Mikael Bruun fikk sparken av folkekirken fordi han var konservativ -blir “omstridt” i Fædrelandsvennen

Den konservative presten Mikael Bruun som nylig fikk sparken av det religiøse lederskapet i den norske homokirken, blir nå prest i DELK i Kristiansand. Den konservative presten som står for det norske kirke stod for frem til kirkesamfunnet valgte å vende ryggen til Gud og Hans ord blir av Fædrelandsvennen omtalt som “omstridt”. Mikael Bruun som er blant de prester som tror at Bibelen er Guds ord, hadde nok trives godt i lag med min avdøde konfirmasjonsprest, Trygve Nortvedt, som sammen med Magnus Nymann opplevde rike vekkelsestider i Grim menighet. Både Nymann og Nortvedt tilhørte den generasjon av prester som holdt fast på konservativ evangelisk kristendom, og opplevde rike vekkelsestider i Grim kirke.

Mange liv ble forandret under den rike vekkelsestiden som kom til å prege virksomheten til gamle sokneprest Trygve Nortvedt og hans kapellan Magnus Nymann. Begge de to presteskikkelsene var dypt forankret i Guds ord og klassisk kristendom, og mens Nortvedt representerte det trygge og gode hyrdehjertet, var Nymann mer karismatisk, og de to prestene utfylte hverandre på en måte som satte fyr i mennesker som tilhørte soknet. Vitnemøtene skal ha vart til langt på natt og ilden formelig stod ut av vinduene fra gamle Grim kirke. Det var vistnok tider det. Nå er Grim kirke et skall av seg selv. En død og politisk korrekt kirke som har mistet all åndskraft og har sluttet seg til frafallskirkenes rekker. Prest Mikael Bruun har fått jobb som prest i Det Evangelisk-Lutherske kirkesamfunn i Kristiansand. Kirkesamfunnet holder sine gudstjenester i lokalet til Blåkors i Kristiansand sentrum. Vi ønsker Bruun velkommen til Kristiansand. Dersom det er noe byen trenger, er det konservative og bibeltroende prester og predikanter som holder fast på det gode gamle evangeliet som gav vekkelsestider og innhøstning selv i den norske statskirke.