Kristenforfølgelsen i Canada: Pastor Tim Stephens blir holdt fengslet til rettsmøte 28 juni

Pastor Tim Stephens arrestert fordi han har holdt gudstjenester i strid med forbudet mot religiøse samlinger

Pastor Tim Stephens som ble arrestert av canadisk politi fordi han avholdt en gudstjeneste i regi av den canadiske undergrunns-kirken, vil bli holdt fengslet frem til et rettsmøte som vil finne sted mandag 28 juni. Dermed vil pastoren bli sittende fengslet i minst to uker fordi han har holdt flere gudstjenester i strid med de canadiske myndighetenes regler for kristne kirker. De samme reglene ser ikke ut til å gjelde for Canada`s mange moskeer. De canadiske myndigheter har forlenget Corona-tiltakene frem til september da influensa-sesongen 21/22 begynner. Dette betyr at det sosialistiske regimet vil kunne holde flertallet av kirkene stengt i ytterligere tre måneder.

Fra undergrunnskirken i det gamle Sovjet

Mens de fleste pastorene i Canada velger å holde seg lydige og holde kirkene sine stengt eller følger lydig opp myndighetenes sterke restriksjoner. Restriksjonene og forbudene varierer litt fra delstat til delstat i Canada og noen av delstatene praktiserer en streng policy overfor kirkene. Blant annet er det forbudt å fylle kirkerommene med mer enn 15 prosent av lokalets kapasitet, og i noen områder er det ikke tillatt å arrangere utendørsgudstjeneste med mer 10 personer tilstede. I Alberta hvor den fengslede pastoren virker, er det totalforbud mot kristne samlinger i private hjem. Dette betyr i praksis at bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap eller nattverdsfeiring i private hjem er forbudt og kristne som bryter forbuden kan bli bøtelagt eller buret inne. Den canadiske pastoren er en av flere som har blitt bøtelagt, arrestert og fengslet fordi de avholder gudstjenester, holder nattverd og gjør som Skriften krever av Guds folk i følge apostelenes gjerninger. “Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn blev gjort ved apostlene. Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles,  og sine eiendeler og sitt gods solgte de og delte det ut til alle, efter som nogen hadde trang til, 46 og idet de samdrektig hver dag stadig søkte templet og brøt brødet hjemme, nøt de sin mat med fryd og hjertets enfold.” Apg 2,42-46. Å følge Guds ords formaninger om det kristne fellesskapet er forbudt under det nåværende regimet i Toronto og pastor Tim Stephens viser nå at det er en pris å betale for kristne som vil gå troens vei i møte med fascisme og tyranni.

Larry Norman: Den samme forfølgelse vi nå ser i Russland vil komme til oss

Den kristne artisten og kristenrockens far, Larry Norman advarte allerede i 1972 om at den forfølgelse kristne opplevde i Russland også vil komme til USA og Vesten. I dag ser vi det skjer i Canada, men ettersom trengselstiden blir tøffere og tøffere vil den komme til oss også. Selvfølgelig vil ikke kompromiss-kristne bli forfulgt, men dem som kompromissløst står fast på Guds ord vil bli forfulgt. Larry Norman var langt mer åndelig opplyst enn flertallet av vår tids menighetsmedlemmer er.

39 tanker om “Kristenforfølgelsen i Canada: Pastor Tim Stephens blir holdt fengslet til rettsmøte 28 juni

 1. Vi vet at den store trengsel er her, og vi ser at tingene begynner å stramme seg til. Forfølgelsen vil komme til kristne ledere som står urokkelig fast på Guds ord og som følger Guds befalinger fremfor myndigheters bud.
  For oss som står for Guds ord og holder fast på sannheten som rettesnor i livet, er det bare å stramme sikkerhetsselen, lese Ordet, be om Åndens ledelse og fylde.
  Jesus står med sine om det så er gjennom fengsel, tortur og død.
  Det vil bli tungt å gå gjennom den store trengsel, men hold ut. Gud er med sitt folk.
  Til menigheten i Filadelfia sa han: ”
  Åp 3,10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og bevare dig gjennom den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.
  Det greske ordet som er brukt om å bevare deg gjennom er “tēreō” som ikke betyr å fri ut fra, men som betyr “å passe på” eller “bevare gjennom”.
  Kristne blir ikke “fridd ut av” trengselen, men blir bevart gjennom den.

