“Mene, mene, tekel, ufarsin” -Kan du se Guds fingers advarsel?

Finger-of-God-“Mene, mene, tekel, ufarsin, -kan du se skriften på veggen? Forfatter, taler og rabbi Jonathan Cahn holdt onsdag en tale hvor han igjen berørte sitt advarende budskap til Amerika. Amerika har gått fra ille til verre mens nasjonen fortsetter sitt opprør mot Gud, sier Jonathan Cahn i sin siste tale. Klarer du å se Guds finger i det som nå skjer i Amerika og resten av verden mens vanhelligelsen av alt hellig, rett og rettferdig blir tråkket på og dradd ned i syndens mørke. Hør Jonathan Cahns preken fra onsdag 16 september 

 

5 tanker om ““Mene, mene, tekel, ufarsin” -Kan du se Guds fingers advarsel?

 1. Jonathan Cahn er en forkynner man bør lytte til. Han taler imot synden i det amerikanske samfunnet og frafallet fra ekte kristendom. Vi skal aldri bøye oss for politisk korrekthet når den går imot Guds ord, sier han.
  Cahn kunne gjort det enkelt og behagelig for seg selv ved å forkynne det som klør i øret, en lettvekter forkynnelse. Personlig tror jeg han er en varselrøst oppreist av Gud for denne tid. En røst som ber folk å vende om slik at de ikke går fortapt.
  De som kritiserer Cahn burde høre det han sier før de uttaler seg.

  • Jeg er enig, han er en sjeldent tydelig røst som preker et aktuelt budskap. Jeg tror personlig at Gud har reist opp en røst for å advare Amerika og den vestlige verden for det som kommer.

 2. Nå har vi hatt fred i vår del av verden i 70 år, det er rekord. I de siste 100 årene har Jesus navn vært bærende over hele verden.
  I dag så er hele den vestlige verden velsignet uten sidestykke, og jeg tror Gud er rimelig fornøyd, tross synd og styggedom hos de ikke troende.
  Araberlandene som har forbannet og forfulgt oss kristne får nå sin straff. Se blant annet på fattigdom og landflyktighet i mange arabiske land.

  Når Israels 12 stammer vender tilbake til et stor-Israel etter den 3. verdenskrig, så vil mange si: “Se hvordan Gud har velsignet dette folket!” Slik Gud lovet, fra den tiden Abraham, Isak og Jakob (Israel) levde.

  Dersom du ikke har fått med deg dette, så er Israels 12 stammer den hvite befolkningen i USA, nord-Europa, New-Zealand, Australia, og Sør-Afrika…
  “Når de kommer fra nord og syd, øst og vest…”

  • Hei Torstein!
   Du siterer fra Esekiel 37, og det er et godt valg. Men også Esekiel 48 er viktig. Der ser vi at alle de 12 stammene får hvert sitt område i et stor-Israel. Hele dagens Israel, deler av Jordan, Syria og hele Libanon.

   Etter nøye gransking av Israels historie er nok sannheten denne:

   1. Den største delen av Israels befolkning idag er konverterte jøder, som egentlig har sitt opphav i Israels 12 “bortkomne” stammer.

   2. Den andre delen av Israels befolkning er de ekte jødene, fra Juda stamme. De er nok de nikkende, og svartkledde i befolkningen.

   3. Så har vi araberne, de er en stor gruppe, dersom vi tar med hele Israel.

   4 Den siste parten av befolkningen er nok en del hedninger.

   DETTE BETYR, AT ALLEREDE IDAG BEGYNNER BIBELENS PROFETIER OG OPPFYLLES.

   AT ALLE DE 12 STAMMENE AV ISRAEL VENDER TILBAKE TIL ET FRAMTIDIG STOR-ISRAEL!

   Israels 12 stammer er oss europeere,men også fra USA, Canada, New-Zealand, Australia og Sør-Afrika.
   http://evangeliekirken-arendal.no
   /israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_2/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_3/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_4/
   http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_5/

   “I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv.” Jer.3,18. “Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …” Jes.49,12. “Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende.” Jer.31,8.I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: “Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …” Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: “Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!” Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds eiendoms folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

   KANSKJE JEG KAN FÅ VÆRE SÅ FRI NÅR JEG SIER, AT JEG ER EN SOM ROPER UT BUDSKAPET OM HJEMVENDELSE, NETTOPP TIL FOLK I NORD!

  • Ingen menneske er god i seg selv, Vi har ingen grunn til å skryte av oss selv begrunn av synden som kom til verden ved Adam. Du sier at Gud bør være rimelig fornøyd med hvordan verden har blitt i dag. mmm. Aldri har det vært utført mer drap på de små ufødte barna som det er i dag.Homo Partnerskap loven som er innført i USA som også strider i mot Guds lov. Nasjonenes synd mot Guds ord. Om Gud er rimelig fornøyd av oss ?? Nei det tror jeg ikke vi har ingen til å skryte av, fordi det er nåden som holder oss oppe, og inn i Guds kjærlighet. ikke forde vi gjør, men for det han gjorde for oss på korset. Gud er fornøyd og glad når ,menneskene vender seg om i fra synden.

Det er stengt for kommentarer.