Kristne i krigssonen -familien Khatuntsev fra BibleChurch Ukraina i dekning i kjeller i Mariupol

Kristne på begge sider av konflikten i Ukraina lider. Bible Church Ukraine som har sin kirkebygning i byen Makiivka som ligger i folkerepublikken Donetsk, har medlemmer som er bosatt i ulike områder av det østlige Ukraina. Noen av medlemmene befinner seg nå i krigssonen i Mariupol og har ikke gitt lyd fra seg siden krigen startet. Under søndagens gudstjeneste i Bible Church Ukraina i Maliivka kom pastor Sergei Karpenko med en trist beskjed til forsamlingen. Han fikk nemlig ikke kontakt med flere i familien Khatuntsev. Khatuntsev familien består blant annet av brødrene Kirill og Igor som sammen med sin søster Maryna bidrar med sang i menighetens gudstjeneste.

Fra gudstjenesten i Bible Church Ukraina

Det er vanskelige tider for Guds folk i både i Ukraina og folkerepublikkene Luhansk og Donetsk. På begge sider av konflikten forsøker Guds menighet, Jesu Kristi kirke og være til stede i en vanskelig og vond situasjon. Pastor Sergei Karpenko og hans kirke er lokalisert i et område som har vært og er kontrollert av folke-republikken Donetsk, men ut fra menighetens online fellesskap på VKontakte er det lett å se at menigheten har medlemmer bosatt over store områder av det østlige Ukraina. Under søndagens gudstjeneste som blir lagt ut på sosiale plattformer kunne en tydelig nedtrykt pastor fortelle at han ikke hadde fått kontakt med familien Khatuntsev. Denne familien består blant annet av fire unge som deltar i gudstjenesten med sang via videolink. I følge de siste opplysninger skal familien befinne seg i en kjeller i byen Mariupol som er under kraftige angrep fra russiske styrker. Dette er opplysninger fra mandag.