Nå ryker BMWen til ekteparet Christensen -Innkrevingsetaten vil tvangselge Christensens nyinnkjøpte BMW

Det er ingen nåde å få fra Kommunal inkasso i Oslo kommune. Ekteparets forholdsvis nyinnkjøpte konebil, en BMW I I3, vil bli tvangssolgt dersom ekteparet Christensen ikke innfrir kravet fra Plan og bygningsetaten på kroner 277 130 innen 14 dager. Dette er bøter Christensen er ilagt for å ha oppført en mur kommunen mener er ulovlig og som det foreligger et pålegg om å fjerne. Saken med muren har versert i flere år og bloggeren er ilagt en rekke tvangsmulkter han ikke har betalt og pålegg han ikke har etterkommet.

Det foreligger allerede en heftelse på den nokså nyinnkjøpte bilen som ble betalt for penger Christensens kone skal ha arvet etter sin mor. Imidlertid ble bilen registrert i Jan Kåre Christensens navn, så bilen er dermed formelt hans. Fra før er påleggskravet om å rive muren skrevet inn som en tinglyst heftelse på eiendommen. Men nå er det bøtene kommunal innkrevning vil inndrive -og pengene de får når de tvangsselger BMWen vil innfri noe av kravet PBE har mot ekteparet. I skrivet datert 5/12-22 som er et varsel om tvangssalg av BMWen skriver kommunal inkasso at de vil begjære tvangsfullbyrdelse og tvangssalg av BMWen dersom boten på 277 130 kroner ikke er betalt innen 14 dager. Videre skriver innkrevningsetaten at de kan vurdere en avbetalingsplan for de 277 000 kronene dersom han søker om det. Dersom dette skulle ende med tvangsfullbyrdelse vil det påløpe ekstra omkostninger for ekteparet, heter det i trusselbrevet fra kommunen. Kommunen har valgt å ikke avslutte sitt brev med ønske om god jul til ekteparet som nå vil begynne å kjenne at de kjemper mot et knallhardt og hensynsløst regime som nå setter makt bak sine krav. Ekteparet Christensen skal tuktes inntil muren er fjernet. Plan og bygningsetaten har bestemt at muren er i strid med lover og forskrifter -og siden alle lovlige klagemuligheter nå er uttømt, gjenstår kun håndhevelse av pålegget, og straffen for å trosse. En tidligere ansatt i Plan og bygningsetaten sier at dette bare er begynnelsen. Christensens mur vil være like ulovlig selv etter at kravene er drevet inn -og etaten vil kunne komme med ny bøter som er høyere enn de 270 000 som er ilagt.  Foto under: Ingen hyggelig julehilsen fra Oslo kommune til Christensen og kone.

18 tanker om “Nå ryker BMWen til ekteparet Christensen -Innkrevingsetaten vil tvangselge Christensens nyinnkjøpte BMW

  • Trist og tåpelig handling av en som tror at lov og regler gjelder kun andre, derfor kan han takke seg selv for uføre han rotet seg borti

   8
   3
 1. 2900 kr i mnd i 10 år med 4 prosent renta, så er gjelda betalt.
  Christensen kan låna pengar og greier dette.
  Skal han betala det ned på 6 år og verta ferdig før Jesu gjenkomst må han ut med 4400 kr i mnd.
  Bør setja av litt pengar til rivinga av muren og.

  3
  3
  • Den muren er blitt en virkelig pest og plage for Christensen.
   Tidligere brukte Christensen sin blogg til å fremme sitt synspunkt på gjengifte pastorer og “horebukker”. Men etter nederlaget mot pastor Torp og nederlaget mot Unibuss og diskrimineringsnemda er hele Christensens fokus rettet mot PBE. Det som tidligere var en himmelsk blogg med bibelen og religiøst innhold, er blitt en kampanjeblogg for å forsvare eget tross mot myndighetene.
   Egentlig er det Guds Ord Christensen kjemper mot, men han forstår det bare ikke. Skriften sier at han skal lyde myndighetene som er innsatt av Gud.
   Christensen trosser dette og vil motta sin straff.
   Den muren vil bli BUSSJÅFØRENS RUINHAUG som pastor Torp skriver. “En tragedie utspiller seg i disse dager, og holder på å nå sin endegyldige avslutning.
   Bussjåføren Jan Kåre (Bjerregaard) Christensen, som ynder å kalle seg «evangelist» og «bibellærer», har mistet jobben på grunn av mange års krangling med sin arbeidsgiver Unibuss, og også med passasjerer.
   Det var i Rettssal 519 at han endelig møtte konsekvensene av sitt onde levnet. Siden har det gått i bratt nedoverbakke. Han har hatt god tid og rikelig anledning til å omvende seg, men han har bevisst valgt gjenstridighetens vei. Aina & jeg har ikke trengt å gjøre noen verdens ting. Herren og Hans ordninger fikser alt.