  1
  1
  • Sistnevnte er interessant, for det står også skrevet at “hadde ikke de dager blitt forkortet hadde INTET kjød overlevd”. Men vi har jo et forbilde i Moses og jødene foran Rødehavet. Og “alt som før er skrevet er skrevet til oss, til hvem de siste tider er kommet”.

   Jeg tror imidlertid at vi fortsatt er inne i enden av endetiden, og at den virkelig store trengsel fortsatt ligger foran. For det heter jo at “da skal det bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”. Altså værre enn etter tusenårsriket når demonene slippes løs etter tusenårig varetekt før de avlives for godt.

   Men skal du overleve dette nå må vi be til Jehovah Gud Fader og avslutte bønnene med “i Jesu navn amen”. Vi må også kvitte oss med falske surdeiger som eksempelvis helveteslæren, treenighetslæren og læren om en udødelig sjel m.m.

   Flott Kikki at du viser slik interesse for Guds ord.

   2
   3
 2. Canada har under pandemien vist seg å være et skikkelig drittland. Landet ledes av en en katastrofe av en woke feminist til statsminister. Slike pride woke feminister har totalitær ondskap i ryggmargen. De styres av satan. De hater kristne og konservative. Statsministeren kjører denne vendettaen over befolkningen, og det handler ikke om smittevern men totalitært overgrep for å vise sin ugudelige makt.

  4
  1
  • Selvfølgelig Z. Men husk at “hele verden er i den ondes vold”. Også Søkelys. Satan er nemlig en djevelsk sleiping. “Han kler seg ut som en lysets engel” og klarer til og med å få mennesker som tror de er kristne til å forkaste selveste Faderens Navn Jehovah. Selv om det står 7000 ganger i Bibelen og selveste frelsen er knyttet til bruken av det. Litt av et mesterstykke!

   3
   1
 3. HITLER PÅ MOTEN I TYSKLAND IGJEN!

  Tyskland henter hjem soldatene sine fra Nato-styrken i Litauen etter at enkelte skal ha opptrådt rasistisk og begått vold av seksuell karakter.

  Ifølge Der Spiegel skal enkelte soldater ha sunget bursdagssang for Adolf Hitler. De skal også ha vært så fulle at et hotell måtte tilkalle militærpolitiet. Dette siterer Document.no.

  Det er bare et par uker siden en stor ansamling sortkledde muslimer med finnlandshetter paraderte gjennom Berlins gater og skrek ”leve Adolf Hitler!” og ”død over jødene!” Kun 70 år etter…

  Reminisensen av de gamle babylonerne fornekter seg ikke, totalitære som de alltid har vært. Like fullt er det dette flertallet av skandinaver ønsker seg gjennom tilknytning til et EU som ikke lenger bare dreier seg om handel.

  https://www.document.no/2021/06/17/tyskland-henter-hjem-nato-soldater-sang-bursdagssang-for-hitler/

  https://www.document.no/2021/05/31/tyskland-militant-islamistisk-mobb-broler-antisemittiske-slagord/

  3
  1
 4. Vranglære fra KIKKI OG VOX

  Dette er riktigste oversettelse:
  Joh Åp 3,10 :Fordi du har tatt vare på Mitt Ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden.

  Kikki skal forklare det greske ordet tereo, men FUSKER.
  Det skal stå EK TEREO, men forstår hvorfor kikki fusker da…

  Skulle Gud ha bevart oss igjennom, midt i så ville preposisjonene EN (i) eller DIA (gjennom) ha passet mye bedre.

