Krangler med Plan og bygningsetaten over advokatregning på kroner 24000 -PBE prøver på nytt å få heftelse på eiendommen

Blogger Jan Kåre Christensen krangler nå med plan og bygningsetaten i Oslo etter at han har mottatt et inkassovarsel fra advokat Ole Sperre på knappe 24100 kroner. Christensen tok i august i fjor kontakt med advokat Sperre for å be ham bistå ham i forbindelse med konflikten med Plan og Bygningsetaten. Imidlertid var det en forutsetning at forsikringsselskapet vil dekke advokat-omkostningene, noe de sa nei til. Når det ble klart at forsikringsselskapet ikke ville dekke saksomkostningene -trakk Christensen oppdraget. Likevel har bloggeren nå fått en innkassokrav på 24100 kroner fra advokat Sperre. Samtidig som Christensen nå krangler med PBE om regningen, varsler etaten at de igjen vil forsøke å få opprettet en heftelse på bloggerens eiendom

Christensens konflikt med Plan og bygningsetaten i Oslo fortsetter å tilspisse seg. I flere eposter hevder Christensen at det er PBEs mange skriv til advokat Sperre, etter at han var tatt av saken -og etter at PBE var varslet om det -som har gjort at han har fått en inkasso på 24100 kroner fra advokat Sperre. I en epost til PBE datert 6 januar 2021 skriver Christensen at de feilsendte epostene fra PBE til advokat Sperre har medført unødvendige advokatomkostninger for ham. “Nå krevet han oss for penger, som han ikke gjorde før da vi hadde fått han ut av saken. Men p.g.a. deres gjentagende feilsendelser, så er han nå oppildnet og er som en gribb etter penger. Hvordan løse dette? Dere betaler han?” spør Christensen som vedlegger inkassovarslet han har fått. Det var i august i fjor at Christensen tok kontakt med Ole Sperre om saken -og Sperre som skrev et par skriv til PBE i sakens anledning, ble raskt tatt av saken da Storebrand nektet å dekke advokatomkostningene. Christensen varslet PBE om dette, men etaten sendte likevel et par eposter til advokat Sperre. I etterkant av dette dukket det opp en faktura på 24100 kroner i postkassa til Christensen som mener at denne ikke hadde kommet dersom ikke PBE hadde oppildnet advokat Sperre gjennom å sende eposter til ham etter at han var tatt av saken. Plan og bygningsetaten har beklaget å ha feilsendt to eposter, og vært i kontakt med advokat Sperre som forsikrer at han ikke har tatt betalt for å videresende epostene. “Jeg snakket nå med advokat Ole Sperre, som forsikret meg om at han ikke fakturerte dere for de to brevene der han ved en feil hadde blitt satt på kopi. Disse hadde han kun videresendt til dere, uten at det påløpte noen kostnader for dette. Anbefaler å kontakte ham for å forhøre dere om bakgrunnen for fakturaene,” skriver PBE som ikke har planer om å dekke regningen. Hva slags arbeid bortsett fra to brev advokat Sperre vil ha 24100 kroner for vites ikke. Inkassovarslet hadde forfallsdato 18/12-20

Forsøker å få ny heftelse på eiendommen

Samtidig som Christensen krangler med PBE om advokatselæret forsøker bygningsetaten igjen å få tinglyst tvangskravet som en heftelse på eiendommen i Krokstien 2c. Dette forsøkte også PBE i fjor høst uten å lykkes. PBEs krav om å la tvangspålegget stå som heftelse på eiendommen ble da avvist av kartverket. Hensikten med en slik heftelse er at en eventuell fremtidig kjøper skal få vite om tvangsvedtaket i forkant av eventuellt kjøp av Christensens eiendom. Et slikt krav gjør at eiendommen blir mindre attraktiv på markedet