“Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.” En pris å betale for å si sannheten

david-sesters-ild-dåp“Den kristne kirke i Vest-Europa og USA er nå under økende forfølgelse. Etter flere tiår med stor toleranse for kristne verdier og bibelsk etikk, er bildet nå i ferd med å endre seg. Stadig flere grupper av kristne i USA og Europa opplever nå voksende forfølgelse, og de som slipper unna er dem som vektlegger at de er “personlige kristne” i den forstand at deres religion er en privatsak som ikke pådyttes andre. Andre kristne, som lever ut sin tro uten å gå på kompromiss, uten å søke det sekulære samfunnets aksept, som våger å kalle en spade en spade og som tar Guds ord på ramme alvor, opplever nå i økende grad forfølgelse for sin tros skyld i Europa, Australia og USA.

For bare noen få dager siden (søndag 17 april) var amerikanske kristne oppfordret til å lakewood pimp-housesette av tid i gudstjenesten til å be for forfulgte kristne. Og tusener av menigheter besvarte oppfordringen fra “Åpne dører” og Martyrenes røst” med flere og satte av tid i sin gudstjeneste til bønn for forfulgte kristne, mens mange andre neglisjerte det. En av de menigheter som neglisjerte oppfordringer fra Åpne dører og de fire andre kristne organisasjonenes oppfordring til bønn for forfulgte kristne, var Lakewood Church som ikke omtalte forfulgte kristne med et eneste ord denne søndagen. Det var en rekke kristne organisasjoner med fokus på den forfulgte kirke som hadde tatt initiativ til søndagens bønnedag for den forfulgte kirke. En rekke kristne organisasjoner blåser nå i basun om økende kristendomsforfølgelse over hele verden. Mens forfølgelsen i muslimske land er av tildels svært blodig karakter, opplever kristne i Vesten en forfølgelse i form av diskriminering, mobbing, latterliggjøring og mistenkeliggjøring. En kristen arbeider i en amerikansk storbedrift sa det slik; “Jesu navn er det eneste navnet du ikke er tillat å snakke om på jobben uten å få sparken,” -og vi tror gjerne denne mannen har rett.

Jeg tok feil

Benjamin L Corey som er en lærd innen teologi og misjon har lenge på tross av kritikk, holdt fast på at det ikke er kristendomsforfølgelse i USA, men har nå endret standpunkt. På sin blogg sier Corey dette: “Så dette er en kapitulasjon overfor mine kritikere og en innrømmelse av hvor feil jeg har tatt. Ja, kristne blir mobbet og plaget for deres tro i Amerika, og det skjer daglig, og Corey fortsetter: Ja, kristne kan miste deres jobb bare fordi de tror på Jesu lære. -Ja, noen kristne i Amerika er hatet på grunn av deres relasjon til Jesus. Og ja, denne forfølgelsen ser annerledes ut enn den vi er vant til å forbinde med kristendomsforfølgelse fra tidligere tider. Det er kanskje ikke så ofte at kristne i USA og Europa utsettes for åpenbar forfølgelse i form av slag, spark, tortur og fengsel. Men det finnes eksempler som i videoen nedenfor viser.

https://www.youtube.com/watch?v=1No0EecdtWE

En pris å betale

Mens kristne i muslimske og kommunistiske land tildels har måtte betale en høy pris for sin kristne tro, har vi i Vesten sluppet billig unna, selv om dette neppe vil vare. Foreløpig er forfølgelsen av kristne i Europa og USA primært rettet mot små grupper og retninger som enten er ubøyelige når det gjelder homofile ekteskap, eller som og har en forkynnerstil som kan virke provoserende. Gateforkynnere og andre aktivister som er dumme nok til å stille seg opp med sitt kristne budskap foran homoparader og lignende må ikke bli forundret om de får en omgang juling, men sitter du taust og knyst på et eller annet bedehus og taler på hjemmebanen slipper du unna. Går du ut og konfronterer mørkets makter blir du møte massiv motbør.

