Norge støtter FN-skoler hvor lærebøker har fjernet Israel fra kartet

Iran og mange muslimer har som uttalt mål å fjerne Israel fra kartet og dette er også noe som står å lese i læremateriell utdelt til elever ved forskjellige FN skoler i  Gaza og på Vestbredden som egentlig er de områder Bibelen kaller Judea og Samaria, skiver nettstedet til Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Artikkelen er igjen bygd på et oppslag i den israelske avisen Yedioth Ahronoth. Det norske Utenriksdepartementet ønsker ikke å si hvorvidt de vil gjøre noe i denne saken.

(Artikkelen er hentet fra den internasjonale kristne ambassadens nettside) En israelsk undersøkelse har funnet at palestinske skolebøker brukt på FN-skoler (UNRWA) ikke viser Israel på kart – det er blant flere av bekymringene fra undersøkelsen, ifølge det israelske nyhetsmediet, Ynetnews. Norge støtter disse skolene økonomisk, men vil ikke svare på om de vil gjøre noe i denne saken. Undersøkelsen, som er gjort av Dr. Arnon Gross og Dr. Ronni Shaked ved Truman Research Institute, viser også at bøkene lærer at klagemuren og patriarkenes gravkammer er eksklusive hellige muslimske steder som jødene forsøker å okkupere. De fant også at den hebraiske skriften på gamle avbildete frimerker var fjernet. Tilbake sto kun den arabiske. Kart brukt i opplæring av palestinske barn skal ha utslettet alle tegn på jødisk tilstedeværelse i Israel, og alle by- og stedsnavn fra etter 1948 er fjernet fra kartene. Til eksempel heter Israels største by ikke lenger Tel Aviv, men Tel al-Rabia.

Bruker dine og mine penger på å finansiere anti-israelsk propaganda

Bøkene er skrevet av det palestinske kunnskapsdepartementet og skal være brukt på UNRWA-skoler både i Gaza og i Judea og Samaria (vestbredden). Norge bidrar med penger til UNRWA-skoler Norge bidro med 125.000.000 til UNRWA i st.budsj for 2016-2017 . Beløpet er redusert med 25.000.000 kr fra året før. UNRWA sliter tungt økonomisk. Kommunikasjonssjef på Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, sier at «Utdanning er helt avgjørende for bekjempe fattigdom og skape utvikling.» Og fortsetter: “Norge gir støtte til utdanning av barn og unge gjennom UNRWA”. Imidlertid svarer han ikke på ICEJs spørsmål om Norge sponser lærebøker ved disse skolene. Er Norge tilfreds med denne typen innhold i bøkene, spør ICEJ og får et typisk standardsvar: «Vi tar skarpt avstand fra ethvert uttrykk for antisemittisme, og vi har i mange år arbeidet systematisk med alle parter i Midtøsten-konflikten for å redusere grobunnen for gjensidig hat og fiendskap», svare Overland Andersen. UD ønsker ikke å svare på om Norge kommer til å gjøre noe i denne spesifikke saken.

Flere liknende saker på UNRWA-skoler

Det har de siste årene vært flere liknende saker knyttet til disse skolene. I 2011 var lærebøker sponset av Norge tema i stortinget etter at den kristne avisen Dagen skrev om saken. Noe senere ble det oppdaget at flere av de ansatte ved skolene har publisert antisemittisme og hat i sosiale medier.

The UNRWA Road to Terror: Palestinian Classroom Incitement

 

 

11 tanker om “Norge støtter FN-skoler hvor lærebøker har fjernet Israel fra kartet

 1. Det er det bokstavlege landområdet Tanakh heile tida fortel om.

  “Du skal si til dem: Så sier Herren Gud: Se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de dro bort til. Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land. Så gjør jeg dem til ett folk i landet, på fjellene i Israel. De skal alle ha EN OG SAMME KONGE. De skal ikke lenger være to folkeslag og ikke mer være delt i to kongeriker. Da skal de ikke mer gjøre seg urene med avgudene sine og alt det MOTBYDELIGE og alle SYNDENE SINE. Jeg vil berge dem fra alle stedene hvor de levde i synd, jeg vil gjøre dem rene. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.
  Min tjener DAVID skal være konge over dem, og de skal alle ha én gjeter. De skal FØLGE LOVENE MINE og holde forskriftene mine, så de lever etter dem. Så skal de få BO I LANDET SOM JEG GA MIN TJENER JAKOB, og som deres fedre bodde i. De skal bo i det FOR ALLTID, både DE og DERES BARN og BARNEBARN. Og min tjener DAVID skal være deres fyrste for alltid. Jeg slutter en FREDSPAKT med dem; det skal være en EVIG PAKT. Jeg lar dem bli mange, og jeg setter MIN HELLIGDOM hos dem for alltid. Min bolig skal være hos dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren som gjør Israel hellig, når min helligdom er hos dem for alltid.” Esekiel 37.

