Netanyahu til franske jøder: “Israel er deres hjemland, -ikke Europa

Terrorangrepene i Paris kan være starten på en bølge av angrep i Europa. Det er kommunikasjoner mellom IS-ledere som er fanget opp av amerikansk etterretning, et signal om, ifølge avisa Bild, melder avisen Verdens Gang søndag

netanyahuDagen etter at fire sivile brutalt og nådeløst ble offer for en muslimsk jihadist i et jødisk supermarked i Paris, -oppfordrer den israelske statsministeren jøder i Frankrike til å komme hjem. I sin uttalelse sa Netanyahu at “jihadister er i krig med Vesten og han oppmuntret jøder til å emigrere til Israel. Også Libermann, Yaàlon og Lapid oppfordrer europeiske jøder til å komme hjem til Israel. Statsminister snakket til franske jøder lørdag, dagen etter at 17 mennesker, inklusiv fem jøder ble drept under det islamistiske angrepet i Frankrike. “Israel er deres hjemland,” lød oppfordringen fra den israelske statsministeren.

De siste dagers terror i Frankrike forteller med tydelighet at Vesten har fått et problem med jihadisme også på egen jord. Krigen mot terror og ekstrem islam er ikke lenger en krig som utkjempes i fjerne land som Syria,Irak og Afghanistan, -men også i europeiske storbyer og hovedstader. Fire av de fem jødene som ble ofre for Paris terroren ble drept i det jødiske supermarkedet, mens karikatur-tegneren Georges Wolinski ble skutt og drept under angrepet mot redaksjonen i Charlie Hebdo. “Til alle franske jøder, til alle jøder i Europa vil jeg gjerne si at Israel ikke bare er et sted hvis retning du vender deg til når du ber, men staten Israel er ditt hjem,” sa Netanyahu i sin tv sendte uttalelse hvor han refererte til en jødisk tradisjon om å ha ansiktet rettet mot Jerusalem under bønn. Også andre israelske leder gjentok de samme oppfordringer til europeiske jøder, om å komme hjem.

vg-faksile

Kort etter Paris-terroren fanget National Security Agency (NSA) opp kommunikasjoner der ledere av IS varslet neste bølge med angrep, ifølge anonyme kilder i USAs etterretning som Bild siterer. Paris nevnes som opptakten til terrorbølgen i europeiske byer, som også angivelig skal ramme blant annet Roma, skriver avisa. En konkret angrepsplan er imidlertid ikke kjent. Den amerikanske etterretningen har også opplysninger som tyder på at brødrene Kouachi hadde kontakter i Nederland. 17 mennesker ble drept da Kouachi-brødrene og Amedy Coulibaly denne uka angrep satiremagasinet Charlie Hebdo og et jødisk supermarked i Paris. De tre gjerningsmennene ble alle drept av fransk politi.

Fiskere og jegere

I 1985 utgav Jay og Meridel Rawlings en bok som på norsk fikk tittelen “Fiskere og Jegere”  som fortalte historien om hvordan Jay og Meridel Rawlings reiste rundt til nærmere 100 nasjoner  for å besøke jødiske samfunn og nærmest bønnfalle dem om å fiskere-jegerereise hjem til Israel som en oppfyllelse av en profeti hos profeten Jeremia kapittel 14 og 15. Boken inneholdt nærmest en todelt profeti om “fiskernes tid og jegernes tid”. Skal vi tro den todelte profetien var årene etter Sovjetunionens sammenbrudd og helt frem til våre dager, -fiskernes tid -tiden for å bønnfalle og lokke jødene til å reise hjem til Jerusalem og den jødiske staten Israel. -Imidlertid og det også i følge Jay og Meridel Rawlings bok ville “fiskernes tid” være begrenset og på et eller annet punkt bli avløst av “jegere” som ville jage jødene hjem. “..men: Så sant Herren lever, som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. Se, jeg sender bud efter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem, og derefter sender jeg bud efter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene. (Jeremia 16,15-16) -Når vi ser på det økende jødehatet og den stadig mer farlige situasjonen spesielt for jøder i Vest og Øst-Europa, er det mye som tyder på at vi er i ferd med å gå inn i oppfyllelsen av profetiens andre del, nemlig “jegernes tid” eller de dager hvor situasjonen og jødehatet vil føre til at jødene rett og slett blir jaget hjem, -til landet Gud gav dem, det forhatte Israel.. Tiden er nå kommet for europeiske jøder til å reise hjem..Til å gjøre Aliyah.

