“Mene, mene, tekel, ufarsin” -Kan du se Guds fingers advarsel?

Finger-of-God-“Mene, mene, tekel, ufarsin, -kan du se skriften på veggen? Forfatter, taler og rabbi Jonathan Cahn holdt onsdag en tale hvor han igjen berørte sitt advarende budskap til Amerika. Amerika har gått fra ille til verre mens nasjonen fortsetter sitt opprør mot Gud, sier Jonathan Cahn i sin siste tale. Klarer du å se Guds finger i det som nå skjer i Amerika og resten av verden mens vanhelligelsen av alt hellig, rett og rettferdig blir tråkket på og dradd ned i syndens mørke. Hør Jonathan Cahns preken fra onsdag 16 september 

 

Facebook Comments

7 tanker om ““Mene, mene, tekel, ufarsin” -Kan du se Guds fingers advarsel?

 1. Jonathan Cahn er en forkynner man bør lytte til. Han taler imot synden i det amerikanske samfunnet og frafallet fra ekte kristendom. Vi skal aldri bøye oss for politisk korrekthet når den går imot Guds ord, sier han.
  Cahn kunne gjort det enkelt og behagelig for seg selv ved å forkynne det som klør i øret, en lettvekter forkynnelse. Personlig tror jeg han er en varselrøst oppreist av Gud for denne tid. En røst som ber folk å vende om slik at de ikke går fortapt.
  De som kritiserer Cahn burde høre det han sier før de uttaler seg.

  • Jeg er enig, han er en sjeldent tydelig røst som preker et aktuelt budskap. Jeg tror personlig at Gud har reist opp en røst for å advare Amerika og den vestlige verden for det som kommer.

 2. Nå har vi hatt fred i vår del av verden i 70 år, det er rekord. I de siste 100 årene har Jesus navn vært bærende over hele verden.
  I dag så er hele den vestlige verden velsignet uten sidestykke, og jeg tror Gud er rimelig fornøyd, tross synd og styggedom hos de ikke troende.
  Araberlandene som har forbannet og forfulgt oss kristne får nå sin straff. Se blant annet på fattigdom og landflyktighet i mange arabiske land.

  Når Israels 12 stammer vender tilbake til et stor-Israel etter den 3. verdenskrig, så vil mange si: “Se hvordan Gud har velsignet dette folket!” Slik Gud lovet, fra den tiden Abraham, Isak og Jakob (Israel) levde.

  Dersom du ikke har fått med deg dette, så er Israels 12 stammer den hvite befolkningen i USA, nord-Europa, New-Zealand, Australia, og Sør-Afrika…
  “Når de kommer fra nord og syd, øst og vest…”

  • Spørsmålet er kortid Israels 12 stammer vert skikkeleg foreina??
   Eg siterte i eit anna innlegg Esekiel.
   Der står det i samanheng slik.
   “Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or dei. Så fører eg dykk til Israels-landet. 13 De skal sanna at eg er Herren, når eg opnar gravene og lèt dykk, mitt folk, stiga opp or dei. 14 Eg gjev dykk min Ande, så de livnar opp att, og lèt dykk bu i dykkar eige land. Då skal de sanna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, lyder ordet frå Herren.”

   Held fram.

   “Herrens ord kom til meg, og det lydde så: 16 Du menneske, ta deg ein stav og skriv på han: «For Juda og brørne hans mellom israelittane.» Ta så ein annan stav og skriv på han – på Efraims stav: «For Josef og alle brørne hans mellom israelittane.» 17 Set dei saman, så dei vert til éin stav i handa di. 18 Når så landsmennene dine spør: «Vil du ikkje la oss få vita kva du meiner med dette?» 19 då skal du svara: Så seier Herren Gud: Sjå, eg tek Josefs stav, som er i Efraims hand, og brørne hans, Israels-ættene, og set han saman med Judas stav. Så gjer eg dei til éin stav; dei vert til eitt i handa mi.
   20 Stavane som du skriv på, skal du halda i handa framfor augo på dei. 21 Og du skal seia til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, eg hentar israelittane frå dei folkeslaga som dei fór bort til. Eg samlar dei frå alle kantar og fører dei til deira eige land. 22 Så gjer eg dei til eitt folk i landet, på Israels-fjella. Alle skal dei ha ein og same kongen. Dei skal ikkje lenger vera to folk og ikkje meir vera delte i to kongerike. 23 Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane og all styggedomen og med alle ugjerningane sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg vil vera deira Gud.”

   I dag har mange kome til Israel, men på langt nær alle.
   Det skjer fyrst når oppstandelsen kjem.
   Då vil ALLE koma tilbake til det landet Gud har lova til dei.

   “Eg gjer ei fredspakt med dei; ei evig pakt skal det vera. Eg lèt dei busetja seg og auka i tal, og eg reiser min heilagdom mellom dei for alltid. 27 Min bustad skal vera mellom dei. Eg vil vera deira Gud, og dei skal vera mitt folk. 28 Då skal folkeslaga sanna at eg er Herren, som helgar Israel, når min heilagdom er mellom dei for alltid.”

   Paulus skriv feilaktig om den nye pakta.

   Den vert fyrst inngått når Messias kjem.
   Då vil Gud leggja lova si i hjarta på menneska.
   Ingen vil spørja kven Herren er. Alle vil kjenna han.

   Det er dette som oppfyllest slik Hosea 6 og skriv.
   Samanlikn med Jeremias 31.