  Desse orda gitt oss i Tanakh fortel om ei heilt anna framtid enn det NT lærer.
  Medan kristne trur dei skal forsvinna ut i verdsrommet og dra til himmelen, fortel Tankah oss at livet skal halda fram her på jorda.
  Når Herren Gud har gjenoppretta det heile vil Israel bu trygt i det bokstavlege landet, Stor-Israel.
  Ingen skal lenger skada dei.
  Nasjonane vil koma til Israel for å læra om Guds TORAH.
  Våpena skal fjernast for alltid og nasjonane skal leva i fred med kvarandre.
  Om dei nektar å halda Guds høgtider – lauvhyttefesten- så skal Herren hindra at det kjem regn over dei.

  Esekiel fortel at ofringane skal halda fram i tusenårsriket.
  Tempelet skal stå der gjenoppreist.
  Dei siste kapitla i Esekiel bryt fullstendig med den førestillingsverda som NT gjev.

  Herren Gud kallar ISRAEL for sin “fyrstefødde son”.
  Gud skal gjenreisa Israel.

 2. I 1000–årsriket vil dette skje.

  “Så sier Herren Gud: Porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket på de seks arbeidsdagene. Men på sabbatsdagen og nymånedagen skal den åpnes. 2 Når fyrsten kommer utenfra gjennom forhallen i porten, skal han stille seg ved en av portstolpene. Mens prestene bærer fram hans brennoffer og fredsoffer, skal han bøye seg og tilbe på terskelen i porten og så gå ut. Porten skal ikke lukkes før om kvelden. 3 Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene.
  4 Brennofferet som fyrsten bærer fram for Herren på sabbatsdagen, skal være seks lam uten feil og en vær uten feil. ” Esekiel 46

  Dei fleste kristne seier at Jesus var det siste offer og at offersystemet ikkje gjeld lenger. Tekstane i Esekiel 46 motbeviser dette.

  Jødane er i full gang med å få tempeltenesta på plass igjen.
  Det einaste som skal til er eit politisk jordskjelv som gjer det mogeleg.

  http://templemountfaithful.org/articles/unesco-declares-the-holy-temple-mount-to-be-only-an-islamic-site.php

 3. Langeseter skrev:

  Herren Gud kallar ISRAEL for sin “fyrstefødde son”.
  Gud skal gjenreisa Israel.

  Hvis Gud skal gjenreise sin sønn, hvor lenge mener du Guds Sønn har vært død?

  Et annet sted skrev faktisk Langesæter:

  “Medan kristne trur dei skal forsvinna ut i verdsrommet og dra til himmelen, fortel Tankah oss at livet skal halda fram her på jorda.”

  Kristne tror:

  Jes 24. 19-20: Jorden sprekker og revner, jorden vakler og knaker, jorden skaker og skjelver. Jorden raver som en drukken man og svaier som vaktmannens skur. Synden ligger tungt på den, Den faller og reiser seg ikke mer.

  og-

  Jes 65.17: Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer.

  Og forresten, ble Elia bare sendt ut i verdensrommet?

  Andre Kongebok 2.11 Mens de gikk der og snakket sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elia fór opp til himmelen i stormen.

  Eller er deler av GT muligens forfalsket?

  Langesæter har lenge spredt missvisende informasjon og halvsannheter om de som tror på Bibelen. Tilsynelatende for at han selv skal kunne presentere seg og sin veldig spesielle lære som “ekstra bibeltro” i forhold til alle andre. Faktisk akkurat på samme måte som tilhengerne av Russel og Rutherford gjør. De som konstruerte sekten “jehovas vitner”. I den grad de studerte Bibelen var det bare for å finne noe som kunne brukes for å underbygge deres egne teorier. I det hele tatt, absolutt alt som kunne brukes til dette “måtte bare være sant” og alt annet var feil.

  Utganspunktet for denne sekten var Russels sykelige behov for å lage endetidsprofetier. Han forlot syvendedagsadventistene, som var spesialister på dette, for å “starte for seg selv”. Russel var helt sikker på at “enden” ville komme i 1914 “For det stod i Bibelen”! “Det var helt sikkert”. Sekteriske spekulasjoner fremsettes altid med skråsikkerhet.

  Russel måtte “utsette” endetidsprofetien sin til 1915. Kanskje klamret han seg til den fordi den hadde lurt så mange til å gi opp alt for bare å vente på avsluttningen. Men Russel døde dette året. Kanskje han hadde innsett at han bare spekulerte og at konsekvensene ble fryktelige for mange av dem som trodde på ham?

  Da Rutherford tok over businessen ble det VIRKELIG fart i sakene. Han truet folk med “harmageddon” hvis de ikke gikk rundt og solgte bøkene hans om antikrist og stadig nye tidspunkt for “enden”. For pengene kjøpte Rutherfor bl.a cadilacer, luxusvilla og brennevin. Han døde som alkoholiker. Men da var sekten og bedraget etablert. Medlemmene hadde mistet evnen til å tenke selv.

  Men det hele startet med at noen inspirerte Russel til å spekulere.

  I slike miløer benektes ofte eksistensen av den bibelske Jesus, selv om det finnes veldig mange profetier om ham i GT. Det samme gjelder for eksistensen av den Hellige Ånd også, selv om den er direkte omtalt i GT:

  Jesaja 63:
  Men de var trassige og gjorde hans hellige Ånd sorg.Så ble han en fiende for dem,han kjempet selv imot dem. Da tenkte folket på gamle dager, på Moses.Hvor er han som førte en gjeter for småfeet sitt opp fra vannet? Hvor er han som ga sin hellige Ånd i hans indre,han som lot sin herlige arm gå fram på høyre side av Moses,han som kløvde vannet foran dem for å skape seg et evig navn,

  Eller som David skrev:

  Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!

  Mange sektledere avskriver mer og mer av den troen de gikk ut fra og erstatter den mer og mer med sine egne tanker og teorier. Og slik ender mange av dem opp som “guds eneste sanne profet”.

  • At Jesus levde er det ingen grunn til å betvila.
   Me har ofte høyrt at det ikkje finst utenom-bibelske kilder.
   Det er løgn. Veldig mange har nemnd Jesus i tekstane sine.
   Denne serien synest eg er veldig tydeleg.

   https://www.youtube.com/watch?v=zrRQqYGf4O0

   Det er ikkje berre Flavius Josefeus som nemner Jesus.

   Korleis skal tekstane i Esekiel 38-47 lesast?

   “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet; for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. …..Dette vannet renner til områdene i øst og ned på Araba-sletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. 9 Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner. 10 Det skal stå fiskere fra En-Gedi til En-Eglajim. Der skal det være tørkeplass for garn. Det skal finnes fisk av samme slag som i Storhavet, i store mengder. 11 Men sumpene og myrene skal ikke bli friske, av dem skal det utvinnes salt. 12 På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde og bladene bringe helse.»

   Heilt vanleg.
   Desse hendingane vil oppfyllast i 1000-årsriket.
   Ut frå tempelet i Jerusalem vil vatn renna ut.

   “Den dagen skal det RENNE LEVENDE VANN ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.
   9 Da skal HERREN VÆRE KONGE over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.
   10 Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted, fra Benjamin-porten til stedet der Gamleporten var, til Hjørneporten, fra Hananel-tårnet til kongens vinpresser. 11 Der skal det bo folk. Byen skal ikke være bannlyst lenger, Jerusalem skal ligge trygt.”
   Sakarja 14

   Tekstane fortel om det bokstavlege Jerusalem i Israel.
   Ved Herrens kome kjem det eit veldig stort jordskjelv som forandrar området.

   “Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal.”

   Kva med desse tydeleg tekstane om ofringar?
   Har Gud gitt oss feil informasjon om framtida?

   “Den fjortende dagen i den første måneden skal dere holde påske. Under sjudagersfesten skal det spises usyret brød. 22 På den dagen skal fyrsten lage til en okse som syndoffer for seg selv og for hele folket i landet. 23 De sju dagene festen varer, skal han lage til brennoffer til Herren, hver dag sju okser og sju værer uten feil, og som syndoffer en geitebukk hver dag” Esekiel 45

   Nei, sjølvsagt ikkje.

   “Så sier Herren Gud: Porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket på de seks arbeidsdagene. Men på sabbatsdagen og nymånedagen skal den åpnes. 2 Når fyrsten kommer utenfra gjennom forhallen i porten, skal han stille seg ved en av portstolpene. Mens prestene bærer fram hans brennoffer og fredsoffer, skal han bøye seg og tilbe på terskelen i porten og så gå ut. Porten skal ikke lukkes før om kvelden. 3 Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene.” Esekiel 46

 4. http://www.aftenposten.no/verden/Jordan-advarer-Trump-mot-Jerusalem-ambassade—Vil-fore-til-katastrofale-konsekvenser-612457b.html

  Jerusalem vert tumleskåla eller giftbegeret alle folkeslag må drikka av.

  “da vil jeg samle alle folkeslag
  og føre dem ned i Josjafats dal.
  Der vil jeg holde rettergang med dem
  om Israel, mitt folk og min eiendom,
  som de spredte blant folkene.
  De delte mitt land
  og kastet lodd om mitt folk,..
  ….Send sigden ut, for høsten er moden,
  kom og tråkk, for vinpressen er full,
  pressekummene flyter over, for ondskapen deres er stor.

  Larm og atter larm i Dommens dal,
  for Herrens dag er nær i Dommens dal.

  Sol og måne svartner,
  og stjernene mister sin glans….

  Men i Juda skal det alltid bo folk,
  og i Jerusalem slekt etter slekt.” Joel 3

 5. Langesæter skrev:

  “Desse hendingane vil oppfyllast i 1000-årsriket.”

  Hvor i det Gamle Testamentet står det om et rike som skal vare i tusen år?

  I det Gamle Testamentet står det mye om evig liv. Men tusen år er bare tusen år. Da skal folk bli gamle, men likevel dø.

  Det som har betydning er det som kommer etter tusenårsriket.

  • Det ligg fast i alt Gud har gjort at etter 6 dagar kjem sabbaten.

   Gud har forkynt enden frå begynnelsen.

   https://www.breakingisraelnews.com/68859/the-mystery-of-the-lost-jubilee-part-xx-6000-years-old-opinion/

   http://templemount.org/tempprep.html

   “G-D CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH AND ALL THAT IS THEREIN, IN SIX DAYS. AND G-D SAW EVERYTHING THAT HE HAD MADE AND, BEHOLD, IT WAS VERY GOOD. AND G-D BLESSED THE SEVENTH DAY AND SANCTIFIED IT, AND SET IT APART FOR MAN TO CELEBRATE HIS CREATION(GENESIS). … THUS OUR ERA IS THE SIXTH MILLENIUM AFTER THE CREATION. THE WISDOM OF OUR SAGES PRESCRIBES THAT EACH DAY OF CREATION REPRESENTS A MILLENIUM (1000 YEARS) AND THEREFORE OUR ERA IS THE EVE OF THE SEVENTH DAY, THAT IS, THE SABBATH EVE. THIS IS THE EVE OF THE “PERFECTION OF DAYS,” THE EVE OF THE COMING OF THE TRUE MESSIAH-SON-OF-DAVID.”

 6. Gud vil aldri godta at ofringene starter igjen. Han har gitt sin egen sønn som det ultimate offer. Det vil aldri mer være behov for noe offer. Det er fullbragt!!!

  • Langesæter. Synd kan ikke sones uten at blod utøses. Derfor innstiftet Gud de gammeltestamentlige ofringene. Problem: synden ble ikke permanent slettet. Ofringene kunne derfor ikke opphøre før Gud i sin store kjærlighet ga sin egen sønn til soning for våre synder. Det finnes ikke frelse uten ved han.
   Trist at du har forkastet Jesus, for uten han går du fortapt.

 7. Langesæter. Synd kan ikke sones uten at blod utøses. Derfor innstiftet Gud de gammeltestamentlige ofringene
  ————————
  Kvifor skal ofringane halda fram ved Herrens kome?
  Les Esekiel 46.

  “Fyrsten i tempelet
  Så sier Herren Gud: Porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket på de seks arbeidsdagene. Men på sabbatsdagen og nymånedagen skal den åpnes. Når fyrsten kommer utenfra gjennom forhallen i porten, skal han stille seg ved en av portstolpene. Mens prestene bærer fram hans brennoffer og fredsoffer, skal han bøye seg og tilbe på terskelen i porten og så gå ut. Porten skal ikke lukkes før om kvelden. Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene.
  Brennofferet som fyrsten bærer fram for Herren på sabbatsdagen, skal være seks lam uten feil og en vær uten feil. 5 Grødeofferet skal være en efa mel til væren, til lammene det han har for hånden, og en hin olje til hver efa.
  På nymånedagen skal han ofre en ungokse uten feil, seks lam og en vær uten feil. Som grødeoffer skal han gi en efa mel til ungoksen, en efa til væren, til lammene så mye han har råd til, og en hin olje til hver efa……”

Det er stengt for kommentarer.