Julebudskap fra Benny Hinn: “Jesus kommer snart, snarere enn du tror og tenker”

Teleevangelist Benny Hinn`s julebudskap 2020 er ikke et tradisjonelt budskap om at Jesus kom som et lite barn til Betlehem for 2020 år siden. Hans budskap nå er at Jesus Kristus kommer snart igjen, og at Jesu gjenkomst er nærmere enn folk flest tror og tenker. Corona-viruset, Covid-19 og alt som skjer i verden er påminninger om at tingene er dramatiske. I følge Benny Hinn har himmelen nå tatt en avgjørelse og det er fast besluttet på hvilken dag og time Jesus Kristus kommer. “Vi må gjøre oss rede for Jesu gjenkomst, endre fokus og ha våre sinn rettet mot himmelen og det som nå vil skje svært snart.

Vi ser overalt hvordan Satans system er i ferd med å legge seg på plass, tidens tegn er svært tydelige -og forteller oss at Jesu komme er like rundt hjørnet. I videoen forteller den velkjente tv-evangelisten at han ikke har sett et eneste show eller nyhetsshow på tv de siste tre årene. I stedet har han søkt inn i Skriften, i Bibelen hver eneste dag. I tillegg til å lese ut Bibelen tre ganger i året, leser han også bøker til kristne forfattere.  Og budskapet pastor Benny Hinn har hentet er at Jesus kommer snart tilbake. “Vi må nå lære å kjenne Jesus. Gud tilgir ikke synd fordi Han hater synd, men han tilgir synderen, men dømmer synden,” sier Benny Hinn -som legger til at den hellige Gud er rasende på synden -som han hater. “Guds hellighet ble manifestert på korset,” da synden ble straffet og dømt -ved Jesu død,” er budskapet Benny Hinn fremfører.  Og med bønnen, Herre kom, Herre kom -ønsker vi våre lesere en riktig god jul. Og kanhende at dette blir den siste julen Guds menighet vil oppleve i denne verden -fordi Jesu gjenkomst eller brudens bortrykkelse kan komme til å forstyrre julefeiringen i 2021. “Noe er i ferd med å skje. Jesus Kristus kommer snart tilbake -og hva vil du gjøre med det? “Vil du ignorere det eller gi din tid til Jesus? Hva vil du gjøre? spør Benny Hinn i sitt alvorlige budskap til Kristi menighet.

Facebook Comments

25 tanker om “Julebudskap fra Benny Hinn: “Jesus kommer snart, snarere enn du tror og tenker”

 1. ”Den store trengsel” øker suksessivt i intensitet i tiden rett før Jehovah Guds inngripen i Harmageddon. Det hele starter med at Gud legger i hjertene til nasjonenes ledere at de skal ødelegge all falsk religion. Da starter det med at de ”kler skjøgen (religion) naken og brenner henne opp med ild”(total ødeleggelse). Tidligere prester vil bli så redde at de gnir jord i sine hender og forsøker å lyve seg fra sin fortid ved å si at de er jorddyrkere (bønder).

  Til sist vil de vende seg mot de siste som fortsatt står i troen (som meg), men ”da er det som de rører ved Jehovahs øyensten”, og de blir tilintetgjort lik faraos hær ble det. Dette er Harmageddon, og ”det blir bare få mennesker tilbake” sier Bibelen – i forhold til alle de døde ”som skal ligge som gjødsel ut over hele jorden”. De overlevende skal bruke hele syv år på å rydde restene av de som Jehovah ved Kristus og englene ikke har fjernet helt.

  At det heter at ”en stor skare kommer ut” av den store trengsel og Harmageddon. Skare kommer fra det greske ordet oklas, og ble brukt om de 120 som var samlet på pinsedagen i år 33. En ”stor oklas” kan følgelig være flere, men som sagt betydelig færre enn de som dessverre ikke vil leve og tilbe Jehovah Gud Skaperen.

  Det påfølgende 1000-årige riket er i virkeligheten ”dommens tusenårige dag” for menneskeheten. Her vil både de overlevende samt de som står opp fra minnegravene få den tredje og siste pakt (etter GT og NT) og når de tusen år er til ende vil Satan slippes fri en kort tid fra sitt fangenskap og menneskenes endelige eksamen finne sted før evig liv i evigheten som mennesker på jorden kan starte.

