Oppfordrer til forbønn for Aase og Emanuel Minos

Pastor Bjørn Olav Hansen oppfordrer kristne til å slutte seg til forbønnen

emanuel-aaseEmanuel Minos som er en av Norges mest kjente forkynnere “fortalte på sommerstevnet på Hedmarktoppen i fjor, at han har fått kreft med spredning. Hvordan det står til med ham i dag, vet jeg ikke – men kunne vi ikke bruke litt tid denne helgen til å løfte Emanuel og hans kone Aase, innfor Nådens trone. Be om styrke, visdom, legedom. Vi trenger dem begge i mange år til,” skriver pastor Bjørn Olav Hansen i sin blogg. Emanuel Minos som startet sin forkynnergjerning som en fem år gammel gutt har gjennom sin forkynnelse nådd hundretusener av mennesker og har for mange mennesker betydd uendelig mye. 

Hele Norges evangelist, vi kunne kanskje si: hele Nordens Mr. Pinse, hedersmannen, bohansen2Emanuel Minos, fortalte på sommerstevnet på Hedmarktoppen i fjor, at han har fått kreft med spredning. Hvordan det står til med ham i dag, vet jeg ikke – men kunne vi ikke bruke litt tid denne helgen til å løfte Emanuel og hans kone Aase, innfor Nådens trone. Be om styrke, visdom, legedom. Vi trenger dem begge i mange år til! “Blir du med i det åndelige bærelaget for Aase og Emanuel Minos denne helgen,” spør Bjørn Olav hvis blogg du kan følge her. Å  være med på å løfte frem Emanuel Minos og hans trofaste Aase inn for nådens trone er en tanke vi gjerne vil slutte oss til. I Bibelen som er Guds Ord lærer vi at det er mange løfter knyttet opp mot bønn, løfter som forteller oss at Gud er en Gud som hører når vi ber, og derfor kan vi alle frimodig legge Emanuel og Aase og enhver syk frem for Ham som har makt til å gjøre langt mer enn vi forstår eller fatter. Gud er fremdeles undernes Gud og Han kan gjøre absolutt alt. “Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.” (1,Joh.1,14) La oss alle i dagene som kommer huske på Aase og Emanuel Minos og alle andre som kjemper med kreft. Amen