  Men det er ikke brukt. Ordet EK er det som er brukt, og det må alle kristne inkludert Jorunn, Ture, Steffen forholde seg til. Hovedbetydningen av preposisjonen EK er FRA, UT FRA og VEKK FRA.
  Minner alle her inne om at det er DETTE som faktisk ER brukt. Og ikke EN eller DIA.

  Hannah er fryktelig irriterende… Da er vel dette Guds Ord også det?

  4
  2
  • Bibelen:

   “Den rettferdige blir VANSKELIG frelst”

   “Hadde ikke den tid blitt forkortet hadde INTET kjød overlevd”.

   Noe mere fra Bibelen du lurer på Hanne?

   1
   2
  • Hannah, som i strid med Bibelen IKKE bruker Guds Navn Jehovah, men det falske “Herren” (Baal på arameisk), og som lik resten av kristenheten tror på den norrøne dødsgudinnen Hels Helviti, en felles”kristen” udødelig sjel og et ubibelsk trehodet troll kalt treenigheten fra år 325 e.v.t., viser hvorfor kvinner ikke skal tale til forsamlingen.

   Hun forstår ikke at det er forskjell på til sist å bli bevart levende igjennom Harmageddons trengsler og unngå å erfare voldsomheten og konsekvensene av Jehovah Guds inngripen ved Kristus.

   “HADDE IKKE DE DAGER BLITT FORKORTET HADDE INTET KJØD OVERLEVD!” “INTET KJØD”. Altså hadde heller ikke de sanne kristne overlevd om ikke Jehovah og Kristus hadde satt en stopp.

   Derfor sier Bibelen:

   “Den rettferdige blir VANSKELIG frelst”. Og at kun “den som holder ut helt til enden skal bli frelst”. Holder ut hva? Ingenting? Mens resten av menneskeheten avlives? Selvsagt tror ikke sanne kristne dette. Fordi Bibelen forteller:

   “Vi skal da gå inn til riket gjennom mange trengsler”. “Har de forfulgt meg skal de forfølge dere”, sa Jesus til disiplene.

   Derimot loves vi å BLI BEVART FRA Å MISTE LIVET i den store trengselen under Harmageddonslaget. Er vi først kommet dit i tid, vil nemlig Jehovah ved Kristus sørge for å spare oss. Men det blir altså så dramatisk ille at hadde ikke Gud satt en stopper hadde INTET KJØD OVERLEVD. Altså heller ikke de sanne kristne.

   2
   2
 5. Hannah, som i strid med Bibelen IKKE bruker Guds Navn Jehovah, men det falske “Herren” (Baal på arameisk), og som lik resten av kristenheten tror på den norrøne dødsgudinnen Hels Helviti, en felles”kristen” udødelig sjel og et ubibelsk trehodet troll kalt treenigheten fra år 325 e.v.t., viser hvorfor kvinner ikke skal tale til forsamlingen.

  Hun forstår ikke at det er forskjell på til sist å bli bevart levende igjennom Harmageddons trengsler og unngå å erfare voldsomheten og konsekvensene av Jehovah Guds inngripen ved Kristus.

  “HADDE IKKE DE DAGER BLITT FORKORTET HADDE INTET KJØD OVERLEVD!” “INTET KJØD”. Altså hadde heller ikke de sanne kristne overlevd om ikke Jehovah og Kristus hadde satt en stopp.

  Derfor sier Bibelen:

  “Den rettferdige blir VANSKELIG frelst”. Og at kun “den som holder ut helt til enden skal bli frelst”. Holder ut hva? Ingenting? Mens resten av menneskeheten avlives? Selvsagt tror ikke sanne kristne dette. Fordi Bibelen forteller:

  “Vi skal da gå inn til riket gjennom mange trengsler”. “Har de forfulgt meg skal de forfølge dere”, sa Jesus til disiplene.

