Lokalt: Omstridt Flekkerøy prest flytter til ny stilling på Vegårshei

flekkerøy-kirke-wikiDen kontroversielle og liberale presten Gunnar Lindtveit som har skapt uro blant kristne på grunn av sitt liberale syn på homofili og likekjønnede ekteskap skal i følge det kristne miljøet på Flekkerøy nå bytte beite. Den kontroversielle Flekkerøy presten som var en av Sørlands-prestene som lagde “oppskrift for homo-forbønn for å velsigne likekjønnede ektepar har skapt betydelig uro blant den betydelige skaren av bibel-troende kristne på Flekkerøy. Det er ennå uklart når Lindtveit fratrer fra Flekkerøy men Vegårshei kan nå begynne å se frem til å få en liberal prest som ikke står for Guds ord

Sokneprest Gunnar Lindtveit har gjennom sine liberale utspill og åpenhet for homofili skapt betydelig uro blant den troende skare på Flekkerøy. Presten som som sammen med studentprest Hans Jørgen Wennesland og kapellan i Lund Kirke  Liv Turid Blesvik Vegårshei_kirkeutarbeidet et ekteskapslignende forbønns-ritual for likekjønnede “ekteskap” har skapt betydelig uro blant kristne på Flekkerøy. Den omstridte presten var en av de tre prestene som brukte sine kløktige hjerner til å skape en liturgisk bønn som inneholder endel formuleringer som minner om en vanlig bønn for et bibelsk ekteskap. I mars 2015 kommenterte Søkelys det hele slik: “Disse tre kirkens menn og kvinner representerer alle det nye mørke som er i ferd med å senke seg over den norske kirke som stadig tar nye steg bort fra alt som kan kalles bibelsk kristendom. «Dere skal være ett og holde trofast sammen i gode og onde dager» og «Gode Gud, vi takker deg for … … deres kjærlighet til hverandre. Velsign deres liv som ektefolk.» er blant ingrediensene i bønnen foreslått av disse tre apostat-prestene i den norske kirke. Nyheten om at Lindtveit nå er på vei bort fra Flekkerøy kan være godt nytt for det bibeltro miljøet på Flekkerøy, men “bad news” for den gren av kristenheten som står fast på Ordets sannheter på Vegårshei hvor den frie menigheten “Guds Menighet på Vegårshei” har solid oppslutning. (Foto av Vegårshei kirke: Jan-Tore Egge)

2 tanker om “Lokalt: Omstridt Flekkerøy prest flytter til ny stilling på Vegårshei

    • Du kan så si Kjell. Liberal teologi og vranglæren brer seg innenfor kirken, men heldigvis tror jeg at menigheten “Guds menighet på Vegårshei” er oppadgående og i stand til å si i fra om rett og galt. Men når Lindtveit dukker opp på prekestolen der oppe ser jeg for meg spenninger mellom bibeltro kristne og liberal-teologien her representert med Flekkerøy presten.

Det er stengt for kommentarer.