   Romerne 13:4-5 forteller hva som skjer når man går imot Guds samfunnsmessige ordninger:

   «Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.»

   En enkel lesning av Christensens blogger viser at han mobber og hetser enkeltpersoner, naboer, og forvaltningen – foruten at han etter den firedobbelte domfellelse for mobbingen av Aina & meg likevel har fortsatt med hets og personforfølgelse overfor oss. Det finnes ingen grenser for hva den mannen presterer av forbannelser, besvergelser og nedrigheter.

   Snart må han flytte fra gård og grunn. Hva han mister utover dette, skal jeg ikke spekulere i.

   Bibelen har en del gruoppvekkende historier om menneskers ondskap som fører dem til fall under jordelivet. Jan Kåre Christensen hører hjemme i den kategorien.

   Jeg minner om den talende advarselen i Lukas 17:32:

   «Tenk på Lots kone!»

   Jeg sier til slutt: «Tenk på Jan Kåre Christensen!» Dessverre forjener han nok ikke å bli husket på noen annen måte enn dette.

   3
   1
 2. Vi har satt opp en mur som hverken er høy, følger terrenget og passer perfekt inn. Lager et naturlig skille mellom vår eiendom og veien.

  Vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

  PBE påstår at muren vår er dominerende slev om den er mindre enn mange andre murer.

  Den er stygg og grå, selv om den er utført fagmessig og er rett og slett pen!

  Hele saken er et overgrep.

  https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3134-innkrevingsetaten-her-i-oslo.html

  2
  3
 3. Vi har satt opp en mur som hverken er høy, følger terrenget og passer perfekt inn. Lager et naturlig skille mellom vår eiendom og veien….
  ———————–
  Muren ser fin ut.
  Staten kan gjera som dei vil . Om ein privatperson forandrar på terrenget eller gjer noko utan løyve vil han risikera at myndighetene kjem og gjev han bøter.
  Mesta eller andre kan rasera eit naturområde ved td ny veg utan at me kan protestera. Eg kunne visst til mange døme på det. I utgangspunktet skal sjølinja ikkje berørast av arbeidet. Det opprinnelege skal bevarast. Når Mesta/entrprenøren er ferdig er heiel sjølinja øydelagt med ei skrå steinfylling ut i sjøen.

  • Torstein, vi har kun fulgt PBE veiledning. Og muren følger terrenget. Alle regler har vi fulgt, men ikke PBE.
   Din argumentasjon er rett ut ikke sann!
   Skal vi innrette oss etter et oppkonstruert «ulovlig» forhold?????????????????????????????????????????????????

 4. Dette handler ikke om en mur. Muren ser flott og og passer inn. Alle normale folk seg ville sagt at muren er hensiktsmessig. Men mange folk er maktpsykopater, både naboer og andre. Men det handler om hvem som bestemmer. Hva som er fornuftig og rasjonelt betyr ingenting. Ordet er makt. Staten er vår “gud” og innretter man seg ikke vanker det straff. Den kan bli knusende. Staten kan kaste folk på gaten og gjøres fattig resten av livet. Min oppfordring er at bøtene blir betalt muren rives, og så flytt fra området.

  2
  1
  • EH, du skriver:

   Dette handler ikke om en mur. Muren ser flott og og passer inn. Alle normale folk seg ville sagt at muren er hensiktsmessig. Men mange folk er maktpsykopater, både naboer og andre. Men det handler om hvem som bestemmer. Hva som er fornuftig og rasjonelt betyr ingenting. Ordet er makt. Staten er vår «gud» og innretter man seg ikke vanker det straff. Den kan bli knusende. Staten kan kaste folk på gaten og gjøres fattig resten av livet. Min oppfordring er at bøtene blir betalt muren rives, og så flytt fra området.

   Svar:
   Er det ikke lov å stole på Gud?
   Og tro at fornuften og Gud seirer til slutt?
   Har ingen planer om hverken å flytte eller innrette oss etter hva PBE finner på av tull og tøys!
   Det er tross alt de som har veiledet oss hvordan bygge denne muren, og den er ikke større enn andre murer.
   Men er i den størrelses orden som PBE tillater med de «lurer» inn i sine løgnvedtak at vår tomt er flat.
   Selv om den er faktisk stupbratt, og vi trenger både mur og trapp!

 5. JKC.
  Det er viktig å ha papira i orden.
  Det er problemet ditt, diverre.
  Muren ser fin ut, men det hjelper ikkje å argumentera med det.
  Det hjelper ikkje å be meir.
  Du slepp ikkje unna.
  Eg har sett fleire eksempel på dette.
  Dyr lærdom for deg, men livet held fram.

