Kan Gud dømme folk og land? Ja, han kan og han vil, dersom de bryter hans bud og ikke omvender seg

“Kan Gud dømme et folk og land? -Dette er et emne man snakker lite om. Vi vil at folk skal se på Gud som en kjærlig Gud. Og det er svært viktig, for “Gud er kjærlighet”. Det er absolutt sant, men Gud er også hevnens Gud som må bryte inn i historien og rense ut synd når den blir overmåte stor (eksempel, Sodoma og Gomorra, 1 Mos 19). Gud sier: “Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde.” (Hebr 10:30) Det fins mange eksempler på at Gud dømmer mennesker og land i Bibelen. La oss ta for oss en by som snart vil komme til å bli satt fokus på: Den profetiske byen Babylon. Kanskje vil den gamle byen Babylon i Irak bli gjenoppbygd? Eller er byen et symbolsk navn på en annen storby som snart vil få stor fokus?,” skriver evangelist Svein Magne Pedersen på Facebook.

Den vil bli et økonomisk og finansielt kraftsenter i verden. Under en fremtidig trengselstid på jorden, etter bortrykkelsen, ber de som er blitt drept av Antikrist, om hevn: “De ropte med høy røst og sa; Herre, du hellige og sannferdige! Hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?” (Åp 6:10) Man roper om hevn i himmelen! Gud ignorerer aldri det onde. Straff vil komme. Et eksempel på det er byen Babylon som snart vil oppstå med alskens synder, materialisme, okkultisme og drap på “profeter og hellige” (Åp 18:24). Her blir de drept som ikke tar dyrets merke (Åp 13:16). “For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger,” (Åp 18:5) Antikrist vil ha tre byer som sete for sin verdensvide makt: Jerusalem (et senter for religion, 2 Tess 2:4), Rom (politisk senter, Åp 17) og Babylon (finansiell og økonomisk senter, Åp 18). Åpenbaringen18 beskriver en dom som vil bli eksekvert på “en time” på Babylon (Åp 18:10.19). “Hun skal bli oppbrent med ild.” (Åp 18:8) Forretningsfolk og mange andre vil gråte sårt over byens undergang (Åp 18:17-19). Hva gjør martyrene i himmelen når de hører det? De fryder seg: “Fryd deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter , fordi Gud har holdt dom over den for dere.” (Åp 18:20) Det er altså ikke ubibelsk å forvente at Gud holder dom over de som gjør oss urett. Men vi må huske at dommen hører Herren til, ikke oss. Innlegget til Pedersen er lagt ut på hans Facebookside

2 tanker om “Kan Gud dømme folk og land? Ja, han kan og han vil, dersom de bryter hans bud og ikke omvender seg

 1. Liker Pedersen, men han tar feil om bortrykkelsen. Den kommer først etter trengselstiden som vi nå er inne i.
  Jeg håper Pedersen etterhvert vil justere sin teologi om dette.
  Men det er ikke et frelsesavgjørende spørsmål.
  Vi er glade for at Pedersen advarer mot vaksinen.
  Han har mange motstandere fra predikanter som er opptatt av penger og hva folk mener. Pedersen hører fra Gud.

  3
  1
 2. 725 / 5000
  Resultados da tradução
  What was shown by the Blessed Virgin to the visionaries of Fatima, Ezquioga, Garabandal, Akita and Međugorje is truly terrifying – some countries will be completely obliterated, 2/3 of Humanity will perish.
  The Apparitions of Garabandal – Documentary
  https://www.youtube.com/watch?v=PoXsD7CBCug

  Luke 17:34-37
  I tell you, on that night two people will be in one bed; one will be taken and the other left. 35 Two women will be grinding grain together; one will be taken and the other left.” [36] [a]
  “Where, Lord?” they asked.
  He replied, “Where there is a dead body, there the vultures will gather.”

  The Diabolic Vision of Pope Leo XIII.
  https://www.motherofallpeoples.com/post/the-diabolical-vision-of-pope-leo-xiii

Det er stengt for kommentarer.