  Derimot loves vi å BLI BEVART FRA Å MISTE LIVET i den store trengselen under Harmageddonslaget. Er vi først kommet dit i tid, vil nemlig Jehovah ved Kristus sørge for å spare oss. Men det blir altså så dramatisk ille at hadde ikke Gud satt en stopper hadde INTET KJØD OVERLEVD. Altså heller ikke de sanne kristne.

  2
  4
  • ja Nick.
   Opptatt av hermageddon. Livet består av å vri på Guds ord og prøve å omvende kristne.
   Alle som har tatt imot det Jesus gjorde for oss på korset blir fridd ut av denne verden og er her ikke i trengselen.

   2
   1
  • VOX er Harmsgeddonist til fingerspissene. HUN reiste til og med til Syden for å vente på Harmageddonet sitt, hvor hun skulle begynne å drive sin egen blogg. Problemet var bare det at Harmageddonet kom ikke. Dermed ble det ikke noen blogg på henne. Hun har hardnakket påstått å være en av de 144000 utvalgte av Israels tolv stammer. Hun har ikke klart å svare på HVILKEN av Israels tolv stammer hun tilhører. Det får vi heller aldri vite. Hun er falsk som dagen er lang.

   1
   1
  • Og når det gjelder alle nick hun har operert med her på Søkelys, overgår hun Jan Kåre Christensen med glans.

   1
   1
 6. Nick, se f.eks tullballet VOX kommer med lenger nede til meg. Det er trist at han er så forført :

  “Bibelen:
  “Den rettferdige blir VANSKELIG frelst”
  “Hadde ikke den tid blitt forkortet hadde INTET kjød overlevd”.
  Noe mere fra Bibelen du lurer på Hanne?”

  Feil VOX, Hanna var full av synd, skitten, ikke rettferdig, ekkel, uten håp. Og innrømmet det, og ropte på Jesus. SOM er den ENESTE som kan frelse oss. Hver dag trenger jeg hans nåde. Så ordene om “den rettferdige blir vanskelig frelst” gjelder desverre ham selv.

  Og “hadde ikke dagene blitt forkortet” gjelder Israel i den store trengsel. Og IKKE vi. Vi er i himmelen.

  Hanne som heter Hannah lurer på mye hver dag ja, VOX, men jeg passer på å spørre Jesus selv eller mine sanne søsken i Herren. VoX må gi sitt liv til Jesus.
  Da kan han hjelpe meg i ting. Men han er rettferdig i egne øyne, håper han velger den trange port. Og å bøye seg for Kongen over alle Konger. Det skal og må alle til slutt. Uten at det redder dem da, det er for sent. Så gjør det nå.

  3
  1
 7. Ok, ja det skinner igjennom at han er av en annen lære, et annet evangelium som ikke er til frelse.
  Det er tydelig at VOX ikke har fred i hjertet, han hviler ikke i den fullkomne frelse som bare Jesus gir.
  Jeg er glad vi kristne slipper trengselen, da er vi borte fra denne verden!

  2
  4
  • For Nick er de bibelske sanne ord “en duft fra død til død, men for oss sanne kristne en duft fra liv til liv”. Det falske, kvinnelige djevelpresteskapet har nemlig som sin far kledd seg ut som lysets engler. De sier at alt er greit “bare du tror”.

   Dette er en så utbredt løgn at jeg senest i går hørte naboen replisere og svare meg:

   -Jesus sa jo at den som er uten synd kaste den første stein.

   Jeg svarte ham at dette slett ikke står i Bibelen.Da ble han mjølstappa og gikk bort irritert. Problemet er altså at kristenheten finner på slikt for å gjøre kristenlivet til en parodi selv på hippiebevegelsen. Slik er det IKKE, og derfor blir det bare ytterst få mennesker som overlever Harmageddon i forhold til verdenspopulasjonen.

   Lykke til i Harmageddon du også Nick.

