Normisjon-sjef Rolf Kjøde mener biskop Atle Sommerfeldt tydeliggjør splittelsen i kirken

“Det er forskjell i lære som i følge den lutherske bekjennelse som skaper kirkesplittelse” Generalsekretær Rolf Kjøde i innlegg på verdidebatt

6840_thumb_kjodeSpørsmålet omkring homofile eller likekjønnende ekteskap rir nå den norske kirke som en mare og sannheten er at den norske kirke er dypt splittet over homofilispørsmålet. En av dem som tidligere tydelig har flagget sitt standpunkt og sagt at han vil melde seg ut av den norske kirke dersom det blir åpnet for vigselsliturgi for homofile og lesbiske ekteskap er Rolf Kjøde i Normisjon. I ett innlegg publisert på verdidebatt slår Normisjons avtroppende toppsjef fast at “Biskop Atle Sommerfeldt uthuler kirkens fundament og legger veien åpen for vilkårlighet i bruken av Skriftens konkrete forkynnelse til lære og liv. Biskop Atle Sommerfeldt i Borg gjør (Vårt Land 3. februar) sitt ytterste for å marginalisere oss som lærer at alle synder, også de seksuelle, skiller oss fra Gud, og at aksept for synd derfor splitter kirken. Sommerfeldt omtaler den kirkelige situasjonen som et «forsonet mangfold». Slik hopper han bukk over to selvsagte forhold. For det første tar han ikke på alvor at kirken for øyeblikket aksepterer to typer helt ulik lære i kirkens seksualetikk, og at det nettopp er forskjell i lære som ifølge vår lutherske bekjennelse skaper kirkesplittelse.” Les hele innlegget og følg debatten fra verdidebatt her