Lærer gjennom tjue år tar farvel med sine elever etter å ha blitt sparket fra jobben fordi hun ikke vil ta vaksinen

Over hele den vestlige verden blir ikkevaksinerte nå satt i lockdown eller får sparken fra jobben fordi de ikke har tatt vaksinen som myndighetene nå pålegger alle å ta. I flere land trues nå uvaksinerte med å bli fratatt sosiale rettigheter og mange blir sagt opp fra jobben. Dyrets system er i ferd med å ta sitt kveletak rundt befolkningen, og land som engang var regnet som frie og demokratiske, er nå blitt fascistiske diktatur der borgere blindt må følge ordre fra myndighetene -eller ta straffen med å miste jobben eller bli stengt ned. Folk skal presses eller mobbes til å ta vaksinen -og dersom du ikke bøyer deg skal du straffes.

Guds folk har mange ganger gjennom historien blitt utfordret av verdslige myndigheter som har fremsatt påbud og krav som bryter med fundamentale rettigheter og samvittighetsfrihet. For nærmere 2600 år siden ble de tre jødiske ungdommene,  Hananja, Misael og Asarja som var brødre av Daniel stilt overfor det vanskelige valget: De tre hebraiske ungdommene var sammen med Daniel som ble gitt navnet Beltsasar, ble gitt nye navn av systemet: Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Det som da hente var dette: Kongen av Babel fikk stilt opp et billede av gull og bud ble sendt ut som proklamerte at alle i statsansatte måtte møte frem til innvielsen av billedet av gull kong Nebokadnesar hadde fått stilt opp. Orden fra makten lød slik: “Det være eder sagt, I folk, ætter og tungemål:  Så snart I hører lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt og sekkepipe og alle andre slags strengelek, skal I falle ned og tilbede det gullbillede kong Nebukadnesar har stilt op.  Og den som ikke faller ned og tilbeder, skal i samme stund kastes i den brennende ildovn!” Her måtte med andre ord personlig overbevisning og samvittighet vike for kongens bud og ordre. -Og teksten forteller videre at de ansatte i statsadministrasjonen var lydige og gjorde som de ble befalt. Men det var noen få unntak: Nemlig de tre jødiske brødrene til Daniel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Disse tre forble lydige mot sin samvittighet og overbevisning -og nektet å bøye seg. De ble så konfrontert, fikk sin andre sjanse til å endre adferd (slik vi ikkevaksinerte har fått) – Nuvel, hvis I, når I hører lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags strengelek, er rede til å falle ned og beundrer/tilber det billede jeg har gjort, så er det godt og vel; men hvis I ikke tilbeder det, så skal I i samme stund kastes i den brennende ildovn, og hvem er den gud som kan frelse eder av min hånd?

Sadrak, Mesak og Abed-Nego svarte kongen: Nebukadnesar! Vi har ikke nødig å svare dig et ord på dette.  Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til å frelse oss; av den brennende ildovn og av din hånd, konge, vil han frelse.  Men hvis ikke, da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbede det gullbillede du har stilt op. De tre unge hebreere ville ikke. De ville ikke tilbede og beundre billedet av gull som kongen befalte dem å tilbe. De ville heller ikke gjøre seg urene på maten Babel hadde stilt frem for dem. De var annerledes. De ville nok heller ikke ha  tatt en vaksine med tvilsomt innhold eller være vantro mot Guds løfter. De kunne ja gjort som flertallet gjorde, fulgt strømmen som død fisk, men i møte med trusselen om å bli brent til døde, forble de tro mot Jahve deres Gud.

Biden og andre globalister og politiske ledere er harme på dem som ikke følger ordre om å ta vaksinen.