  Da er Jehovahs hensikter fullført 7000 år etter skapelsen, og Guds hviledag er tilendebragt mens de 144000 under Kristus har bragt alt i rett skikk slik det hele var rett etter skapelsen av Eva. Hva Han deretter har til hensikt å skape vet vi ikke, men kanskje vil Han gjøre det mulig for skapningene å etablere seg på alle andre mulige planeter i universet. Jeg og brødrene mine – apostlene m.fl. – vil uansett alltid tjene fra himmelen de av dere som Gud lar overleve. Det er uansett flott å registrere at Skaperen Jehovah ikke lar seg pille på nesen av opprørere verken i himmel eller på jord. Hans opprinnelige hensikter med skaperverket vil gjennomføres til punkt og prikke.

  Åhh Jehovah Himmelske Far! Hadde bare noen av de som leser dette forstått hvor uendelig heldige de er som får lese det jeg skriver til dem! I storebror Jesu navn Amen.

  1
  3
  • Jehovas Sønn skrev følgende:
   “Jeg og brødrene mine – apostlene m.fl. – vil uansett alltid tjene fra himmelen de av dere som Gud lar overleve.”

   Kanskje du kan lette litt på sløret og fortelle oss hvilken religion du tilhører?

   Det var vel du som også skriver følgende:
   “Selv er jeg kalt til å være blant de 12 Zadoks sønner som etter Harmageddon skal reetablere det nye, jordiske, tempelliknende trossenteret nord for Jerusalem”

   Kunne vært greit om du stod frem med ditt egentlige navn.

 2. 26/12/2020, kl. 12:28 sa Øystein Søvikreit Magerøy:
  “Men, når det gjelder den store trengsel, så er det annerledes. For det er ikke først og fremst en trengsel fra mennesker, men en “Hevnens dag fra vår Gud” Jesaia 61:2”

  Hvilken trengsel er det som omtales i Jesaja 24? Beskriver ikke dette kapittlet noe av det samme som Johannes skrev i åp. 20, 7 og utover? Da satan skal slippes løs etter tusen år for å forføre menneskene for siste gang slik at verden vil gå under for alltid? Det er veldig tydelig at de dødes oppstandelse og dommen vil komme på dette tidspunktet. Det er vel denne dommen Jesus beskriver i Matt 25, 31-46? Vers 31 begynner med følgende ord: “Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham,”.

  Hva vil skje med de kristne som lever på dette tidspunktet tro?

  For meg ser det ut som om mange lager forklaringene først og siden leter i Bibelen etter noe som kan gjøre forklaringene troverdig. For meg blir det helt andeledes når jeg begynner med det som står i Bibelen. Da blir det mye jeg ikke tørr å være så skråsikker på. Men det lille jeg forstår er det som går klart frem av tekstene.

  Som f. eks det som står i 2.Tess 2 om at Herrens dag alt har kommet:
  “For først må frafallet komme og den lovløse komme til syne,”
  Uansett hvordan man ønsker å forstå dette så må den lovløse komme til syne før “avgangen”. (For min egen del har jeg aldri greid å finne oppdatert informasjon som sannsynliggjør en slik tolkning av ordet) (Men enorme mengder med spekulasjoner)

  At det er mulig å tolke Bibelen veldig forskjellig hvis man tilpasser “et Jesus komme”, en egen opprykkelse og ev. oppstandelse for hver enkelt forklaring er helt klart. Jeg greier bare ikke å få til dette når jeg tar utgangspunkt i de bokstavelige tekstene. Da blir det veldig fort gjettning og spekulasjoner. Og selv om det er det fryktlig mange varianter av dette så er alle like skråsikre på sine spesielle forklaringer.

  • Gjest skrev følgende:
   “Hvilken trengsel er det som omtales i Jesaja 24?”

   Trengselen som er beskrevet i Jesaja 24 er den store trengsel.

