Mange som flagget støtte til Ukraina engasjerer seg med støtte til Hamas

Noen av oss har lagt merke til det. Mange av de folkene som har operert som sosiale krigere på Facebook og Twitter på vegne av regimet i Kiev -er nå også hissige på Israel på grunn av de mange dødsfall som nå vi blir hjernevasket med fra Gaza. En del av dem som har støttet Russland i krigen i Ukraina -har blitt helhjertede Israel sympatisører som bruker sosiale plattformer til å utrykke støtte til den jødiske staten. Men bildet er ikke entydig. En del av dem som støttet Russland i Ukraina ser også ut til å støtte Hamas og fordømme Israel. Splittelsen mellom mennesker over disse tema ser ut til å bli dypere og mer bitre. Men jeg fremmer min støtte til Israel og ber og velsigner Israel som det profetiske folk.Vi som utgjør Jesu Kristi menighet ber for og velsigner Israel og Jerusalem.