“Da blev Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i hans ansikt forandret sig, idet han så på Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Han tok til orde og sa at ovnen skulde gjøres syv ganger hetere enn de hadde funnet for godt å ophete den.  Og han bød nogen sterke menn i hans hær å binde Sadrak, Mesak og Abed-Nego og kaste dem i den brennende ildovn. Da blev disse menn med sine skjorter, kjortler og kapper og sine andre klær bundet og kastet i den brennende ildovn.  Såsom nu kongens ord var så strengt, og ovnen var blitt så overmåte sterkt ophetet, drepte ildsluen de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abed-Nego dit op.” De tre ble reddet av Gud, ikke fra ildovnen, men gjennom ildoven fordi Kristus eller en engel som lignet en gudesønn, var der sammen med dem i ildovnen. Over hele den vestlige verden blir nå mennesker pålagt å gjøre noe som er i strid med deres samvittighet eller religiøse overbevisning. Flertallet, også blant kristne -ser ut til å applaudere press, tyranni og tvang -og enkelte har hevdet at det er en “kristenplikt” å ta vaksinen. Mange kristne nekter å ta vaksinen fordi de tror at den er dyrets merke eller en del av dyrets system. Andre vil ikke ta dem siden vi snakker om et medikament som manipulerer våre gener. Andre igjen vil ikke ta den av frykt for bivirkninger og død. Andre igjen har andre motforestillinger mot å ta vaksiner og noen igjen vil ikke tilføre kroppen gift fordi vaksinen gjør dem urene. Presset mot disse er økende, på sosiale medier blir man spottet, hånet og mobbet fordi vi ikke vil ta del i dugnaden. Samfunn stenger ned og diskriminerer ikkevaksinerte. Folk mister jobben fordi de følger sin samvittighet. Denne læreren betaler prisen. Hun blir fratatt jobben og dermed også inntekten og levebrødet. Blant det religiøse lederskapet i frafallskirken finner hun neppe sympati: fordi det  vaksinen for dem er en “kristenplikt”. Et slags kjærlighetsoffer til samfunnet og til vårt felles gode. Det vi ser fra mange lands myndigheter er at de overtrår sin rolle ved å legge utilbørlig press og forlanger at du ikke skal gjøre det samvittigheten din sier. Her overtrår myndighetene sitt gudgitte mandat.

https://www.youtube.com/watch?v=nQpEQZXu6RI

Vi for vår del vil våge å stå som Daniel i mot presset og ikke bøye kne….

 

17 tanker om “Lærer gjennom tjue år tar farvel med sine elever etter å ha blitt sparket fra jobben fordi hun ikke vil ta vaksinen

 1. Det er som en ond ånd har lagt sitt grep over verden og menneskene.
  Det er som om djevelen selv sitter i vaksinen. Hadde besøk av en uvaksinert bekjent som kunne fortelle at hun ble regelrett mobbet av vaksinerte venner.
  Hun sa at disse har tatt vaksinen er blitt vanvittig forandret.
  Det var som om de hadde fått en helt ny personlighet etter at de er vaksinert.
  De klandret, beskyldte, spottet og hånet henne på en svært sårende måte.
  Vi snakker her om såkalte “kristne” bekjente av henne.
  Jeg trodde aldri jeg skulle si det, men det er tydelig at vaksinen gjør noe med folk både åndelig og mentalt.
  Det kan kanskje ikke måles rent vitenskaplig, men så er heller ikke vitenskapen vår Gud. Faktasjekkere kan gjerne avvise det, men det forandrer ikke på hva folk opplever med de vaksinerte. Hold dere langt unna vaksinen. Og skulle du ha tatt en eller to doser. Omvend deg, ta ikke flere vaksiner. Be Jesus om å helbrede og rense deg fra synd og urenhet.
  Dette som er inne i disse vaksinene er ikke av det gode.

  9
  3
  • Nå kan ikke jeg si at vaksinen forandrer folk, men det jeg kan si er at det virker sterke åndmakter nå over verden.
   Gud har tillatt at mektige forførende ånder har blitt sluppet løs over verdens mennesker. Det er derfor folk aksepterer at det innføres et todelt samfunn hvor de vaksinerte har rettigheter, mens uvaksinerte blir straffet. Den samme ånd av frykt som virker på tyskernen under Hitler tiden er nå sluppet løs på verden. Det har skjedd et veldig skifte i åndens verden. Denne ånd skaper harde hjerter og dersom disse åndsmaktene klarer å forføre en kristen, er det full jubel og fest i mørkets rike. En forført kristen vil kunne sitere bibelen og be sine religiøse bønner og ha et skinn av gudsfrykt, men vedkommende er blind og dersom ikke han eller hun våkner og omvender seg, da går det galt. Tiden er inne for det sanne Guds folk til å tillyse bønn og faste mot disse åndsmaktene. Vi må be Gud i Jesu navn om å binde de jordiske myndigheter som innfører dette mørket over verden.
   Kun Gud kan skyve tilbake den globalistiske ånd som vil bringe Antikrist til makten. Må Herren vekke opp sitt folk til handling og åndelig krigføring.

