Profetiske ord: Dommen kommer i 2016

Innlegg: Profeti  Berit Thorstensen som er grunnlegger av Shalomkirken i Stavanger og domGlobal praise and prayer Network mottok den 1 desember 2015 noen ord som hun anser som en profeti fra Herren. I følge Thorstensen skal  Guillermo Maldonado ha stadfestet hennes profeti for 2016 om at “dommen vil komme i 2016” og i profetien heter det: “Vi vil se tegn på Himmelen. Tegnene er varsel om kommende ting. Dommen vil komme i 2016. Ikke vær redd Mine barn. Det vil komme hagl store om tennisballer, store materielle skader. Vi vil få høre om sykdom og død.» Kom, mitt folk, gå inn i dine rom, og steng dørene etter deg! Gjem deg, om så bare et lite øyeblikk, til vreden er forbi. (Jesaja 26:20)

“Til sammen nå i 2016 har det vist seg tre tegn på himmelen som stadfester profetien. To tegn var kraftig uvanlig lys på himmelen. Ett tegn var en Davidstjerne som det ble tatt bilde av. Og den 5. februar 2016 stadfestet Guillermo Maldonado hennes profeti der han profeterer: «JEG VIL DØMME, JEG VIL DØMME. Enhver som står imot. En etter en. De som vender om vil bli forandret. DE SOM IKKE VENDER OM. DE VIL FALLE DØDE OM, DE VIL FALLE DØDE OM! Jeg vil også dømme de som er religiøse og som har stått imot Min Ånd. De neste 30 dagene. Himmelen er åpen, og ingen vil kunne stoppe Mitt Ord,” heter det i profetien som  Berit Thorstensen har lagt ut på You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=9M6qFAOH9QI&feature=youtu.be

Tretti dager etter hans profeti, får Berit Thorstensen melding om den første personen som er død, som stadfester den profeti hun fikk den 1. desember 2015, VI VIL FÅ HØRE OM SYKDOM OG DØD. Guillermo Maldonado profeti, bekrefter Berit Thorstensens profeti.

Global Praise og Prayer Network er et nytt globalt tverrkirkelig bønnenettverk er nå startet i regi av Shaloms hovedleder: Til nå er det flere bønnegrupper i Norge (Finnmark og Rogaland), Israel og India som er tilknyttet dette nettverket, og som står sammen i lovsang og bønn for nasjonale , internasjonale og globale saker. Det skal være 7 grupper i Norge, 2 grupper i Israel og en Praying-NCN-gruppe i India -Gjennom vitnesbyrd, lovsang og bønn bruker Herren Shalom kirke til å la ufrelste få høre om hvor høyt Jesus elsker dem. Og Den Hellige Ånd har sagt at Shalom skal vitne om og forkynne sannheten om «ekteskapet, skilsmisse og gjengifte», og har blitt kalt til å forkynne sannheten om «dåpen», «omvendelse» og «helliggjørelse». Gud har åpenbart for Shalom kirkes leder at Hans dom over kristne ledere som ikke står på denne sannheten, har startet. Og at ut av denne dommen over Guds hus kommer det en vekkelse med oppfyllelse av Joel 3, som vil reise opp Bruden, og hvor kun en rest blir frelst. Herrens budskap til alle menigheter er Johannes Åpenbaring 3:14-22 og Johannes Åpenbaring 18:4..Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Johannes Åpenbaring 3:22. Nettsiden: http://shalomchurchblog.wordpress.com/

Søkelys anmoder lesere om å anvende dømmekraft ut fra Guds ord i møte profetord som dette. Apostelen Paulus som talte Guds Ord med Åndens autoritet skrev dette til menigheten i Tessalonika: “Ringeakt ikke profetisk tale;” (1930)  eller “Forakt ikke profetordet” (1978 utgaven) ( 1 Tess 5,20) Samtidig, vær nøkterne og edrue og Skriften sier videre i Rom 12,2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Guds Ord sier også ..”Men et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen.”  (1.Kor 2,15)

7 tanker om “Profetiske ord: Dommen kommer i 2016

 1. Rene tøv! Maldonado er ingen troverdig apostel, men en en velstandsprofet uten like. At han skal være et sannhetsvitne for Berit Thorstensens “profetier” faller på sin egen urimelighet.

  • Fru Thorstensen har tydeligvis ikke forstått at Maldonado er en falsk profet med sine hårreisende profetier om rikdom, rikdom og atter rikdom.

  • Jeg er også en smule undrende til hvordan Maldonado klarer å forene løftene/profetiene om gull og mer velstand og suksess, med straffedom og dom over en nasjon. Den typiske profet-rollen i GT med menn som Jeremias, Jesaja, Amos osv osv var alle profeter som forkynte at det ville komme en dom dersom nasjonen ikke omvendte seg. Det var ikke slik at mandag profetert de dom og straff og onsdag velstand og suksess og rikdom. Det kan godt hende at Maldonado har fått en profeti om dom og straff, men at han velger å formidle sukker for å klø forsamlingen i øret med glatte og fagre ord.
   I så fall holder han publikum i Telenor arena for narr.

 2. Her må vi bruke sunn fornuft. Har Thorstensens kommet med profetier tidligere? Hvor mange har eventuelt gått i oppfyllelse?

 3. Ja, det kommer en dom over både Norge og resten av verden. Bare Gud vet tidspunktet og det er derfor uviselig å fastslå årstall.
  “Shalom” ved Thorstensen har også tidligere profetert ting som ikke har skjedd. Litt selvkritikk er ikke av veien.

 4. Tror denne damen må bestemme seg for hva slags dom hun vil predikte og velge seg en mer seriøs forkynner enn Maldonado til å bekrefte profetien.
  Dessverre, dette virker ikke troverdig.

 5. Søkelys hva mener du med dette her>>Jeremias, Jesaja, Amos osv osv var alle profeter som forkynte at det ville komme en dom dersom nasjonen ikke omvendte seg

  Du sier nasjonen ikke nasjonene. Da antar jeg at du mener Israel skal omvende seg, unnskyld meg, omvende seg fra hva da??

  Hvorfor sier profeten Jeremiah 16:19 og Zechariah 8:23 Nasjonene skal komme fra alle verdenshjørner, Komme til hvem tror du, Jo de som mottok Torah fra G-d på sinai de som sitter med kunnskapen jødene, Hedningene har ikke kunnskap men bare løgner og elendighet,

Det er stengt for kommentarer.