   5
   1
  • VOX har noe rett og noe feil i det han skriver.
   Likevel er han/hun mer våken åndelig enn Birgir Hermansen er.
   Vox klarer å se de lange linjene, noe DU Birgir, tilsynelatende ikke har snøring på Birgir

   1
   1
 8. ERKLÆRT RETTFERDIGE

  For at vi som syndere skal kunne bli frelst må vi “ERKLÆRES rettferdige”, sier Bibelen. Da unngår man å bli slaktet i Harmageddon. Like fullt sier Bibelen at “den rettferdige blir vanskelig frelst”, og “må holde ut helt til enden for å bli frelst”. “Tro uten gjerninger er en død tro”, sier Jesu bror Jakob.

  Det sirkulerer tusenvis av oversettelser av Bibelen. Derfor står det skrevet at “summen av ditt ord er sannhet”. Dette er ikke gitt kvinnemennesker og barn å tyde, for de tolker det vrangt, heter det. Slike er lik Jesabel og narrer dere til den evige død i Gehenna.

  Forblindet av Satan er de fleste lik denne verdens kvinner som griper roret stikk i strid med Jehovah Guds ord om det motsatte. De skal i stedet “spørre sin egen mann hjemme” og ellers tie. Men det liker ikke disse kvinnenes åndelige far Satan Djevelen, som presser sterkt på for å fjerne Jehovahs guddommelige Navn 7000 steder i Bibelen. Slike kvinners lodd er derfor evig mørke om de ikke vender om.

  6
  2
  • Det er helt riktig VOX at tro uten gjerninger er en død tro, sann kristendom og gjerninger går hånd i hånd; en sann tro vil produsere gjerninger, et forandret liv.
   MEN rekkefølgen er viktig; gjerninger er ikke veien til frelse, men frukten av frelse, ellers kunne vi aldri vite når vi hadde gjort nok..
   Frelsen er ikke og vil aldri være basert på våre gjerninger, for da hadde vi nok snakket om hvordan vi klarte å komme inn til himmelen.. Herren vil aldri dele æren med oss, all ære vil gå til Jesus Kristus, vår Frelser, og Ham alene.
   “Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus.”

   Jeg ble minnet om Galaterne 1:6-9 etter å ha lest dine innlegg, du forkynner et annet evangelium, jeg er redd du er forblindet av satan selv, VOX.
   Det du skriver bærer preg av å være demoners lære, jeg ber om at du skal få kjenne sannheten, og at sannheten skal sette deg fri, VOX.
   Jeg ber om at du får kjenne freden, gleden og ikke minst tryggheten å få høre Jesus til, og vite at du skal tilbringe evigheten hjemme hos HAM! Nettopp det er grunn til å gjøre gode gjerninger, vi ønsker å ære Jesus for hva Han har gjort for oss!

   3
   4
  • “For dem en duft fra død til død. For oss en duft fra liv til liv.”

   Alle kristenhetens milliarder av mennesker er i hovedsak enige om de viktigste troslæresetningene. De ytterst få som protesterer og “gransker daglig det som blir fortalt dem” blir like kjetterforlart som Jesus og hans ytterst få etterfølgere i sin tid ble.

   Pussig nok sier Jesus om våre dager at “mange er de som går på den brede vei til fortapelsen, mens kun få er de som går på den smale vei til ivet”.

   Kan det ha noe å gjøre med at hele kristenheten har forkastet Guds Navn Jehovah som står 7000 ganger i grunntekstene og byttet det til “herren” – Baal på arameisk? Og hoppet bukk over at både GT og NT eksplisitt sier at “hver den som påkaller Jehovahs Navn SKAL BLI FRELST”, samt som det står at “i endens tid har Gud utvalgt et folk for sitt Navn”…

   Bare Satans ånd klarer å forblinde folk i denne grad. Feighet mot å stikke seg ut og stå frem gjør resten. Godt ikke Jesus var like feig, for det står: “De feige og de vantro skal i ildsjøen” – symbolsk for avlives og utryddes. Lykke til i Harmageddon!