  1
  2
  • Torstein, papirene er i orden.
   Dispensasjon og godkjennelse skal gis når det er mer fordeler enn ulemper.
   Og loven ikke blir vesentlig satt til side.
   Viktig å kjenne loven før du utaler deg om saken!
   Du snakker som du ikke kjenne saken.

   https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

   Nytt ang. muren

   I tingrettens dom på side 9 er det skrevet at såvel Oslo kommune som Fylkesmannen har hensyntatt at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn hva gjelder spørsmålet om hvor høye terrenginngrep som kan tillate, jf. pbl. § 6.5 andre ledd bokstav a-c – ikke terrengfallet mellom huset og veien. Denne tolkningen av bestemmelsen mener den ankende part er feil, for det innebærer at man gir et galt bilde av situasjonen på stedet. Helningen ned mot veien var ikke en lett skrånet tomt, men bratt og farlig.

   Christensens mur ligger dessuten lavere enn f.eks. naboen over på den motsatte siden av Stormyrveien uten å være til sjenanse eller hinder for noe eller noen.

   På denne bakgrunn er det feil av tingretten å legge til grunn at avviket er forholdsmessig betydelig mht høyden på muren, og feil av tingretten å legge til grunn at oppføringen var et inngrep som står i direkte motstrid om bevaring av eksisterende terreng.

   Det gjøres gjeldende at her er de formelle grunnvilkårene for dispensasjon oppfylt, at det faktisk og rettslig er grunnlag for dispensasjon, og at det i dette tilfellet må kunne gis rom for bruk av dispensasjon.

   Forskjellsbehandling – sammenlignbare innvilgede dispensasjoner etter pbl § 19-2

   Det er feil av tingretten å ikke legge vekt på den forskjellsbehandling som Christensen mener har funnet sted i hans disfavør, når man sammenligner med innvilgede dispensasjoner og henleggelser hva gjelder støttemurer og uteboder for andre eiendommer i Oslo.

   Christensen la frem for tingretten noen relevante eksempler, og han har nå funnet frem flere innvilgede dispensasjoner og/eller henleggelser i Oslo – saker som i rettslig og faktisk henseende må anses tilnærmet like.

  • Disposisjon er ikke en “rettighet” men et mulighet.
   Ingen har rett på å få dispensasjon fra lover og regler. Loven sier “kan gis”.
   Det er en stor forskjell på “kan gis” og “må gis”.
   “Det følger av pbl. § 19-2 første ledd at «(k)ommunen kan gi … dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov».
   Det er trist å se det, JKC, men du har kjørt deg i grøfta og Torstein har rett at det vil komme til å koste.
   Dette kan bli din ruin. Først har du svidd av masse penger på å bygge muren, deretter på å søke, så på rettssak, opppussing av muren og så mulkt og rivning av muren.
   Her kjemper du ikke Guds sak. Det er ingen menneskerettighet å ha en slik mur. Det som hindrer deg fra å forstå hvor alvorlig dette egentlig er, er din egen stolthet.
   Muren og det du har bygget er fint nok, men ulovlig og det har alle instanser slått fast.
   At du ikke selv ser at dette går galt er fordi du er veldig sta og egenrådig. Det eneste du burde gjøre var å ydmyke deg og rive muren og håpe på nåde. At de reduserer boten når du har gjort hva de krever.

   1
   1
  • Roberto, Plan og bygninsetaten veiledet oss hvordan bygge muren.
   Har du ikke fått med deg det?
   Uten det, hadde vi aldri bygget muren.

 6. Viktig å kjenne loven før du utaler deg om saken!
  Du snakker som du ikke kjenne saken.
  —————
  Gjennom eit langt liv har eg sett ulike mennesketypar. Kranglefantar og kverulantar har eg truffe fleire av. Ting som kunne vore løyst enkelt vert sendt til rettssystemet og dyre advokatar kosar seg over at dei sikrar levebrødet sitt.
  Det er trist JCK at du no møter deg sjølv i døra. Det vil svi. Mitt råd er at du betaler og vert ferdig med det.
  Elles kan kostnadane gå heilt løpsk.

  2
  2
  • Du mener at f.eks. Viggo Kristiansen skulle ha gitt opp?
   Så en skal gi opp for urett?
   Det er ikke særlig lurt eller rett.

   https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

   Er det rett for oss som kristne og godta den Ondes gjerning gjennom det offentlige?

   Slik som her ved Plan og bygningsetaten, Statsforvalter og Namsmannen etc.?

    

   Det er de som tror at Satan og demonene åpenbarer seg synlig for oss mennesker. Det er ytterst sjelden, men han åpenbarer seg gjennom mennesker som lyver og misbruker sin makt. Her er det offentlige langt innenfor i vår sak der de lyver og fordreier faktum i saken med bl.a. å si at vi har en flat tomt. Når tomten vår er akkurat motsatt. Hvorfor? Fordi de ikke vil godkjenne vår mur som da er innenfor. De veiledet oss hvordan bygge, det sier de at de ikke husker. Slik kan en fortsette, og de som er ansvarlig for dette, vil ikke engang svare på enkle spørsmål.

   Her ser vi virkelig hvordan løgnens Far åpenbarer seg, gjennom mennesker som lyver og misbruker sin makt. Den Onde virker på denne måten.

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.