Mario Brisson: Canada is COLLAPSING for the Antichrist Kingdom

Canada er i ferd med å bli et diktatur hvor det hardt promoteres The Great Reset og Corona-tyranniet hvor kirker er stengt ned, ytringsfriheten er tatt bort og hvor Guds folk undertrykkes. Mario Brisson, kjent som the Vigilant Christian blåser nå alarm om hva som skjer i hans eget land. En nasjon som engang var et demokrati som nå har kollapset for Antikrist-rike. Globalistene er i gang med sitt viktigste prosjekt noensinne. sette folk opp mot hverandre, for å skape mest mulig kaos de selv skal fikse. Den kristne kirke er under angrep i Canada gjennom restriksjoner som i realiteten dreper den kristne menighet som institusjon. Pr i dag er det forbudt å samles i kirker og private hjem med mindre man er mindre enn fem personer. Kristne pastorer blir kastet i fengsel, gode pastorer blir buret inne i dette nye Kina som har oppstått rett nord for USAs grenser.

For mange kristne er dette ikke forfølgelse, Coronakrisen som er den mest inngripende hendelse vi har sett siden andre verdenskrig har intet med det bibelsk-profetiske å gjøre. Nær sagt intet kan få den villfarne og forførte kirke til å våkne og flesteparten av de kristne gjennomlever profetiske tider som om det ikke er noe i det hele tatt. Mario Brisson forsøker å vekke opp troens folk for det som skjer i sitt eget land, hvor kirken er under kraftige angrep fra regjering og myndigheter som igjen er underlagt den globale nye verdensorden. De vet nøyaktig hvordan de spiller ut sine kort mens de legger basisen for det antikristelige riket som nå vokser frem parallelt med Coronapandemien og vaksineprogrammet. Programmeringen av befolkningen pågår og har vært svært vellykket. Myndighetenes agenda møter knapt motstand