   7
   2
  • Det er ikke den fysiske vaksine i seg selv som er problemet. Det er det åndelige og demoniske som følger systemet som nå rulles ut. Jeg kjenner mange kristne som er vaksinert og de er akkurat likedan og respekterer de som ikke vaksinerer seg. Drivkraften i denne covidvaksinen er frykt. Myndigheter og MSM pusher frykt 24/7. Det er smitte, smitte, smitte, coronadød, smitte, cornadød, smitte hele dagen lang. De spyr ut fryktdemoner og de som lar seg rive med blir besatt i sjelen av dette. Jeg har helt sluttet å lese MSM som f.eks NRK, VG og Aftenposten. Selv avisen Dagen er deprimerende lesning. Men mange mennesker, også kristne har blitt besatt av fryktdemoner. Disse anklager de uvaksinerte og det kan gå så langt at de blir så forherdet at hatet vokser. De uvaksinerte blir til slutt sett på som en samfunnsfare som vil utvikle seg alarmerende i fremtiden. Et av middelet til å fryse uvaksinerte ute fra samfunnet, er vaksinepass. Men dette er bare begynnelsen. Når et slikt coronapass er på plass, kan dette utvides til mye mer. En dag handler det om troen og hvem du skal tilbe.

  • Z
   stakkars deg som ser skrømt og spøkelser på høylys dag.
   Psykologer og psykiater kan hjelpe deg videre…………..

   1
   4
  • hans henrik

   Det spiller ingen rolle at du sitter der og håner folk. Men Satan eksisterer han.

  • Til Z,

   vi har ofte vært uenige, men denne gangen kan jeg innrømme at det var opplysende å lese din kommentar.
   Du skriver “Det er ikke den fysiske vaksine i seg selv som er problemet. Det er det åndelige og demoniske som følger systemet…”

   Jeg har mange ganger spurt dem som er negative til vaksiner om bakgrunnen for deres standpunkt. Jeg skal ikke gjenta svarene her, da svarene som regel er personangrep, men jeg mistenker at du beskriver hva som er essensen for veldig mange.
   Og vi er enige om at utestengelse, frykt, press og tvang er ikke riktig vei å gå. At kristne driver med slikt er hårreisende.

   “Når et slikt coronapass er på plass, kan dette utvides til mye mer. ”
   Det er også derfor jeg er prinsippielt i mot bruken av koronapass i Norge.

   (Ikke til Z:
   merk at jeg savner svar fra dem som mener det er ubibelsk, at å bli vaksinert er synd, at man frasier seg nåden eller at man mister frelsen ved å ta en vaksine. Jeg er fremdeles veldig interessert i å lese en slik begrunnelse)

  • Så viktig det du sier. I min familie har ingen tatt vaksine – unntatt den eldste som bor i utlandet, men hun har tatt en tradisjonell kinesisk vaksine, hvor man bruker halvdøde virus – så jeg håper at den nettopp er det.

   Men ja – de som er vaksinert har blitt oppblåst – på min jobb virker de endog noe sindige enda, men på min kones arbeidsplass – er de veldig forandret – fra den dagen de fikk vaksinen – før kunne man prate med dem om dette – etter på, så er det som å gå på nåler – man må være forsiktig på hva man sier.

   Vi har begynt å be for hvert ett skritt – fordi Gud er i kontroll. Og vi ser mange fine bønnesvar. Nå så kommer vaksinepasset – og da blir det vanskeligere – men ikke umulig for Gud – han kan forsørge oss uansett hva myndighetene gjør – vi bør ikke være avhengig av dem.

  • Tore skriver: «Vi har begynt å be for hvert ett skritt – fordi Gud er i kontroll. Og vi ser mange fine bønnesvar. Nå så kommer vaksinepasset – og da blir det vanskeligere – men ikke umulig for Gud – han kan forsørge oss uansett hva myndighetene gjør – vi bør ikke være avhengig av dem»

   Så prøver han seg på noe profetering eller?? : «Nå så kommer vaksinepasset». Ja det kan selvfølgelig se ut som at det kommer, men da er det jo en fantastisk mulighet til å be Gud om at Norge må tørre å være annerledes eller??