   Det finnes bare én trengselstid, men den er oppdelt i to perioder a 3,5 år hvorav siste delen kalles den store trengsel. Trengselstiden har mange forskjellige navn i Skriften:
   * Herrens Dag (Jes. 2:12)
   * En hevnens dag fra vår Gud (Jes. 34:8 og 63:1-6)
   * Jakobs (Israels) trengsel (Jer 30:7)
   * Daniels 70 åruke (Dan. 9:24-27)
   * Endens tid (Dan 12:9)
   * Guds og Lammets vredesdag (Åp. 6:16-17)
   * Timen for Hans dom (Åp 14:7)
   * Enden på denne tidsalter (Matt 13:40)
   * Vreden (Jes. 26:20 34:2)
   * En trengselstid som det ikke har vært (Dan 12:1 Matt 24:21)

   I Johannes Åpenbaring er trengselstiden omtalt i kapittlene 6-19.

   Johannes Åpenbaring kap 20:7 hvor det sies at Satan skal slippes løs fra sitt fengsel, etter at 1000 års riket er over, benevnes ikke som trengselstiden.

   De dødes oppstandelse:
   Det finnes to oppstandelser.
   Den første oppstandelse: Denne har flere avdelinger. “Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år” Åp 20:6

   Den andre oppstandelse:
   “Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått” Åp 20:5a
   Dette er de ugudeliges oppstandelse. De skal stå opp etter at 1000 års riket er over, føres frem for den Store hvite trone og dømmes etter sine gjerninger. Åp 20:12

   Dommen:
   Det finnes ikke bare én stor dom i Bibelen. Det finnes mange forskjellige dommer både i GT og i NT.
   Her er en oversikt over noen av dommene i NT:
   1. Dommen over vår synd. Denne dommen tok Jesus på seg på Golgata.
   2. Kristi domstol. 2 Kor 5:10
   Trolig skjer denne dommen rett etter menighetens bortrykkelse.
   “For VI skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt”
   Når Den Hellige Ånd, gjennom Paulus bruker ordet “VI” så menes vi kristne. Når det brukes “DE” så menes de ugudelige.
   Det er KUN gjenfødte kristne som skal åpenbares for Kristi domstol. Frelsen blir ikke avgjort her, det er kun lønns spørsmålet som tas opp. Enhver gjenfødt kristen vil da “få lønn” eller “miste lønnen” 1 Kor 3:11-15.
   3. Dommen over gode og late tjenere. Matt 25:1-30
   Dommen gjelder gode og late tjenere av de gjenlevende av Israels folket etter trengselstiden.

   4. Dommen foran Menneskesønnens herlighetstrone: Matt 25:31-46
   Denne dommen blir ofte tatt for å være dommedag for hele menneskeheten, men det stemmer ikke. Det finnes ingen oppstandelse her. Dette er en dom over alle folkeslag som lever ved Jesus synlige komme til oljeberget, rett etter trengselstiden er over. De vil da bli dømt etter hvordan de behandlet Jesus minste brødre (Jødene) i trengselstiden.
   5. Dommen for den store hvite trone:
   Denne finner sted etter 1000 års riket. De åndelig døde (ugudelige) står opp og føres frem for denne tronen. Dømmes etter sine gjerninger og kastes deretter i ildsjøen.
   Alle blir dømt, og alle går fortapt. Men fordi det er forskjell på et menneske som har levd et “godt liv” men forkastet Kristus, og et menneske som f.eks har drept millioner av mennesker, og forkastet Kristus, så er det gradering av denne dommen. Gud er rettferdig og dømmer hver enkelt av disse menneskene etter sine gjerninger.

   2 Tess 2 Herrens Dag:
   Vers 1 omtaler Jesus komme for oss som er født på nytt:
   “Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme OG VÅR SAMLING HOS HAM

   Vers 2 omhandler Herrens Dag.
   Mens bortrykkelsen var en hemmelighet, så var HERRENS DAG ingen hemmelighet. Den finner vi omtalt i GT som en skrekkens dag (Amos 5:18).

   Et forsøk på en parafrase av disse versene kan se slik ut:
   Vi ber dere brødre, når det gjelder de siste tiders hendelser og hva som skal skje når vi skal møte Herren.
   La dere ikke så snart skremme av ånder eller ved ord fra andre mennesker, falske brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at trengselstiden alt er kommet.

   La ingen bedra dere på noe vis. For før trengselstiden kommer må bortrykkelsen skje ( GR. apostasia – oversatt til departure i bibler før 1611) og syndens menneske Antikrist bli åpenbart.

