Kraftig jordskjelv rystet California, skadde mennesker sendes til sykehus

Jordskjelv med styrke 6,0 rystet USAs østkyst, skal ha forårsaket ødeleggelser og skadde blir fraktet til sykehus

Et kraftig jordskjelv har søndag rystet California. Jordskjelvet som målte 6,0 på Richters jordskjelvskala skal ha forårsaket ødeleggelser og er det sterkeste skjelvet i område siden 1989. CNN kan melde om at minst 106 000 mennesker skal ha merket skjelvet som fant sted tidligere i ettermiddag. Myndighetene oppfordrer folk til å forholde seg rolige. Bilder fra skjelvområdet viser ødeleggelser og bygninger i brann. Det foreligger foreløpig ingen rapporter om drepte eller skadde, men det er meldt om flere etterskjelv og myndighetene advarer mot nye kraftige skjelv de neste 48 timer. Bilder fra jordskjelvområdet viser nedraste vegger, bygninger i brann og ødelagte bygninger.

Flere mennesker skal være brakt til sykehus med skader etter det kraftige jordskjelvet som rystet den nordre del av California i ettermiddag. Bilder fra jordskjelvområdet viser store ødeleggelser, nedraste bygninger, hus i flammer og skader på veinettet. Foreløpig er det ikke meldt om dødsofre etter dagens skjelv, men et stort antall skadde er sendt til sykehus. Det er ventet kraftige etterskjelv opptil 5,5 på Richters skala i de neste dagene og mange spekulerer på om jordskjelvet kan være et forvarsel på et større skjelv som har vært forutsagt og profetert av en rekke troende forkynnere.

https://www.youtube.com/watch?v=A5iqijsOjZs