Michael Snyder: Det moderne mennesket nekter å lytte til profeter

michael-snyder-picMichael Snyder som blant annet er redaktør for The Economic Collapse Blog er mer sikker enn noen gang på at vi står foran et økonomisk kollaps.  Men han sier hans teorier ikke er basert på gjetting og synsing, men gjennom å lytte til profetene. Skriften sier at i endetiden er det nettopp dette vi må forvente, mens vi drifter mot den nye verdens religiøse system, forklarer Snyder til Jim Bakker. -Vi må se til at vi lytter til de røster som er på linje med Guds ord. “Guds profeter roper nå ut til Amerika (og også til Europa) men landet eller nasjonene velger å neglisjere advarslene. Basert på de bibelske mønstre, forutsier Snyder at ting vil skje ikke bare i det naturlige. Sjekk ut hva Snyder mener kan komme til å skje

 

 

 

Facebook Comments

10 tanker om “Michael Snyder: Det moderne mennesket nekter å lytte til profeter

 1. Snyder har lenge skrive om det store økonomiske krakket som vil koma.
  USA unngjekk ragnarokk i 2008 då statens midlar vart brukt til å støtta alle desse konkursramma bankane og bedriftene.

  USA si gjeld har auka enormt etter 2008.
  http://babylontoday.com/
  Gjeldstaket har heile tida vorte utvida ved å låna stadig meir pengar.
  Det ser ut som USA kan halda fram på same måten lenge enno.
  ———————–
  Det er trist at ikkje Netanyahu er meir på hugget angåande Tempelhøgda.

  http://www.jpost.com/Middle-East/Kerry-Netanyahu-has-agreed-to-maintain-the-exclusive-Muslim-prayer-right-on-Temple-Mount-429951

  “Kerry: Netanyahu agrees to maintain exclusive Muslim prayer right on Temple Mount”

  Muslimane skal enno få ha eineretten til å be på Tempelhøgda. Det er heilt urimeleg.

  “Kerry said on Saturday that Israel had promised to maintain the tradition that only Muslims are allowed to pray at a holy site in Jerusalem, an issue at the center of recent violence.”

  Som vist frå bibeltekstane er det berre spørsmål om tid før Gud reiser det jødiske templet igjen.
  “Abbas told Kerry that Israel must stop “settler assaults””

  Abbas er levande redd dette.

  Tempelhøgda eller Guds heilage fjell er det viktigaste plassen på kloden.

  “For på MITT HEILAGE FJELL, på Israels høge fjell, seier Herren Gud, skal heile Israels-ætta tena meg, alle som er i landet. Der skal eg visa dei godvilje. Eg vil spørja etter offergåvene dykkar og etter fyrstegrøda som de ber fram, alt det de vier til Herren. 41 For den gode offerangen skuld vil eg syna dykk godvilje når eg fører dykk bort frå folka og samlar dykk frå landa der de no er spreidde, og midt imellom dykk, for augo på dei andre folka, viser kor heilag eg er. De skal sanna at eg er Herren, når eg fører dykk til Israels land, det landet som eg med lyft hand lova å gje fedrane dykkar. 43 Der skal de minnast åtferda dykkar, alt de gjorde dykk ureine med. Og de skal kjenna avsky for dykk sjølve fordi de gjorde så mykje vondt. 44 De skal sanna at eg er Herren, når eg for mitt namn skuld handlar så med dykk og ikkje som de hadde fortent, Israels ætt, etter dykkar vonde ferd og skamlause gjerningar, lyder ordet frå Herren Gud.”

  Esekiel 20 fortel om framtida då Israel igjen skal vera samla og tena Herren Gud med glede. Israel kjem til å minnast styggedomane sine med avsky.

  “Så seier Herren Gud: Sjå, eg hentar israelittane frå dei folkeslaga som dei fór bort til. Eg samlar dei frå alle kantar og fører dei til deira eige land. 22 Så gjer eg dei til EITT FOLK i landet, på Israels-fjella. Alle skal dei ha ein og same kongen. Dei skal ikkje lenger vera to folk og ikkje meir vera delte i to kongerike. 23 Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane og all styggedomen og med alle ugjerningane sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg vil vera deira Gud.
  24 Min tenar David skal vera konge over dei, og alle skal dei ha ein og same hyrdingen. Dei skal fylgja mine lover og ta vare på mine føreskrifter, så dei lever etter dei. 25 Så skal dei få bu i landet som eg gav min tenar Jakob, og som fedrane dykkar budde i. Både dei og borna og barneborna deira skal bu i det gjennom alle tider, og David, tenaren min, skal vera deira fyrste for alltid.
  26 Eg gjer ei fredspakt med dei; ei evig pakt skal det vera. Eg lèt dei busetja seg og auka i tal, og eg REISER MIN HEILAGDOM MELLOM DEI FOR ALLTID. Min bustad skal vera mellom dei. Eg vil vera deira Gud, og dei skal vera mitt folk. 28 Då skal folkeslaga sanna at eg er Herren, som helgar Israel, når min heilagdom er mellom dei for alltid.” Esekiel 37

 2. Amos 3,7: For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.

  Dessverre finnes det mange “profeter” der ute som ønsker å fremme seg selv, og derfor finner de på noe nonsens som de sier er fra Gud. De som “profeterer” om velstand og blå himmel fremover kan vi sjalte ut med en gang for de har ikke hørt et eneste ord fra Gud.

  Vi lever i siste del av endetiden, og det kommer tilstander som det aldri før har vært på jorden. Bibelen sier at himmelrommets krefter skal rokkes og at jorda skal slenge som en hengekøye. Virker som mange kristne ikke forstår alvoret i tiden, men oppfører seg som passasjerene på Titanic, skipet som de trodde ikke kunne synke.
  Men det finnes heldigvis ekte profeter og det er viktig å holde ørene oppe. Gud vil at vi på forhånd skal vite hva han kommer til å gjøre, og han sier også i sitt ord at vi ikke skal bli skremt, for forferdelige ting vil skje. Da skal vi kjenne at Jesu gjenkomst er nær og være fylt med forventning til å møte Kongenes Konge.

 3. Har truffet mange kristne som er dødsredde for å høre hva bibelen sier om tiden vi lever i. “Gud er kjærlighet, det kommer ingen ulykke”, får vi høre. “Han vil at vi skal blomstre og nå vårt potensial”, hevdes det. “Vi skal bli rike for at vi skal dele med andre”, sier strutsene og stikker hodene i sanden.

  Bibelen oppfordrer oss til å være våkne og til forstå tidens tegn. Folkens, Jesus kommer snart!!!!! Det er ikke lenger tid til å la seg bedra av velstandsprofeter. Til å følge “oppskriften” til slike som J. Osteen. “Vi tør ikke”, sier de. “Vi tåler ikke å høre annet enn det som er “oppbyggelig”.

  Ja, det er skremmende det bibelen og de sanne profetene sier. Et økonomisk kollaps og trolig en verdenskrig rett rundt hjørnet.
  Men Jesu sanne etterfølgere er forberedt, og vet hvor de kan søke trygghet. Ikke i Osteens og lignende forkynneres kvasi programmer for selvutvikling, men i bibelens ord. Hos Jesus.

  • Skal vi bare sette oss ned i et mørkt bedehus, folde hendene og be dystre salmer, mens vi skrekkslagne venter på børskrakk og verdenskrig?
   Eller er det nå viktigere enn noen gang at vi utrustes forskjellige tjenester, for å nå ut til flest mulig med evangeliet?

  • Ansgar har som vanlig hakk i plata når det gjelder bedehus: “Skal vi bare sette oss ned i et mørkt bedehus, folde hendene og be dystre salmer, mens vi skrekkslagne venter på børskrakk og verdenskrig?”

   Er det noen som sier det? Merkelig hvordan du vrir på alt som skrives. La oss få høre hvordan du utrustes av Osteen og hvor mange du når med evangeliet. Her på Søkelys kommer det ikke fram at du er utrustet med annet enn å spre dritt!

 4. For et år siden spådde en av artiklene her børskrakk og selg selg selg. Foreløpig et år etterpå har det ikke skjedd….

  • Hei Rune. Det som var i august ble av flere av ekspertene på CNBC omtalt som krakk, Michael Snyder er blant dem som tror at krakket vil kunne komme i valuta markedet og ikke nødvendigvis i aksjemarkedet. Sentralbankene har jobbet ganske kraftig i hele høst med å tilføre markedet stimulans i form av direkte inngripen i markedene både i USA og Kina samt EU med ulike former for kunstig stimulans. Renten er nesten i null, ulike tiltak er blitt innført for å hindre kollapset og det som skjer underveis er at gjeldsbyrden økes og økes og desto verre vil det kunne bli. Vi må vel kunne si i hvert fall at oljeprisene har krakket. Men jeg tror det er mer i vente.