Tekst Kjell Andersen

Facebook Comments

6 tanker om “Netanyahu til franske jøder: “Israel er deres hjemland, -ikke Europa

 1. Ja, jødene skal tilbake. I Esekel, 39,25-29 står det:
  Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn. 26 De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. 27 Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag. 28 Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. 29 Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus sier Herren Gud.

  • Det som er viktig å forstå er at denne profetien fyrst vert fullstendig oppfylt etter “Jakobs trengsel” eller Israels trengsel.
   Veldig mange har kome tilbake i dag etter 1948.
   Igjen kjem jødane til å lida i landet sitt.
   Byane kjem til å verta lagt i ruinar, synagogane vil verta brent ned under ANTIKRIST.
   Fyrst ETTER at Antikrist er drepen, vil orda oppfyllast til fulle.
   Då skal ikkje lenger jødane eller Israel oppleva trengsel, at nokon plyndrar dei.Ingen skal skremma dei.
   Då vil heller ikkje nokon av dei spørja. “Kven er Herren?”. Nei, alle vil vita kven Han er.
   Då skal dei sjå Herren ansikt til ansikt, slik Hosea 6 seier.
   “Kom, lat oss venda om til Herren!
   For han som reiv sund, vil lækja oss;
   han som slo, vil binda om våre sår.
   2 Han vekkjer oss til liv etter TO DAGAR,
   denTREDJE DAGEN reiser han oss opp,
   så vi kan LEVA FOR HANS ÅSYN.
   3 LAT OSS LÆRA Å KJENNA HERREN,
   ja, jaga etter å kjenna han!
   Han kjem like visst
   som ljoset om morgonen.
   Han kjem til oss som regnet,
   lik vårregn som væter jorda.”
   ————–
   ————
   Fyrst må diverre Israel oppleva “the BURNING BUSH” – George Bush.
   Sitat frå templemountfaithful.
   —–
   “Until confronted, as a mature adult, by the BURNING BUSH, G-d, ostensibly, played no part in Moshe’s life. His birth, his infancy and his childhood inspired tremendous compassion among others, and it was their efforts, and no act of G-d, that rescued and nurtured him. Not once did G-d speak to Moshe, not in a dream and not in waking hours. His upbringing was proof that there is an intrinsic goodness in people. This may explain Moshe’s extreme reaction when confronted for the first time by an act of cruelty, witnessing an Egyptian beating a Hebrew. It was at this moment that Moshe displayed his own innate, instinctual sense of justice, killing the Egyptian, an act that must have confirmed for G-d that Moshe will be His messenger. Moshe is eighty years old when G-d presents Himself in the phenomenon of the burning bush. It is only natural that he should be wary of this G-d that suddenly has so much to share with Moshe, and so much responsibility to place upon Moshe’s shoulders.”
   Jeremias 31 fortel om tida som kjem, då ingen skal lenger vera i tvil kven Herren er.
   “På den tid, lyder ordet frå Herren, vil eg vera Gud for alle ættene i Israel, og dei skal vera mitt folk.
   2 Så seier Herren:
   Det folket som slapp unna sverdet,
   har funne nåde i øydemarka.
   Israel skal fara av stad og finna ro.
   3 Langt bortanfrå synte Herren seg for dei:
   MED EVIG KJÆRLEIK HAR EG ELSKA DEG,
   difor lèt eg mi miskunn mot deg vara ved.
   4 Endå ein gong skal eg byggja deg,
   ja, du skal byggjast,
   Israel, du unge møy.
   Endå ein gong skal du pryda deg med handtrommer
   og gå ut i dansen med dei glade.
   5 Endå ein gong skal du planta vinhagar
   på Samaria-fjella;
   og dei som plantar, skal sjølve nyta frukta.
   6 Ja, det kjem ein dag
   då vaktmenn ropar på Efraims-fjellet:
   Kom, lat oss fara opp til Sion,
   til Herren vår Gud!”
   ————
   ———–
   Det er nokre fantastiske ord. Gud passar på nasjonen Israel of Folket Sitt på ein heilt spesiell måte.
   Han ler av desse stupide folka som trur dei kan øydelegga folket for alltid.
   ——
   ——-
   For Herren har fria ut Jakob
   og løyst han or overmanns (ANTIKRIST)hand.
   12 Dei kjem med jubelrop til Sion-fjellet,(TEMPELHØGDA)
   dei STRÅLAR AV GLEDE over Herrens gode gåver:
   korn og vin og olje,
   sauer og geiter og oksar.
   Sjølve skal dei vera som ein vassrik hage
   og ikkje lenger lida naud.”
   —–
   ——
   DÅ innstiftar Gud den NYE PAKTA.
   “På den tid skal dei ikkje lenger seia:
   Fedrane åt sure druer,
   og borna fekk ringe tenner.
   30 Men kvar skal døy for si eiga synd.
   Den som et sure druer,
   skal sjølv få ringe tenner.
   Den nye pakta
   31 Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
   då eg gjer ei NY PAKT
   med Israels ætt og Judas ætt,”
   ————-
   ————
   DEN NYE PAKTA vert inngått etter at Antikrist er knust og ISRAEL skal for evig leva i fred.
   ———
   ———
   “Nei, såleis er den pakta eg vil gjera
   med Israels-folket i dagar som kjem,
   lyder ordet frå Herren:
   Eg vil LEGGJA MI LOV I HUGEN DEIRA
   og skriva henne i hjarta deira.
   Eg vil vera deira Gud,
   og dei skal vera mitt folk.
   34 DÅ SKAL INGEN LENGER
   LÆRA SIN NESTE OG SIN BROR
   og seia: «KJENN HERREN!»
   For dei skal alle kjenna meg,”
   ————–
   —————
   No er me like ved oppfyllinga av desse orda.
   Dei 6000 åra eller 120 jubileum er snart til ende.

