Obama administrasjonen: Religiøs frihet er for amerikanske muslimer, ikke for amerikanske kristne

Dr Michael Brown “I skuddlinjen”

Hvis vi her i Amerika har lært noe de siste få måneder så er det dette: Når din religiøse tro obama-homofilikommer i konflikt med din jobb, så vil din tro være beskyttet dersom du er muslim, men hvis du er en kristen og har en kristen overbevisning er din tro ikke beskyttet. Vi vet alle hva som skjedde med noen kristne bakere, fotografer, blomsterdekoratører og noen “County Clerks” som nektet å ta del i eller godkjenne såkalte likekjønnede “ekteskap” på grunn av deres religiøse tro. De ble funnet skyldige i domstolene og ilagt bøter, straffet og også kastet i fengsel. Og vi vet hvor Obama administrasjonen stod i forhold til denne saken, faktisk helt til det punktet at i fjor instruerte justisminister Eric Holder statsadvokatene at de ikke var forpliktet til å opprettholde andre statlige lover, og da spesielt ulike delstaters lover som nedla forbud mot likekjønnede “ekteskap” -hvis statsadvokatene mente de var diskriminerende, skriver Dr Michael Brown i spalten “I skuddlinjen” eller “In the line of fire” som den heter originalt

-Men når det kommer til religionsfrihet når det gjelder muslimer, er resultatet i domstolene gay-gamesannerledes, og reaksjonen fra administrasjonen er annerledes og selv reaksjonene fra massemedia er annerledes. I april i år, var det noen muslimske taxi sjåfører i Cleveland som nektet å kjøre drosje, siden taxiene var utstyrt med annonser for den kommende  “homo-olympiaden”. Ble det omtalt i presse og media og fordømt? Nope. En internettside spurte: “Hvorfor er ikke Eric Holder på krigsstien og saksøker taxi-selskapene for å være homofobe? Hvor er domstolene som tvinger taxisjåførene til å ignorere sin religiøse tro slik de krever av kristne? En rekke muslimske drosjesjåfører nektet av religiøse grunner å kjøre taxi med et reklameskilt som promoterte “homo-lekene” på taket av flyplassdrosjene, -men denne saken endte ikke i domstolen for diskriminering, men en annen sak som angikk muslimenes religiøse frihet nådde domstolen, og da gav retten muslimene medhold,” skriver Dr Michael Brown.

“Det var Fox News som kunne rapportere dette: “En jury har gitt to muslimske koranenlastebilsjåfører 240 000 dollar i erstatning etter at de hadde saksøkt sine tidligere arbeidsgivere for religiøs diskriminering, etter at de fikk sparken. Grunnen til at muslimene fikk sparken var at de nektet å kjøre ut øl til bedriftens kunder. -Og gjør deg klar for neste setning: “Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) vant saken på vegne av Obama administrasjonen.”  Hva? Den samme Obama-administrasjon som stod aktivt på for å omdefinere ekteskapet (på tross av  de konsekvenser dette ville få for kristnes rettigheter) -stod opp for de religiøse rettighetene til disse muslimene. Ikke bare det, men EEOC formelig brautet av stolthet etter at kjennelsen ble annonsert, og på den offisielle nettsiden til EEOC ble det offentliggjort: “EEOC er stolt av å stå opp og støtte arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen slik at de ikke må ofre sin religiøse overbevisning og praksis,” sa EEOCs ledende rådgiver David Lopez. “Dette er fundamentalt for de amerikanske prinsippene om religiøs frihet og toleranse.”

“Dere må spøke”

Helt ærlig, jeg måtte nesten gni meg i øynene når jeg leste hva EEOC skrev og spurte meg selv om dette var et parodi nettsted som var et dårlig forsøk på satire.  En av EEOCs dr-michael-brown-ytadvokater som prosederte saken, June Calhoun sa dette: “Dette er et kjempeflott resultat, Star Transport (som er navnet på aktuelle selskap) har feilet i å tilby noen form for opplæring med hensyn til diskriminering når det gjelder personellet, noe som førte til et katastrofalt resultat for disse ansatte. De led reell urett som man måtte gjøre noe med, og med den dommen har juryen nullet ut uretten og sendt et tydelig signal til Star Transport og andre arbeidsgivere at de vil bli holdt ansvarlig for ulovlig behandling av ansatte. Og enda bedre, denne dommen sender et signal til Mr Mohamed og Mr Bulshale at religiøse frihet er en rettighet for alle amerikanere. Så, selskapet var skyldig i å ikke tilby opplæring som så til at muslimer ikke blir diskriminert, men når det kommer til kristne, må selskap sørge for opplæring for å sikre et dem som identifiserer seg som homofile eller lesbiske ikke blir diskriminert, selv om dette betyr at kristne blir diskriminert, skriver Dr Brown som mener at dette er absurd.

-Det EEOC advokat Diane Smason egentlig sier er dette: “Vi er fornøyd med at juryen anerkjenner disses -og alle -andre arbeidstageres rett til å praktisere og utøve sin religiøse tro, uansett hva den måtte være,” -Med mindre, selvfølgelig, at det viser seg at det er snakk om en kristen tro, hvor spørsmålet er ekteskapet, -som er langt mer grunnleggende for en troende, enn det å transportere øl til noen forretninger.

 

kristen_baker_mobbet_avFor å ytterligere løfte frem den forskjellsbehandling kristne opplever i dag, så husk på at når et homofilt par ba en kristen baker om å lage en kake til deres seremoni, så ble bakeren som av samvittighetsgrunner sa nei, funnet skyldig av en domstol, og når en homofil baker nektet å bake en kake med tekst som tok avstand fra likekjønnede “ekteskap” for en kristen kunde, ble den kristne funnet skyldig. Sant nok, finnes det rasjonelle øyeblikk hvor de kristnes frihet har skjedd på bekostning av muslimer, men Obama administrasjonens ståsted er tydelig. Når det gjelder de religiøse rettighetene til muslimer, skal de nidkjært bli beskyttet, men når det kommer til rettighetene til de kristne, skal de ble like nidkjært avvist, siden vår regjering har null toleranse for intoleranse. Å hvilken ironi,” avslutter Dr Brown

2 tanker om “Obama administrasjonen: Religiøs frihet er for amerikanske muslimer, ikke for amerikanske kristne

  1. Skal bli godt å få muslimen b. HUSSEIN Obama ut av de hvite hus. Det er å håpe at de velger inn den superkristne, superrike og supersympatiske Donald Trump som ny president.

  2. Tror ikke Donald Trump har mulighet til å bli president, men det har Hillary Clinton. Etter en farget og muligens muslimsk president, kan tiden være inne for en kvinne. Om skiftet blir til det bedre eller verre vil tiden vise. Clinton har riktig nok ikke holdt sin sti ren, men som ektefellen Bill, the comeback kid, rir hun nok stormen av.

Det er stengt for kommentarer.