   1534 – Tyndale Bible – 2 Thess 2:3
   Let no ma deceave you by eny meanes for the lorde commeth not excepte ther come a departynge fyrst and that that synfnll man be opened ye sonne of perdicion

 3. 25/12/2020, kl. 11:03 sa Jesu bror:
  HVEM ER ”JØDER” I BIBELSK FORSTAND I DAG?

  Dette står det vel ganske mye om i Bibelen?
  Står det ikke at hedningekristne er som ville kvister podet inn på et ekte tre. Vi er ikke, som mange synes å mene, treet. Vi er bare ville kvister. Men snart skal de ekte kvistene, jødene, podes inn i fullt tall. Interessant å lese hva Paulus skriver om de som opphøyer seg over de som skal podes inn i fullt tall.

  Men jeg har ikke funnet noe informasjon om at kristne skal rykkes opp før antikrist kommer til makten. Mange henviser til Tessalonikerbrevet og der står det bla: “Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.”
  Jesus kommer altså igjen akkurat i overgangen til tusenårsriket. Og på dette tidspunktet finner også DEN FØRSTE OPPSTANDELSE FRA DE DØDE sted, slik Johannes beskriver i Joh åp 20, 4:
  “Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt.”

  Alle påstander om at dette ikke er DEN FØRSTE OPPSTANDELSE er åpenbar vranglære. Det samme kan sies om å benekte at de som er blant dem som får del i den første oppstandelse har blitt halshugd fordi de ikke hadde tilbedt dyret.

  Paulus skriver i 1. tess 4, 15: Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som har sovnet inn.

  Med et ord FRA HERREN SELV, skriver Paulus, at de døde skal oppstå før opprykkelsen. Det er altså åpenbar vranglære å hevde at opprykelsen kan skje før en oppstandelse fra de døde. Dvs, før antikrist kommer til makten.

  Det skremmer meg å se hvor lettvindt folk forvrenger det som står i bibelen for at den skal passe deres egen ønsketenkning. Dette er vranglære og kan ikke kalles noe annet. Enda mer skremmende er det at så mange gjør krav på å ha en “høyere innsikt” enn det som står i klartekst i Bibelen. Det er slikt som har skapt så mye splittelse og elendighet opp gjennom tidene. Jesus kaller det trass og ulydighet.

  Det er ikke ekstreme predikanter og åpenbar ubibelsk lære som er det største problemet. Det er mennesker som gjør krav på å ha “dyp innsikt” og som påvirker alle de som ikke gidder å lese så mye i Bibelen selv som kan lure inn vranglære.

  2
  1
  • Bortrykelsen av bruden, av oss som er født på ny, var en hemmelighet som ble åpenbart for Paulus. Vi finner dette omtalt både i 1 Tess 4 og i 1 Kor 15.
   “Se jeg sier dere en hemmelighet (Gr. Mysterium) Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, . . . ”

   “For Herren skal selv komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.”

   Dette møte med Herren skjer i lufthimmelen. De som døde i troen på Jesus som sin frelser skal oppstå. Vi som lever når dette skjer, skal ikke dø, men “bli ikledd uforgjengelighet.”
   Sammen skal vi rykkes opp i skyer. Det blir mange skyer av kristne fra forskjellige deler av verden. Vi skal rykkes opp i skyer for å møte Herren i lufthimmelen, der hvor Satan og ondskapens åndehær i dag har sitt hovedkvarter (Ef 6).

   Læren om bortrykkelsen av bruden før den store trengsel begynner var kjent og undervist av de første kirkefedrene allerede første århundrer etter Jesus død og oppstandelse.

   Nøkkelen til å forstå dette ligger i Daniels profeti. Der blir det åpenbart for Daniel at det ble gitt Israel en periode på 490 år.
   Etter 483 år (69 åruker) ble Messias utryddet. Så blir det en parantes i profetien, og den siste åruken blir omtalt som fremtidig.
   Vi finner igjen paraleller til den store trengsel omtalt både i Johannes åpenbaring og i evangeliene. Den Herre Jesus ber oss om spesielt å forstå hva Daniel skriver om endetiden.