   5
   3
 9. Israels jødiske, kjødelige nasjon opphørte i år 70 evt. “Jøde nå er ikke den som er omskåret på kroppen, men ved hjertets omskjærelse i ånden”, sier Nytestamentet helt klart.Og legger til:”Av alle ætter, stammer, folk og tunger”.

  Det er altså det nye Israel Jesus la grunnvollen for. GT kom for Jesu skyld slik at han som kjødelig jøde kunne dø og gjenløse alle mennesker som ville vise tro. NT kom så for å finne det NYE, åndelige Israel av 144000 mennesker. Hvorav noen også tidligere jøder.

  Jesus led døden i kjødet, og ble levendegjort i ånden – som åndeskapning som han var før han kom ned. Hadde han stått opp som menneske hadde han jo tatt tilbake verdien av sin død. Jeus kan derfor aldri bli menneske igjen. Kun som ånd lik englene materialisere seg midlertidig – gå gjennom lukkede dører etc. slik ånder kan.

  Etter Harmageddon vil de overlevne mennesker med jordisk håp, sammen med alle de avdøde mennesker som står opp fra gravene til nytt liv på jorden, få en tredje og ny pakt etter GT og NT der de vil undervises i tusen år til å få tilbake den fullkommenhet Adam og Eva tapte for sine etterkommere.

  Etter de tusen år er jorden og menneskene atter fullkomne hvorpå Satan og demonene slippes løs fra sin tusenårige varetekt slik at alt levende får en siste prøve som i Eden. Først etter dette begynner evigheten for menneskene, mens de 144000 i Guds rikes regjering fortsetter med nye oppgaver under lederen Kristus. Han legger seg da tilbake under Jehovah Faderens fulle, daglige ledelse og Jehovah Gud er alt i alle i all evighet.

  6
  4
  • Ser du Nick, hvor provosert han blir. Hannah har skrevet for mye igjen. Da kommer lange taler. Igjen og igjen. Vox, du har et stort problem. Jeg tror det skal mye til at du bøyer deg for Jesus og gir Ham ditt liv. Håper du gjør.
   Og Nick, jeg bruker lite tid på VoX. Jeg vet ikke hva han skriver, men det pleier å gå i det samme alltid. Ikke vondt ment VoX. Men bare at du er på villspor.

   3
   6
  • Sitat Hannah: :”Jeg vet ikke hva han skriver”

   Javelnei..

   Ps. Noen som lurer på hvorfor kvinner skal tie og heller ikke lede…?

   7
   4
  • Jeg ser dette her ja, Hannah. Han har ikke fred i hjertet, han er dessverre ikke frelst, forblindet av satan.
   Men vi må bare fortsette å be for ham!

   2
   6
 10. TIL DE FEIGE OG DE VANTRO

  “For dem en duft fra død til død. For oss en duft fra liv til liv.”

  Alle kristenhetens milliarder av mennesker er i hovedsak enige om de viktigste troslæresetningene. De ytterst få som protesterer og “gransker daglig det som blir fortalt dem” blir like kjetterforlart som Jesus og hans ytterst få etterfølgere i sin tid ble.

  Pussig nok sier Jesus om våre dager at “mange er de som går på den brede vei til fortapelsen, mens kun få er de som går på den smale vei til ivet”.

  Kan det ha noe å gjøre med at hele kristenheten har forkastet Guds Navn Jehovah som står 7000 ganger i grunntekstene og byttet det til “herren” – Baal på arameisk? Og hoppet bukk over at både GT og NT eksplisitt sier at “hver den som påkaller Jehovahs Navn SKAL BLI FRELST”, samt som det står at “i endens tid har Gud utvalgt et folk for sitt Navn”…

  Bare Satans ånd klarer å forblinde folk i denne grad. Feighet mot å stikke seg ut og stå frem gjør resten. Godt ikke Jesus var like feig, for det står: “De feige og de vantro skal i ildsjøen” – symbolsk for avlives og utryddes. Lykke til i Harmageddon!