https://www.youtube.com/watch?v=vnJBW49afzg

Siden vi gjennom mange år nærmest ukritisk har latt islam og deres tjenere vinne innpass i Europa, og skapt oss et multikulturelt “paradis” er det grunn til å forvente økt forfølgelse fra muslimer rettet mot oss kristne også i våre egne land. I videoen nedenfor ble en gruppe katolske troende møtt av steinkastende muslimer, i Frankrike.

https://www.youtube.com/watch?v=_Jg8EeL7zD8

Som kjent lever vi nå i et multikulturelt samfunn der kristendommen langt på vei er kastet ut av landet av våre vekslende sosialistiske regjeringer av forskjellig farge. For øyeblikket sitter Frp og Høyre med makten, men disse har ikke noe mål om å gjenreise de kristne verdiene i samfunnet. Samtidig har våre myndigheter bevist importert tusenvis av muslimer som representerer de samme verdier og den samme ånd som forfølger kristne i muslimske land som Tyrkia, Libya og Irak. Det faktum vi står overfor nå i Europa er at levende kristne, og da tenker jeg ikke på de som gjemmer bak bedehusets eller forsamlingens fire vegger, i økende grad vil bli utsatt for forfølgelse fra samfunnet i den grad at vi blir brakt til taushet og fordrevet ut av skole og lovverk, men også fra representanter for fredens religion, -som har tatt sin “Allah” og sine “Allahu Akbar” med opp her, -for å spotte og angripe alle dem som åpent og offentlig bærer frem vitnesbyrdet om Jesus Kristus. I videoen under ser vi hvordan demonbesatte muslimer spotter og håner en Guds mann som har mot nok til å ta evangeliet om Jesus ut fra menighetens fire vegger og proklamere det i offentlighet. Mens den offisielle frafallskirke søker dialog og samarbeid med Allahs menn, vil en sann Guds mann holde frem sannheten om Jesus Kristus. Det som i videoklippet under er hånende, spottende og “allaha akbar” skrikende muslimer er alle mennesker fylt av demoniske åndsmakter.

Den samme åndsmakt som kontroller islam kontrollerer også den såkalte homobevegelsen som nå har tatt kontrollen over den norske folkekirke. Fra Europa og Amerika kommer det jevnlig rapporter om hvordan kristne som ikke gjemmer sin tro eller er “private kristne” blir utsatt for verbale og tildels voldelig opptreden fra stolte sodomitter som er overgitt til sine lyster og en livsstil som fører til fortapelsen. Hvis man sammenligner klippene for hvordan muslimer og homofile bespotter og håner de kristne forkynnerne er det lett å gjenkjenne at den samme åndsmakt ligger bak. En åndsmakt vårt samfunn og den norske kirke har gjort knefall for.

https://www.youtube.com/watch?v=tTgYakFnMh0

Og forkynne hva Guds ord sier om homofili og likekjønnede ekteskap er ikke akkurat populært verken i og utenfor kirken. I videoen under ser vi hvordan en åpenbart besatt person går til angrep på en predikant som forkynner at homoseksuelle vil brenne i helvete, dersom de ikke omvender seg og tar i mot Jesus som Herre og frelser. Å være talsmann for hva Guds ord sier vil etterhvert kreve en høy pris, og derfor vil mange “personlige” og “private” kristne heller velge å tie for freden og bekvemmelighetens skyld.

https://www.youtube.com/watch?v=CTOoYxOf92s
Én tanke om ““Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.” En pris å betale for å si sannheten

  1. Alle skal bli forfulgt står det skrevet. og når norske kristne ikke blir forfulgt har det sin åpenbare og logiske forklaring: Jeg tror rett og slett at flertallet av norske kristne ikke lever gudfryktig i troen, men at de lever for seg selv. -og deres tro er selvbedrag.

Det er stengt for kommentarer.