 2. Langesæter, jeg har lenge vært opptatt av tempelet som vil bygges i Jerusalem. Jeg vet at ‘Tempelets trofaste’ har lagt ned mye arbeid i å lage kopier av hellige kar m.m. og de leter eller kanskje har funnet den røde kvige. Men det er en ting vi ikke må glemme. De ønsker å fortsette med ofringene, noe Gud aldri vil tillate etter som det ultimate offer er gitt. Dersom tempelet blir reist så må det først skje noe på tempelplassen som idag er under muslimsk herredømme. Moskeen må fjernes. Hvordan?
  Vi vet at det skal være et tempel i Jerusalem i tusenårsriket og at Gud selv vil bo der.

  • Tempelet kjem på plass innan får år (2021)
   Jødane vil starta med daglege ofringar i tempelet.
   Antikrist avskaffar desse handlingane .
   Frå den tid Antikrist avskaffar dei daglege handlingane i tempelet og set seg der sjølv skal det gå 1290 dagar. (3,5 år)
   “Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 13 Og du, gå endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»
   —————————-
   Eg støttar alltid gjenoppbygginga av tempelet på tempelhøgda og får alltid venleg takk.
   “Shalom Torstein,
   On behalf of The Temple Institute, thank you once again for your most recent donation. We are encouraged and strengthened by this expression of faithfulness and dedication. Your continued support is truly appreciated. Together we can see the dream of the Holy Temple become a reality.
   With blessings from Jerusalem,
   Yitzchak Reuven
   The Temple Institute
   ————-
   Klippemoskeen vil Gud fjerna når tida er inne.
   Les på templemountfaithful sine sider.