  7
  4
  • Jeg ber for deg VOX at du også vil gå på den smale vei, din lære er “demoners lære”, du er forblindet av satan. Eternity is too long to be wrong.

   5
   7
  • Du vil altså heller ikke bruke det Navnet som står over 7000 – SYV TUSEN – ganger i BÅDE det gamle OG det nye testamente -JEHOVAH – og som Jesus ble dømt til døden for å uttale av prester og fariseere! Selveste Navnet som det står at frelsen er knyttet til sammen med sønnens navn.

   Og DU snakker om “demoners lære” som jo er selve læregutten ders. Hjelpe seg mann for en forblindelse. Her fortoner jo tusmørket seg som en spasertur på solen..

   BIBELEN:
   “HVER DEN SOM PÅKALLER JEHOVAHS NAVN SKAL BLI FRELST!”
   I Jesu navn amen.

   4
   4
  • Du avslører deg selv VOX, dine innlegg bærer preg av hvilken ånd du er er av. Jeg ber om at du får kjenne sannheten og at sannheten kan sette deg fri.

   5
   3
  • Bare fortsett å be til Herren du. Herren er jo Baal på arameisk som deler av Bibelen er skrevet på. Du får rope på Baal når religionene hans snart faller og innleder den store trengsel som avsluttes med Harmageddon.

   PS. Har du en fremmedordbok i huset så slå opp under “argumenter”. En aha-opplevelse venter! :=)

   3
   3
  • Med slike påstander er jeg redd det er flere som får seg en aha-opplevelse, dine innlegg avslører deg, VOX.

   4
   2
  • INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER
   INGEN MOTARGUMENTER INGEN MOTARGUMENTER

   3
   1
  • Helt riktig VOX.
   Den kristne kirke burde bli langt flinkere til å omtale Gud med navnet Jehova eller slik det uttales på folks lokale språk og dialekter. Jehovah er Guds navn og det er en skam at bibeloversettelsene konstant gjemmer Navnet bak termen Herren.

   2
   4
  • VOX, på frukten skal treet kjennes. Dine innlegg avslører hvilken ånd du er av.

   3
   2
  • Bra Bjørn. Noen uttaler Navnet Jahveh. Det er det grammatikalsk ikke noe i veien for. Men ettersom Je.. eller Ja.. er prefixet – forstavelsen – til Jesus – Jehoshua m.fl. – bør man ved å si eksempelvis Jahveh være konsistent og også si Jasus – Jahoshua – Jaremia, Jasaja etc.

   Det er hyklerisk å si JAhveh og ikke JAsus.

   PS. Vår forfølger med nicket “nick” bør uttales “Voff”.

   3
   2
  • Du skal få kalle meg hva du vil; voff, mjau, mø eller hva som helst, men dette er lavmål, VOX.
   Dine innlegg avslører deg gang på gang hvilken ånd du er av.
   Du kan si hva du vil, briljere med din kunnskap, ha den rette bibeloversettelsen, kalle deg for en sann kristen, gå i de rette klærne, en av de få utvalgte osv..
   Men dine ord og ditt hjerte avslører deg, det skinner så altfor tydelig igjennom, du er ikke omvendt. Igjen; på frukten skal treet kjennes.
   Jeg ber for deg, VOX

 11. Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle det, som en hyrde vokter sin flokk. (Jeremia 31:10).

  (9) Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit.

 12. Guds Ord er viktig. Uten Guds ord hadde ingen av oss kjent Jehova Gud og Hans sønn Jesus Kristus.
  Bibelens Ord er rettesnor for vår kristne vandring i tiden og det er uhyre viktig å ta Guds Ord på alvor.

Det er stengt for kommentarer.