 5. https://snl.no/Tempelh%C3%B8yden

  I Dagsrevyen i går var det tempelhøgda som var hovudinnslaget.

  “hebr. Har ha Beit, ‘husets fjell’;

  http://www.aftenposten.no/viten/Derfor-strides-muslimer-og-joder-om-mosken-pa-tempelhoyden-i-Jerusalem-7902732.html

  Trond Bakkevig har i artikkelen over nokon viktige poeng.

  “Men, i jødisk teologi ble verden til ut fra dette sted. Her blåste Gud sin ånd inn i støvet og skapte det første menneske. Her skulle Abraham ofre sin sønn Isak.”
  ———-
  Edens hage låg der tempelhøgda er.
  Gud skapte Adam og deretter Eva på denne plassen.
  ————–
  “Ultra-ortodokse jøder tror det tredje tempel vil komme fra himmelen, ferdig bygget. Det skjer når Messias kommer, og når Gud vil. Mennesker kan ikke påskynde forløpet. Dette er det israelske sjefsrabbinatets offisielle teologi. De har satt opp et skilt ved inngangen til moskéen som sier det er forbudt for jøder å tre inn på området.”
  ————
  På nettet finn de dei viktigaste gruppene.
  http://templemountfaithful.org/
  https://www.templeinstitute.org/main.htm

  Dei trur ikkje at templet kjem ned frå himmelen, men at det vert bygd med menneskehender når tida no er inne.
  Alle gjenstandar som skal vera i templet er stortsett ferdige.
  Det er interessant å fylgja med på utviklinga som skjer.
  “Why are Muslims obsessed with Jews visiting the Temple Mount in Jerusalem?”
  https://www.templeinstitute.org/archive/02-10-14.htm

  Når templet er gjenoppbygd vil det vera eit bønehus for alle folkeslaga på jorda.

  ————–
  “De nasjonal-religiøse forstår opprettelsen av staten Israel som et ledd i Guds frelsesplan, og vil at staten skal bekrefte sin suverenitet over Tempelhøyden.”

  http://templemountfaithful.org/vision.php
  Templet må på plass, slik Guds ord beskriv det.

  “First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G‑d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.
  Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.
  Third is the liberation and consecration of the Temple Mount.
  Fourth is the building of the Third Temple.
  The final step is the coming of the King of Israel, Messiah Ben David.”
  —————
  “De som vil bygge Tempelet nå, er en liten, men menings- og handlingssterk gruppe. Tempelet skal hjelpe jøder til et gudfryktig liv og fremskynde Messias’ komme. De ønsker en jødisk stat med Tempelet som midtpunkt. Gruppen har fått en viss politisk innflytelse, blant annet ved støtte fra Knessets visepresident, Moshe Feiglin.”

  “Under stor politibevoktning gikk Ariel Sharon på Al-Aqsa-moskéen i år 2000. Slik bidro han til å utløse den andre Intifada og skjerpe spenningen.”

  Så kjem ein til Bakkevig sin heilt feilaktige konklusjon.

  “Men, hverken Gud, historisk eller religiøs tilknytning kan brukes i juridisk eller FOLKERETTSLIG argumentasjon. Det finnes ingen annen løsning på denne konflikten enn den statsminister Netanyahu har akseptert. Vestveggen forblir jødisk bønnested. Al-Aqsa forblir muslimsk helligdom”

 6. R.rrr: du blander meg visst med en annen:-) Tror du ikke det er flere som antar at bedehusmøter er lite oppbyggelig? Og at Gud trenger litt mer giv og visjoner i disse siste tider? Det kommer definitivt ikke mye ut av hverken bedehusmøter, eller å spre møkk her på søkelys, slik du og enkelte andre gjør(jeg håper og tror at det kun dreier seg om 2-3 stykker som benytter ulike nicks. Har sterk mistanke om det).
  Tror dette er en sekt med en svært begrenset tilhengerskare, heldigvis.-)

  • Ser at du er utfordra, Braut, men du svarer på nivå som en viss berykta mobber. De nitriste innlegga dine ose ikke akkurat av “giv og visjoner”. Du må ha et trist liv!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *