Ny våpenhvile inngått -ny seier for Hamas -mens partene begraver sine døde

En våpenhvile avtale fremforhandlet av Egypt er nå på plass og i de siste timene har de gjensidige angrepene stilnet hen. I Gaza kan Hamas tross flere døde palestinere feire nok en seier, og beviser igjen for verden at det er Hamas som styrer gamet. Netanyahu på sin side mener at IDF har påført terror-organisasjonen smertelige tap selv om det er bare et tidsspørsmål før Hamas har gjenoppbygd sitt lager av raketter og er klar for en ny runde. Fire israelske liv gikk tapt i den siste runden, og det store spørsmålet er nå hvor mange som vil gå tapt i neste runde mellom Hamas og Israel. For som vanlig er det bare et tidsspørsmål før neste runde av rakettangrep kommer. Inntil israelske velgere klarer å velge en statsminister og regjering som tar sikkerhet for befolkningen i sør på alvor, vil problemene forbli uløst.