Obama administrasjonen: Religiøs frihet er for amerikanske muslimer, ikke for amerikanske kristne

Dr Michael Brown “I skuddlinjen”

Hvis vi her i Amerika har lært noe de siste få måneder så er det dette: Når din religiøse tro obama-homofilikommer i konflikt med din jobb, så vil din tro være beskyttet dersom du er muslim, men hvis du er en kristen og har en kristen overbevisning er din tro ikke beskyttet. Vi vet alle hva som skjedde med noen kristne bakere, fotografer, blomsterdekoratører og noen “County Clerks” som nektet å ta del i eller godkjenne såkalte likekjønnede “ekteskap” på grunn av deres religiøse tro. De ble funnet skyldige i domstolene og ilagt bøter, straffet og også kastet i fengsel. Og vi vet hvor Obama administrasjonen stod i forhold til denne saken, faktisk helt til det punktet at i fjor instruerte justisminister Eric Holder statsadvokatene at de ikke var forpliktet til å opprettholde andre statlige lover, og da spesielt ulike delstaters lover som nedla forbud mot likekjønnede “ekteskap” -hvis statsadvokatene mente de var diskriminerende, skriver Dr Michael Brown i spalten “I skuddlinjen” eller “In the line of fire” som den heter originalt

-Men når det kommer til religionsfrihet når det gjelder muslimer, er resultatet i domstolene gay-gamesannerledes, og reaksjonen fra administrasjonen er annerledes og selv reaksjonene fra massemedia er annerledes. I april i år, var det noen muslimske taxi sjåfører i Cleveland som nektet å kjøre drosje, siden taxiene var utstyrt med annonser for den kommende  “homo-olympiaden”. Ble det omtalt i presse og media og fordømt? Nope. En internettside spurte: “Hvorfor er ikke Eric Holder på krigsstien og saksøker taxi-selskapene for å være homofobe? Hvor er domstolene som tvinger taxisjåførene til å ignorere sin religiøse tro slik de krever av kristne? En rekke muslimske drosjesjåfører nektet av religiøse grunner å kjøre taxi med et reklameskilt som promoterte “homo-lekene” på taket av flyplassdrosjene, -men denne saken endte ikke i domstolen for diskriminering, men en annen sak som angikk muslimenes religiøse frihet nådde domstolen, og da gav retten muslimene medhold,” skriver Dr Michael Brown.

“Det var Fox News som kunne rapportere dette: “En jury har gitt to muslimske koranenlastebilsjåfører 240 000 dollar i erstatning etter at de hadde saksøkt sine tidligere arbeidsgivere for religiøs diskriminering, etter at de fikk sparken. Grunnen til at muslimene fikk sparken var at de nektet å kjøre ut øl til bedriftens kunder. -Og gjør deg klar for neste setning: “Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) vant saken på vegne av Obama administrasjonen.”  Hva? Den samme Obama-administrasjon som stod aktivt på for å omdefinere ekteskapet (på tross av  de konsekvenser dette ville få for kristnes rettigheter) -stod opp for de religiøse rettighetene til disse muslimene. Ikke bare det, men EEOC formelig brautet av stolthet etter at kjennelsen ble annonsert, og på den offisielle nettsiden til EEOC ble det offentliggjort: “EEOC er stolt av å stå opp og støtte arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen slik at de ikke må ofre sin religiøse overbevisning og praksis,” sa EEOCs ledende rådgiver David Lopez. “Dette er fundamentalt for de amerikanske prinsippene om religiøs frihet og toleranse.”

“Dere må spøke”

Helt ærlig, jeg måtte nesten gni meg i øynene når jeg leste hva EEOC skrev og spurte meg selv om dette var et parodi nettsted som var et dårlig forsøk på satire.  En av EEOCs dr-michael-brown-ytadvokater som prosederte saken, June Calhoun sa dette: “Dette er et kjempeflott resultat, Star Transport (som er navnet på aktuelle selskap) har feilet i å tilby noen form for opplæring med hensyn til diskriminering når det gjelder personellet, noe som førte til et katastrofalt resultat for disse ansatte. De led reell urett som man måtte gjøre noe med, og med den dommen har juryen nullet ut uretten og sendt et tydelig signal til Star Transport og andre arbeidsgivere at de vil bli holdt ansvarlig for ulovlig behandling av ansatte. Og enda bedre, denne dommen sender et signal til Mr Mohamed og Mr Bulshale at religiøse frihet er en rettighet for alle amerikanere. Så, selskapet var skyldig i å ikke tilby opplæring som så til at muslimer ikke blir diskriminert, men når det kommer til kristne, må selskap sørge for opplæring for å sikre et dem som identifiserer seg som homofile eller lesbiske ikke blir diskriminert, selv om dette betyr at kristne blir diskriminert, skriver Dr Brown som mener at dette er absurd.

-Det EEOC advokat Diane Smason egentlig sier er dette: “Vi er fornøyd med at juryen anerkjenner disses -og alle -andre arbeidstageres rett til å praktisere og utøve sin religiøse tro, uansett hva den måtte være,” -Med mindre, selvfølgelig, at det viser seg at det er snakk om en kristen tro, hvor spørsmålet er ekteskapet, -som er langt mer grunnleggende for en troende, enn det å transportere øl til noen forretninger.