   Be for konge, regjering, ordførere, mannen i gata og tøff ungdom skal tørre å reise seg mot makkverket som prøver å ødelegge friheten vår.

   Tenk å klare å være et annerledesland med modige kvinner og menn som tør reise seg!! (Selv om etterhvert når bortrykkelsen har skjedd blir det ikke bra i Norge for noen)

   Må si jeg forstår ikke alltid hvorfor dere ber som dere gjør…

   På tide å kaste vranglærebøker om bønn ut av hyllene kanskje…

 2. Det er todeling i menighetene også. Folk jeg ikke kunne drømme om at vaksinerte seg har gjort nettopp det. Etterhvert som vaksinepass utbrer seg mer og mer vil de uvaksinerte måtte stå utenfor menigheten. Halleluja! Bra vi har kristne TV kanaler.
  Vanskelig å forestille seg at jeg tilhører mer det “sanne Guds folk” enn gamle Olga som har tjent Gud hele livet, bare fordi hun synes det var hennes “kristenplikt” å vaksinere seg…

 3. Leste en artikkel som var blitt postet her fra et annet kristent nettsted. Gikk innpå dette nettstedet og leste flere artikler om vaksinen.
  Det ble hevdet at vaksinen endrer det menneskelige DNA etter flere doser. Tilslutt (hvis det blir to doser pr år osv) ender man opp som noe ikke er et menneske lenger. Det var et navn på disse “skapninger”, som de kjempene som kom til jorden i eldgammel tid og fikk barn med menneske-kvinnene.
  Ve disse flerdose- “mennesker”. Gud frelser bare mennesker, ikke slike som har fått DNA’et endret til noe annet.
  Skal vi ende opp med en zoombie-apokalypse her på jorden? Dette kan bli uhyggelig…Kun en liten rest uvaksinerte kristne får bli med til Himmelen.
  Kan dette virkelig stemme?

 4. Det var en kristen broder jeg snakket med som er kommet opp i årene. Han har reist rundt og forkynt evangelium og helbredelse i en mannsalder. Han kommer ikke til å vaksinere seg. Når jeg spurte om hva han skulle gjøre om det ble krav om grønt vaksinepass for å komme inn i menigheten. Han sa da at grønt vaksinepass hadde han og ville vise dette frem for vakten og kontrolløren som ville stå ved døren til menigheten. Det var selvsagt Guds ord Bibelen. Det var det eneste som ikke kunne rokkes ved. Når alt annet falt rundt, vil dette kun stå igjen. Man kan ikke stå å preke om helbredelse i forsamlingen når de samtidig krever et vaksinepass som utestenger uvaksinerte til å høre Guds ord og motta helbredelse på møtet som predikanten så varm snakker om.

 5. Benjamin skrev:»

  «Tiden er inne for det sanne Guds folk til å tillyse bønn og faste mot disse åndsmaktene. Vi må be Gud i Jesu navn om å binde de jordiske myndigheter som innfører dette mørket over verden.
  Kun Gud kan skyve tilbake den globalistiske ånd som vil bringe Antikrist til makten. Må Herren vekke opp sitt folk til handling og åndelig krigføring»

  Det skjer som Gud har bestemt.
  Ingen faste, åndelig krigføring, bønn, binding av jordiske myndighete (!) og hæla i taket vil hjelpe.

  Kristne har EN ting å gjøre, åpne sin bibel, leve rent og hellig, elske alle mennesker og få sin sak i orden med Gud!!

  Gud ha makt til å gjøre det Han skal, Han trenger ikke at noe kriger og sloss mot satan og hans åndehær (!) men å ta seg tid SAMMEN med Ham .

  Benjamin skrev:

  « Må Herren vekke opp sitt folk til handling»

  Ja! Til handling! Men ikke til noe åndelig krigføring, men fortelle om JESUS som Frelser og om tider som snart kommer om man ikke omvender seg.