   “Kom, lat oss venda om til Herren!
   For han som reiv sund, vil lækja oss;
   han som slo, vil binda om våre sår.
   2 Han vekkjer oss til liv etter to dagar,
   den tredje dagen reiser han oss opp,
   så vi kan leva for hans åsyn.
   3 Lat oss læra å kjenna Herren,
   ja, jaga etter å kjenna han!”

   Messias innvarsla desse to siste dagane eller 2000 åra då han las frå Esaias 61.
   Når TO DAGAR er til ende vil ingen lenger spøja kven Herren er.
   Alle vil kjenna han.

   “Nei, såleis er den pakta eg vil gjera
   med Israels-folket i dagar som kjem,
   lyder ordet frå Herren:
   Eg vil leggja mi lov i hugen deira
   og skriva henne i hjarta deira.
   Eg vil vera deira Gud,
   og dei skal vera mitt folk.
   34 Då skal ingen lenger
   læra sin neste og sin bror
   og seia: «Kjenn Herren!»
   FOR DEI SKAL ALLE KJENNA MEG,
   både små og store, seier Herren.
   For eg vil tilgje deira misgjerning
   og aldri meir koma deira synd i hug.”

  • Hei Torstein!
   Du siterer fra Esekiel 37, og det er et godt valg. Men også Esekiel 48 er viktig. Der ser vi at alle de 12 stammene får hvert sitt område i et stor-Israel. Hele dagens Israel, deler av Jordan, Syria og hele Libanon.

   Etter nøye gransking av Israels historie er nok sannheten denne:

   1. Den største delen av Israels befolkning idag er konverterte jøder, som egentlig har sitt opphav i Israels 12 “bortkomne” stammer.

   2. Den andre delen av Israels befolkning er de ekte jødene, fra Juda stamme. De er nok de nikkende, og svartkledde i befolkningen.

   3. Så har vi araberne, de er en stor gruppe, dersom vi tar med hele Israel.

   4 Den siste parten av befolkningen er nok en del hedninger.

   DETTE BETYR, AT ALLEREDE IDAG BEGYNNER BIBELENS PROFETIER OG OPPFYLLES.

   AT ALLE DE 12 STAMMENE AV ISRAEL VENDER TILBAKE TIL ET FRAMTIDIG STOR-ISRAEL!

   Israels 12 stammer er oss europeere,men også fra USA, Canada, New-Zealand, Australia og Sør-Afrika.
   http://evangeliekirken-arendal.no
   /israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_2/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_3/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_4/
   http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_5/

   “I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv.” Jer.3,18. “Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …” Jes.49,12. “Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende.” Jer.31,8.I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: “Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …” Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: “Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!” Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds eiendoms folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

   KANSKJE JEG KAN FÅ VÆRE SÅ FRI NÅR JEG SIER, AT JEG ER EN SOM ROPER UT BUDSKAPET OM HJEMVENDELSE, NETTOPP TIL FOLK I NORD!

  • Ingen menneske er god i seg selv, Vi har ingen grunn til å skryte av oss selv begrunn av synden som kom til verden ved Adam. Du sier at Gud bør være rimelig fornøyd med hvordan verden har blitt i dag. mmm. Aldri har det vært utført mer drap på de små ufødte barna som det er i dag.Homo Partnerskap loven som er innført i USA som også strider i mot Guds lov. Nasjonenes synd mot Guds ord. Om Gud er rimelig fornøyd av oss ?? Nei det tror jeg ikke vi har ingen til å skryte av, fordi det er nåden som holder oss oppe, og inn i Guds kjærlighet. ikke forde vi gjør, men for det han gjorde for oss på korset. Gud er fornøyd og glad når ,menneskene vender seg om i fra synden.

 3. Hei igjen Anders.
  Det er eit spennande tema du tek opp.
  Eg burde nok teke meg meir tid å studera det.
  Esekiel 47 beskriv grensene etter at “levande vatn kjem ut frå templet”.
  Det skjer den dagen Herren kjem igjen.

  “Den dagen skal det henda at DET RENN LEVANDE VATN UT FRÅ JERUSALEM, den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter.
  9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans det einaste.”

  Esekiel 47 seier:
  “Mannen førte meg attende til tempelinngangen. Og sjå, det rann vatn fram under dørstokken på austsida av huset. For framsida på templet vender mot aust. Vatnet rann ned på sørsida av templet, sør for altaret.”
  Livsens elv
  47Mannen førte meg attende til tempelinngangen. Og sjå, det rann vatn fram under dørstokken på austsida av huset……
  …. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt; for vatnet dei får, skal renna ut frå heilagdomen. Frukta på trea skal vera til mat og blada til lækjedom.»

  “Dei nye landegrensene
  13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israels-ættene. Josef skal ha to luter. 14 De skal ta det i eige, og den eine skal få like mykje som den andre. Eg lyfte då handa og lova å gje det til fedrane dykkar. Og landet får de til odel og eige.
  15 Dette er landegrensa: I nord skal ho gå frå Storhavet bort imot Hetlon, til Lebo-Hamat og Sedad, 16 så til Berota og Sibrajim, som ligg ved grensa mellom Damaskus-landet og Hamat-landet, og til Hasar…”

  Dette store jordskjelvet som deler Oljeberget i to gjer og at tempelhøgda gjev levande vatn frå seg.
  Samanhengen viser at då vil landegrensene verta oppretta.
  Det innbefattar mykje meir enn i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *