Norge inntar en stadig mer anti-israelsk holdning i FNs sikkerhetsråd

Norge har sammen med Kina og Tunisia forfattet et nytt resolusjonsforslag om Hamas/Israel som ber om deeskalering og hensyntagen til sivile liv. Men teksten nevner ikke Hamas’ rakettregn. Observatører tror dette kan ha fått USA til å blokkere to andre forslag trioen har stått bak.I stedet tar resolusjonen opp flere punkter som kun krever noe av Israel: “The members express concern regarding recent violence in Jerusalem, calling for maintaining the status quo at holy sites and “the right of Muslim worshippers to pray in peace at Al-Aqsa mosque.” skriver Hans Rustad i Document.no

Les hele Hans Rustads analyse av Norges anti-isralske holdning i FNs sikkerhetsråd her: https://www.document.no/2021/05/17/norge-inntar-en-stadig-mer-anti-israelsk-holdning-i-s-radet/