  3
  3
  • La meg slippe å høre det sjeliske tullet ditt – som du tror er åndelig. Det finnes masse bibelvers som motsier det lille du sier her. Epifras var Paulus medkjemper i bønn – hva kjempet han i mot? Og hva med Efeserbrevet 6? Den dagen man slutter å stride – og vender seg til mer bekvemmelig livsstil – så mister man også til slutt sin frelse…. Og satan er ikke interessert i folk som kompromisser – de er innenfor… det er de andre som strider – og som vandrer i lydighet, som bekymrer han…

  • Benjamin skrev: Vi må be Gud i Jesu navn om å binde de jordiske myndigheter som innfører dette mørket over verden.

   Nei
   Dette skulle komme. Og verre skal det bli. For at Jesus skal komme.

   Tore må brøle å binde å skrike til mørkets maktet å tro han kan stoppe dette. Helt ok for meg Tore, slapp av.

   2
   1
  • Så du avviser bønn og faste som er åndelige våpen?
   Når jeg oppfordrer til bønn, åndelig krigføring og kamp er det fordi vi ser i Skriften at dette er midler som troende har brukt.
   Moses stod med løftede hender i åndelig krig da Israel måtte kjempe. Kristne gikk inn i bønn og faste for å utrette noe i den åndelige verden.
   Er enig med Tore her: Det du skriver er sjelisk tull.
   Det er tydelig at du ikke er en troende som vil kjempe for Guds rike.
   Kristne skal også gjøre det du skriver bortsett fra det siste:
   “åpne sin bibel, leve rent og hellig, elske alle mennesker og få sin sak i orden med Gud!!” En sann kristen har sin sak i orden med Gud. Det er de ugudelige og vantro som må få sin sak i orden med Gud. En kristen skal leve rett, be, utføre åndelig krigstjeneste fordi vi er soldater og Kristi slaver.
   Det kan virke som om du tror du er på et Cruiseskip hvor alt går på skinner og hvor du skal bortrykkes før alt det vanskelige kommer.
   Dette er et skip du må mønstre av og heller komme deg ombord i krigsskipet. Vi er i åndelig krig og taper sjeler fordi kristne sover sin dypeste søvn. Våkne kjære søster og kjære bror!

  • «Vi er i åndelig krig og taper sjeler fordi kristne sover sin dypeste søvn. Våkne kjære søster og kjære bror!»

   Ja, våkne Benjamin og Tore.

   Nei vi taper sjeler fordi veldig mange kristne er tullinger, sære, sure , lite vennlige, kaller andre satans tjenere. -som aldri de ikke-troende ville gjort engang.

   Ingen vil vel bli kristne når de ser så mye rart. Noen av dem dere ikke tror er kristne har tatt et valg for Jesus og lever ensomt fordi det finns ikke kristne han/hun orker omgås med. Overåndelige, utilgivende, sære, belærende og ALT annet enn det Jesus er.

   Tore, jeg tar deg ikke seriøs som kristen, du lever helt fint med stygge ting sagt mot meg. Det kan du ikke som kristen. Det er sykt og skittent, og ingen ukristen har noen gang behandlet meg som deg og Rune.

   Dere er i trøbbel. Ingen tvil.
   Dere behandler kristne med null respekt. Qanon også. Anbefaler dere å være lydhøre ovenfor Gud fremover.
   Kaller Qanon en satans tjener når han har bekjent troen på Jesus, og ALDRI sagt et stygt ord. Jeg VEMMES.
   Har ALDRI møtt lignende som dere.

   Benjamin skrev: « Vi må be Gud i Jesu navn om å binde de jordiske myndigheter som innfører dette mørket over verden.»

   Det har allerde vært 10 rettferdige som har prøvd dette. DET skulle jo holde.

   Mørket kommer. Gud har sin plan. Aldri har det blitt bedre selv om dere har skreket å bundet covid og mørket .
   Dere skal be for konge og regjering at Norge skal tørre gå en annen vei enn f.eks Østerrike og Australia. Be om at modige skal stå frem å gjøre en forskjell. Det er mange som trenger bønn for å tale Roma midt imot.

   2
   1
  • Benjamin. Hadde det ikke vært mere riktig å be Gud om å forandre DEG? Å be Gud forandre BØNNELIVET ditt? Å be Gud vise deg tingene på SIN måte? Så du kan begynne å be FOR myndighetene, og VELSIGNE dem. Å be Gud forandre din egoistiske tanke?

Det er stengt for kommentarer.