   Grunnen til at mange ikke ser at bortrykkelsen av menigheten skal skje før trengselstiden er at en blander den bortrykkelsen som Paulus omtaler med den bortrykkelse som Herren omtaler i Matt 24:40-41.
   I bortrykkelsen som Paulus omtaler, så er det den som blir hentet som er den heldige.
   Mens i bortrykkelsen som Herren omtaler i Matt 24, så er det den heldige som blir igjen. Og hvordan kan en vite det??

   Jo, for Herren forklarer dette i lignelsen om ugresset. Der sier han:
   “Sank FØRST ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det” Matt 13:30
   Men hveten, (de som blir igjen) skal dere samle i låven min (Låven er her et bilde på 1000 års riket)

   DENNE bortrykkelsen, omtalt i Matt 24, kommer ETTER trengselstiden er over, og derfor tror mange at menigheten skal gjennom trengselstiden.
   “Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. DA skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen.”
   “Han skal sende ut sine engler med velldig basunklang, og de (englene) skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.”

   Men, FØRST skal han altså samle ugresset, som Matt 13:30 sier de ugudelige som lever, til dom. Deretter samler han sine utvalgte,
   de som er kommet til tro i trengselstiden. For “dette evangeliet (Glade budskapet) om (1000 års) riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden (på tidsalderen) komme. (Matt 24:14).

   Her er noen av forskjellene på de to bortrykkelsene:
   Bortrykkelsen av menigheten:
   Skjer plutselig, uten noe forvarsel, “i ett nu, i et øyeblikk”
   Kan skje i dag.

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   Kan ikke skje i dag. Først må trengselstiden komme, og etter det diverse tegn i sol og måne
   – – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   Vi blir fridd fra vreden som kommer (1 Tess 1:9)

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   De ugudelige blir rykket bort til dom. Matt 13:30, Matt 25:31-46
   – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   En hemmelighet 1 Kor 15:51-52

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   Kjent allerede i Det gamle testamentet, Ordsp. 2:21-22
   – – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   Jesus kommer ned til lufthimmelen og vi møter ham der, 1 Tess 4

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   Jesus kommer ned til jorden, og skal stå med føttene på oljeberget.
   Sakarias 14:4 Apg. 1:11
   – – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   Herren kommer for å hente sine, 1 Tess 4

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   “Herren kommer med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige”, Judas brev vers 14-15
   – – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   “Herren SELV skal komme” 1 Tess 4:16

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke UT av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet” Matt 13:41
   – – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   Forbilleder: “Han fridde ut den rettferdige Lot” 2 Pet 6:7

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   Byene Sodoma og Gomorra – “forbilde på de ugudelige i fremtiden”
   2 Pet 2:6
   – – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   Satan nevnes ikke

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   Satan bindes for 1000 år
   – – – – – – – – – –
   Bortrykkelsen av menigheten:
   Kun de troende får se Kristus:

   Bortrykkelsen av de ugudelige:
   “Hvert øys skal se ham” Åp 1:7
   – – – – – – – – –

   De kristne i Tessaloniki omvendte seg “til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans Sønn fra himlene” 1 Tess 1:9-10.
   De ventet ikke på Antikrist, men på Kristus. For Kristus kommer for å hente menigheten før trengselen. Antikrist kan ikke åpenbare seg før menigheten er tatt bort.

   Noen hadde forvirret menigheten med at de befant seg i trengselstiden, (2 Tess kap 2). det som i GT blir kalt for Herrens Dag, og som er benevnelsen på Herrens synlige komme til oljeberget.
   Men Paulus sier: “La ingen bedra dere på noe vis! For først (før Herrens synlige komme til oljeberget), må frafallet komme.
   Ordet for “Frafallet” på Gresk, “apostasia” er bare brukt 2 ganger i NT. Før King James oversettelsen i 1611 ble det i de fleste engelske bibler oversatt med “departure” eller avgang på norsk.
   (Disse oversettelsene finnes på nettet – sjekk selv)

   Når en leser hele kap 2 i sammenheng, så ser en at det kan være snakk om menighetens “departure” fra denne verden. For Paulus sier bare noen vers lengre nede i samme kapittel:
   “Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han (Antikrist) først kan bli åpenbart når tiden for dette er inne”, 2 Tess 2:6.
   “For lovløshetens hemmelighet er alt vriksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort”, vers 7.
   Den mest sansynlige tolkningen av dette er at DEN som holder igjen, er Den Hellige Ånd, som bor i oss som er født på ny.