 

kristen_baker_mobbet_avFor å ytterligere løfte frem den forskjellsbehandling kristne opplever i dag, så husk på at når et homofilt par ba en kristen baker om å lage en kake til deres seremoni, så ble bakeren som av samvittighetsgrunner sa nei, funnet skyldig av en domstol, og når en homofil baker nektet å bake en kake med tekst som tok avstand fra likekjønnede “ekteskap” for en kristen kunde, ble den kristne funnet skyldig. Sant nok, finnes det rasjonelle øyeblikk hvor de kristnes frihet har skjedd på bekostning av muslimer, men Obama administrasjonens ståsted er tydelig. Når det gjelder de religiøse rettighetene til muslimer, skal de nidkjært bli beskyttet, men når det kommer til rettighetene til de kristne, skal de ble like nidkjært avvist, siden vår regjering har null toleranse for intoleranse. Å hvilken ironi,” avslutter Dr Brown

Facebook Comments

4 tanker om “Obama administrasjonen: Religiøs frihet er for amerikanske muslimer, ikke for amerikanske kristne

 1. Skal bli godt å få muslimen b. HUSSEIN Obama ut av de hvite hus. Det er å håpe at de velger inn den superkristne, superrike og supersympatiske Donald Trump som ny president.

 2. Tror ikke Donald Trump har mulighet til å bli president, men det har Hillary Clinton. Etter en farget og muligens muslimsk president, kan tiden være inne for en kvinne. Om skiftet blir til det bedre eller verre vil tiden vise. Clinton har riktig nok ikke holdt sin sti ren, men som ektefellen Bill, the comeback kid, rir hun nok stormen av.

 3. America Looks A Lot Like Nazi Germany Did Just Prior To World War II

  http://endoftheamericandream.com/archives/right-now-america-looks-a-lot-like-nazi-germany-just-prior-to-world-war-ii

  “Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 25 Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. 26 Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid. 27 Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»

  Sjefen for endetidas Babylon kjem slik Esaias 10 fortel

  Men det skal skje:
  Når Herren har fullført hele sitt verk
  på Sion-fjellet og i Jerusalem,
  da krever jeg kongen av Assur til regnskap
  for frukten av hans hovmodige hjerte
  og glimtet i hans stolte øyne.

  13 For han har sagt:
  «Dette har jeg gjort med min sterke hånd
  og i min visdom, for jeg er klok.
  Jeg flyttet folkenes grenser
  og plyndret skattene deres,
  med makt har jeg drevet innbyggerne ut…
  Derfor, så sier Herren, hærskarenes Gud:
  Mitt folk, du som bor på Sion,
  vær ikke redd for Assur(Antikrist)
  når han slår deg med stokken
  og løfter staven sin over deg,..
  Om bare en liten stund
  er det slutt på min harme,
  min vrede gjør ende på dem…..

  USA er over alt med sine militære styrkar og militært er dei heilt suverene
  slik biletet viser.
  http://www.truthmove.org/workspace/photos-content/350px-WorldMilitarySpending.jpg

  https://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/files/2013/01/4A8078449E794DFB8CC33ADD00A6F1AF.gif

  26 Da skal Herren over hærskarene
  svinge svepen over ham,..”

 4. “Republican presidential candidate Donald Trump said Thursday that he believes US President Barack Obama hates Israel, citing the recent nuclear deal with Iran which he said was “so bad” for the Jewish state.”

  http://www.timesofisrael.com/trump-obama-hates-israel-jewish-state-safe-with-me/

  I boka si frå 1923 siterer Arthur Pink Skrifta og viser relasjonane mellom Antikrist og Israel.

  http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist19.htm

  I 1923 var det ingen jødisk stat . Den kom fyrst på plass i 1948.
  Arthur Pink sine ord er difor sagt i TRU.

  “It must be borne in mind that the Jews are to return to Palestine and there re-assume a national standing whilst yet unconverted”.

  Arthur Pink stiller spørsmålet.

  “When the Antichrist is manifested, great companies of the Jews will already be in Palestine, and in a flourishing condition. What, then, will be his relations with them?

  Antikrist vil inngå denne 7-årspakta med nasjonen Israel.

  “It would appear that the first thing revealed in prophecy concerning the Antichrist’s dealings with Israel is the entering into a “covenant” with them. This is mentioned in Dan. 9:27: “And he shall confirm the covenant (make a firm covenant, R.V.) with many for one week” i.e. seven years.”

  “The many here can be none other than the mass of the Jewish people, for they are the principal subjects of the prophecy”

  “I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,
  etter en halv uke gjør han slutt
  på slaktoffer og grødeoffer.” Dan 9

  For at denne profetien skal oppfyllast må tempeltenesta på plass.
  Jødane vil om nokre år starta med teneste i templet igjen. Antikrist avskaffar dette etter 3, 5 år.

  “Thus the relations between this Prince, the Antichrist, and the mass of the Jews shall, at the first, be relations of apparent FRIENDSHIP AND PUBLIC ALLIANCE. That this covenant is not forced upon Israel, but rather is entered into voluntarily by them, as seeking Antichrist’s patronage, is clear from Isa. 28:18, where we find God, in indignation, addressing them as follows – “And your covenant with DEATH shall be disannulled, and your agreement with HELL shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it”.

  I Habakkuk 2 er DEATH og HELL namnet på Antikrist.

  “Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as HELL, and is as DEATH, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:
  6 Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his…”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.