir slaktet for Jesu navn skyld av islamister som hater både kristne og jøder. Jesus Kristus har ikke kalt oss til nytelse og endeløs velstand, men til å ta opp våre kors og følge etter Ham. Hør skuespillerens aktuelle og utfordrende budskap.