   Når DHÅ er tatt bort, “DA skal den lovløse åpenbares”, vers 8.

   Til slutt noen ord til dem som mener at vi som tror på en bortrykkelse før trengselstiden, underviser dette fordi vi vil unslippe trengselen.
   Vi har som kristne absolutt intet løfte i Skriften om å unngå trengsel og forfølgelse. Og det ser vi i dag. Tusenvis av kristne blir forfulgt og drept for sin tro. Denne trengselen er påført menigheten av denne verden. “I verden HAR dere trengsel” sa den Herre Jesus.

   Men, når det gjelder den store trengsel, så er det annerledes. For det er ikke først og fremst en trengsel fra mennesker, men en “Hevnens dag fra vår Gud” Jesaia 61:2
   Hvis Kristus er brudgommen, og alle gjenfødte kristne er bruden.
   Hvor sansynelig er det at brudgommen kommer for å hevne seg over bruden?
   Vi må huske på at ekteskapet er et billede på Kristus og menigheten. “Denne hemmelighet er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten” Ef 5:32
   Når vi som er syndere, vet å ta oss av vår kone, hvor mye mer Kristus, som er fullkommen.
   “Ingen har noengang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten”, Ef 5:29

   De “troende” og de “utvalgte” som en leser om i Matteus evangeliet, er ikke menigheten. Husk hva Herren sa: “Jeg har også andre får som ikke hører til i denne kveen”
   En finner ikke menigheten omtalt i Matt 24. Menigheten var ikke skapt når Herren uttalte det som der står skrevet. Menigheten var da noe fremtidig, (Matt 16:18)
   Hvis en skal finne info om menigheten, må en til brevlitteraturen.

   Når det derfor sies i Matteus: “Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel” så taler Herren her til Israel.

 4. HVEM ER ”JØDER” I BIBELSK FORSTAND I DAG?

  ”Jøde er ikke lenger en omskåret på kroppen, men hjertets omskjærelse i ånden”, sier skriften. Kristene jøder er altså ÅNDELIGE jøder – omskåret på hjertet. Som Bibelen sier ”fra ALLE ætter og stammer, folk, språk og nasjoner”. De kjødelige jødene mistet sin kollektive arverett til Guds rike i år 70, etter at de hadde forkastet Jesus fra Nasaret som Kristus. Som enkeltpersoner stiller de på lik linje med alle andre folkeslag slik at alle de åndelige 144000 medlemmene av riket kan bli fullt.

  De 144000 tidligere kvinner og menn har I ÅNDELIG forstand ikke gjort seg urene med ”kvinner”. Det betyr at de ikke lenger synder med viten og vilje etter å ha lært sannheten å kjenne. Disse skal utgjøre en himmelsk regjering under Kristus som i tusen år skal lære de overlevende menneskene samt alle de som står opp fra de døde å leve i samsvar med de lover, prinsipper og normer som vil komme frem i den tredje pakten under det tusenårige riket.

  Det er Kristus som skal gjennomføre dette prosjektet da hans Far Jehovah er så ren at ”det er umulig for Gud å skue urent”. Etter de tusen år skal Kristus overlevere en totalrenset planet til Pappa, og da skal også Kristus helt underlegge seg Faderen for all fremtid der Jehovah Gud skal være alt i alle.

  Paradeisos – paradiset – betyr HAGE, og sikter til den Edens (gledens) hage som de første mennesker bodde i frem til syndefallet. Når skriftene taler om ”alle tings gjenopprettelse”, betyr altså dette at denne hageliknende jordoverflaten skal komme tilbake gjennom tusenårsriket.

  En av disiplene fikk også skue inn i ”den tredje himmel”. Dette er noe helt annet, nemlig den syvende dimensjon der de vanlige englene er og der alle himmelske stevner foregår. Universet har 12 dimensjoner der menneskene besitter de fire første, og Jehovah alene besitter alle tolv. Kristus er i dimensjon 11 mens de 144000 besitter den tiende dimensjon. Demonene er i da kastet ned fra 7 dimensjon til ”jordens nærhet” – den femte og sjette dimensjon. Kjeruben Satan Djevelen behersket 8. dimensjon, men er også kastet ned til 5. og 6. dimensjon. Alle dimensjonene er rundt oss på alle kanter, men de ulike skapningene hører til i sine respektive dimensjoner. Alle kan bevege seg nedover i dimensjonene – ned til menneskene – men ingen kan gå oppover i dimensjoner høyere enn sine egne respektive.