  • Ofringene ble avskaffet av Antiokes Epifanes, så det du skriver om har også skjedd.
   Jeg er enig med deg i de 120 jubelår som du tok opp i et tidligere innlegg, men hvordan kan du være så sikker på årstallet de begynte. Meg bekjent er det ingen som har greid å regne seg helt nøyaktig tilbake i tid, og jødene selv er usikre på når jubelåret vil inntreffe.

  • Antiokus Epifanes var eit førebilete på Antikrist.
   “det daglege offer ” er berre ein ting i Skrifta.
   Det har vore prøvd å laga andre meiningar av det.Du kjenner sikker adventistane si lære.
   Dei set 508 f kr som starten på desse 1290 dagane som dei meiner er år og seier at då vart heidenskapet teke vekk og pavedømet oppretta,
   Det er totalt sløkt.
   Tempelet kjem på plass og jødane vil starta med daglege handlingar i dette tempelet.
   Antikrist vil STOPPA desse handlingane og innføra denne gudlause ordninga der han er gud.
   ——————————————–
   ——————-
   “Det tok frå han det daglege offeret, og staden der heilagdomen hans står, vart vanæra. 12 Det reiste seg mot Gud og SKIPA TIL EI GUDSDYRKING i strid med det daglege offeret. Hornet kasta sanninga til jorda, og det hadde lukka med seg i alt det tok seg føre.
   13 Så høyrde eg ein av dei heilage tala, og ein annan heilag spurde han som tala: «Kor lenge gjeld synet om det daglege offeret og den øydeleggjande synda, og kor lenge skal heilagdom og gudsdyrking gjevast over til nedtrakking…. Dan 8
   “skal det stå fram ein konge med hardt andlet og sleip tunge. 24 Han skal få stor makt, men ikkje ved eiga kraft. Han skal gjera uhyggjeleg skade og ha lukka med seg i det han tek seg føre. Han skal gjera ende på mektige menn og folket av dei heilage. 25 Fordi han er klok, skal svikarferda lukkast for han. Han skal vera stor i eigne tankar og rydja ut mange når dei minst ventar det. Han skal reisa seg mot hovdingen over hovdingane og verta knust, men ikkje ved menneskehand.”
   Antikrist vert straffa med pusten frå Herrens munn og drepen.
   “I Jerusalem opprettet han en festning med makedonisk besetning. De jødene som lot seg omskjære, ble straffet med døden. Han lot bygge et alter for den greske guden Zevs på den plassen hvor brennofferalteret hadde stått i templet, og han ofret en gris på dette alteret. Ofringene i templet ble også avskaffet og hedenske altere ble bygd opp. Han brente opp alle de gammel -testamentlige bøker som han kunne komme over i Israel, og han forbød at jødene overholdt sabbaten. Han forsøkte å tvinge det jødiske folket til å forlate jødedommen og gå over til hellenismen, som var hans egen kultur og religion. Han åpnet til og med offentlige bordeller i noen av tempelrommene. Dette skjedde i 167. Da jødene gjorde motstand mot dette gedigne skjenselsverk av deres religion og kultur, ble nesten 80000 jøder enten drept eller solgt som slaver.
   Antiokus den 4 gav seg selv tilnavnet “Thoes Epifanes”, som betyr “den åpenbarte gud”
   —————————————————
   Antikrist ynskjer å fjerna omskjeringa fordi det er paktsavtalen mellom Gud og Folket hans.
   Paulus gjer som Satan og kallar omskjeringspakta for skamskjering.
   Sabbaten er sjølvsagt viktig for Antikrist å få fjerna, for det er sjølve SEGLET mellom Gud og Guds Folk.
   Litt gris er og viktig, å få jødane til å eta dette svineriet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *