Koranen -Den islamske gjenfødelsen.

“Etter at USA teppebombet et sykehus i Konduz,Afghanistan,ser det ut som om
afghanerne har gitt opp håpet om et levelig land etter så mange år med islam-krig-kristneimperialistisk okkupasjon. Ifølge tyske kilder idag driver nå 1 million afghanere på med å pakke kofferten og i Tyskland har 52 000 allerede ankommet i 2015. Går vi tilbake til 2 mars 2007 redegjorde general Wesley Clark for at USA planla å krige mot syn stater på fem år: Irak, Syria, Libanon. Libya, Somalia, Sudan og Iran. Dette igjen hadde sitt utgangspunkt i Paul Wolfowitz-doktrinen av februar 1992 som gikk ut på at det bare skulle være en supermakt i verden og USA hadde rett til å gripe inn overalt,” skriver Jan Hårstad i dette innlegget

Enhver som ikke er fullstendig tjukk i hue,vil forstå at hovedårsaken til den
katastrofen som nå dominerer verden,er de ødeleggelser som de vestlig styrte krigene har frembrakt.”Når man har frembrakt en ørken,kaller man det fred.” Tacitus. Det er derfor et enestående hyklerisk paradoks at partier og personer som aldri noen gang har protestert mot de uhyrlige krigene,i det siste har opptrådt som de mest tårevåte gråtekoner om flyktningene. Ja,store deler av etablissementet i Norge har nå mer eller mindre gjort det til et levebrød å hulke og organisere flyktningekatastrofen. Ingen av dem har en kritisk bemerkning til at USA fortsetter å levere kvalitetsvåpen i Syria,50 tonn ammunisjon igår, ifølge internasjonal presse.

Dess mer våpen,dess mindre flyktninger – ser ut til å være dette miljøets parole. Her retter redaktøren av Al-Klassekampen,Bjørgulv Braanen,et kritisk søkelys på norsk presse under Libyakrigen i artikkelen “Propagandakrigen” (13 oktober 2015), men hvorfor skrivr han ikke noe om Klassekampens dekning av Syriakrigen? Var den noe bedre?

Her har vi i dagens Aftenposten en Halvor Fosli som nå utgir en dokumentarbok om islamiseringen av Groruddalen. Her står det blant annet: “De innfødte opplever at spesielt de store innvandringsgrupper,som pakistanerne og somaliere,ikke ønsker å ha nevneverdig kontakt med andre enn sine egne.”

Offisiell norsk tenkning om dette temaet er slik: såfremt muslimer får skikkelig skole og språkopplæring tidlig og får jobber,vil de bli integrerte i det norske samfunnet.

Det denne politikken ser helt bort fra er Koranen. Det enestående komiske i Norge er at folk som skriver artikler om integrering og innvandring, er fullstendig uvitende om det livssynet som preger Islam.

Jeg tror jeg forsto dette for atskillige år tilbake og har skrevet hundrevis av ganger: det som er viktig er at vi får en ny norsk oversettelse av Koranen for den vi har er grøtet og uklar.

Situasjonen er den at norskingene aner knapt noe om islamsk historie og islamsk religiøs tenkning. Om de har noen ideer,stammer disse fra medias universitetsfolk som i all hovedsak fungerer som statsideologer og presenterer et bilde som politisk korrekt skal tjene staten. 1968-generasjonen og akademikere i stort har i flere år jobbet som propagandister og ideologer for det nye globaliserte multikulturelle verdenssamfunnet under FN og Nato.

En sjokkundersøkelse fra Tyskland som jeg skrev om forleden dag, viste at Flag_of_Islamic_State_of_Iraq.jpghovedparten av tyske terrorister i Islamsk Stat og Nusra-Qaida var født i Tyskland og hadde en utdannelse som knyttet dem til lavere middelklasse. Det var ikke ensomme særlinger som det politisk Norge ønsker og tror. Folk som skal repareres av SV-sosiologer for utenforskap og ulykke. I Danmark var det for en del år tilbake bare rundt 60% av muslimene som forholdt seg strikt til Koranen. Dagens tall er at 77% av danskmuslimene forholder seg loyalt til Koranens ord og bokstav. Og en av de viktigste punktene der er at du skal ikke ha kristne og jøder som venner.

Dette har med den islamske gjenfødelsen å gjøre. Prosjektet JIHAD var faktisk dødt og begravet i den isamske verden inntil USA og Nato i sin visdom begynte å bruke de villeste islamske fanatikere som sine leiesoldater i Afghanistan 1979. 30-40 000 av dem fikk utdannelse i gerilja og sabotasjekrig og slik bare fortsatte det i Tsjetsjenia,Balkan,Irak,Libya og Syria. Hele det tragiske uføret Vesten nå har kommet oppi,har Vestens strategiske og militære eliter frambrakt selv.

De politisk korrekte gråtekoner og godhetsapotler nekter å snakke om dette. Snarere er det slik at de applauderer en hver ny krig Vesten igangsetter med islamistiske leiesoldater.

Nå er situasjonen den at vår politiske elite har invitert alle disse konfliktene,sivilisasjonssammenstøtene og volden i Israel-Palestina,Tyrkia-Kurdistan,Russland-Kaukasus,etc etc inn i vårt eget land. Helt bevisst og uten noen som helst opposisjon fra noe parti.

Det er en reprise og fortsettelse av idiotiet om Libyakrigen. Og prisen kommer til å bli skyhøy på de fleste sektorer. En ligger som man reder.

Av Jan Hårstad. Gjengitt med tillatelse