På møte med Aage Samuelsen i Turnhallen i Oslo 1980

Frem fra glemselen: Broder Aage eller Aage Samuelsen (1915-1987) var en norsk predikant og sangevangelist. Han var omstridt i sin tid og både elsket og forhatt. Mange foraktet hans stil som var “halleluja og pris skje Gud” og forbønn, tungetale, helbredelse og gladsang. Og forsamlingen hans “Vekkerropet Maran-ata” .Opptaket er fra et møte i Vekkerropet Maran-ata i Turnhallen i Oslo i 1980. Her var det full fart og full fres. Ingen tvil om det. Og nå snart 40 år senere synges fremdeles mange av Aage sanger rundt om i norske pinsemenigheter.

Mange av disse du kan se på møtet i den gamle videoen fra 1980 er “borte fra legemet, men hjemme hos Herren.” Men det er sikkert noen som ennå samles til forkynnelse og sang i noen av andre litt beslektede forsamlinger. Som Maran-ata eller gammeltroende pinsevenner. Her er i hvert fall broder Aage i aksjon