Overdrivelser eller? Et sannhetens ord til Dagen og sannhetens ord og skjev dekning

konfliktAvisen Dagens massive omtale av Sannhetens Ord bibelsenter har skapt sterke reaksjoner blant mange kristne spesielt i de miljøer og sammenhenger som kanskje ikke er helt på linje med hva som er gjengs policy i avisredaksjonen i Bergen. I ettertid av oppslaget om Sannhetens Ord bibelsenter som angivelig ikke fikk mer enn enn knappe 15 timer på å svare på en rekke utspekulerte påstander fra den ene siden i en konflikt som har pågått i mange år. Samtidig ser vi også nå at flere av de involverte i konflikten har en helt annen versjon av det som har skjedd, og direkte involverte kjenner seg rett og slett ikke igjen i omtalen av seg i avisen Dagen. Også blant Dagens egne lesere er reaksjonene delte, og en som reagerer svært sterkt er Henry Østhassel.-Hva i all verden er det Dagen holder på med? Dere går nå Vårt Land en høy rang i kristenforfølgelse, og bruker de samme teknikkene dere har brukt den siste tiden;
* Dagen bestemmer seg for å forfølge en sak.
* Dagen setter et kobbel av “profesjonelle” journalister på “saken” som skal grave frem mest mulig drit.
* Dagen arbeider målrettet i måneder, og klargjør et stort bakholdsangrep med masse negative artikler.
* Dagen klargjør seg for å følge opp på lederplass for liksom å gi angrepene tyngde.
* Dagen følger opp med andre som passer inn i Dagens negative vinklinginger.

Og det fremstår som temmelig patetisk at først dagen før Dagen starter de vel planlagte, massive bakholdsangrepene blir menighetens ledelse kontaktet med 30 vel planlagte spørsmål – sent på kvelden – med svarfrist neste dag før kl. 13.00 – vel vitende om at ofrene ikke har mulighet til å svare på så kort varsel. Deretter bryter blitz-krigen løs over ofrene med massive angrep. Kanonene drønner, stukaene bomber, og infanteriet stormer frem mot de uforberedte ofrene. Samme taktikken brukte Dagen på 22. juli profetien og Jesus Revolusjon. Alt Dagen gjør med slike negative artikler er å stille kristne i et negativ lys ovenfor verden, som om vi kristne ikke har nok å kjempe mot. Skam dere Dagen – dette er regelrett søppel-journalistikk! -skriver Østhassel som denne gang traff spikeren på hodet.

Avisen Dagen & Co: Den selektive grafsingen og overdrivelsen i ytringsfrihetens navn

Også Jan Aage Torp har i likhet med en rekke andre som har kommentert Dagens oppslag om Sannhetens Ord reagerer sterkt på Dagens oppslag. I en post på egen blogg skriver Torp dette: “Storyen om Sannhetens Ord inneholder sant og usant. Trolig vil Dagen fortjene en fellelse i PFU pga de korte svarfrister de har gitt den angrepne part. Bruddene på VVP synes for øvrig å være åpenbare og mangfoldige. Kanskje endog en dom i Tingretten bør felles. Her begås overtramp, og «avsløringer» bruker personer for alt avisen kan dra ut av dem.
Se på Leiv Wellerop. Etter min mening en hedersmann. En bauta for Israel og Guds Ord. Men også en mann som har kommet på kant med mange ledere gjennom mange år, fordi det er sterke personligheter og viktige saker. Men hvorfor lage en story om hans forhold til Sannhetens Ord bare fordi «den anonyme forkynneren» også er en Israels-venn? De motsetninger som har vært mellom Wellerop og Sannhetens Ord vil bli legt gjennom de kommende år, men nå har Dagens selektive grafsing skapt og forsterket sår. Er det dette Dagen vil?

-Jeg nærer frykt for at en god mann som redaktør Tarjei Gilje snart begynner med «avsløringer» om sin menighet Kristkirken, og den likså gode sjefen Vebjørn Selbekk om sine tidligere menigheter Livets Ord og Jesus Church,” skriver Jan Aage Torp på egen blogg. Hele Torps innlegg kan leses her