  Ettersom ”kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike”, må derfor de utvalgte ”fødes på ny”, etter å ha dødd for bestandig fra sitt jordiske legeme. UNDER himmelen, BLANT MENNESKER, er det ikke gitt noe annet navn enn Kristus som det finnes frelse blant. Dette gjelder ikke Jehovah, som IKKE bor UNDER himmelen, men I himmelen. Jesu død oppfylte nemlig Guds grunnlov om ”like for like, liv for liv”. Etter at Jesus fra Nasaret OPPFYLTE loven som første fullkomne menneske etter Adam, kunne Jehovah Gud – lovgiveren – OPPHEVE denne loven som gjorde oss ufullkomne døde.

  Under hele det tusenårige riket vil Satan og hans demoner være bundet og i varetekt. Etter de tusen år vil han og hans demoner slippes løs for en begrenset periode slik at alle mennesker kan bli prøvd for sin ulastelighet visavis Jehovah.

  Dette gode budskap gir jeg dere i dag – midt oppe i en falsk høytid – for at de få av dere som er av sannheten skal kunne komme til troen – eller beholde troen. På vegne av min Far Jehovah Gud og min bror Kristus ønsker jeg dere alle alt godt med tanke på frelsen. Lykke til alle sammen!

  1
  2
  • Her var sannelig mye å ta fatt på, og det er alltid et spørsmål hvorvidt en skal bruke tid på å motbevise falsk lære.
   At Gud skulle være ferdig med jødene som nasjon i år 70 er det som kalles for erstatningsteologi. Så dette er noe DNK sier ja og Amen til, men ikke den som vil være tro mot Guds ord.

   “Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra!” Rom 11:1
   “For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dennehemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.”

   Hvis en skal forstå Romerbrevet bør en legge av seg vakttårn brillene, og be Gud om Den Hellige Ånds veiledning.

   En jøde som blir frelst i dag, vil tilhøre menigheten, og bli med i bortrykkelsen av bruden. Men Gud har en plan også for de jøder som går igjennom trengselstiden. 2/3 deler av dem blir drept i Jakobs trengsel, men resten vil bli frelst.
   “På den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de (Israel) skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik en klager over sin førstefødte” Sak 12:8-10

   De 144 000 er menn som i bokstavelig forstand ikke har gjort seg urene med kvinner. Det er hva Skriften lærer. Vakttårnets demoniske lære sier noe annet ja.

   Ifølge Strongs Bibel concordance, blir ordet Paradis, G3857
   παράδεισος parádeisos – brukt i 5 forskjellige betydninger, hvorav en av de om himmelen. Det er sammenhengen ordet står i som bestemmer betydningen.

   Paulus fikk ikke bare skue inn i den tredje himmel, “Han ble rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord” 2 Kor 12:4

   Syv dimensjoner og 12 dimensjoner er ikke noe Skriften omtaler,
   Guds ord sier at vi “ikke skal gå ut over det som står skrevet”
   Det er et av kjennetegnene på all falsk lære: En legger til og tar ifra Skriften slik en selv finner det for godt.

  • “De 144 000 er menn som i bokstavelig forstand ikke har gjort seg urene med kvinner.”

   Kjødelige mennesker forstår selvsagt Bibelen på en kjødelig måte – jordisk. Den kristne pakt er imidlertid ikke gitt til den kjødelige menneskeheten, men er en pakt om riket mellom de 144 000 salvede, ÅNDELIGE brødre av Kristus og sønner av Jehovah. Men dette vil selvsagt ikke kjødelige mennesker forstå.

   1
   2
  • I Romerbrevet 11:25,26 finner vi oversettelsen ”på denne måte” fra gresk ”kai houtos”, noe som ikke bare kan være en tidsangivelse. I eksempelvis ”Todays English Version” heter det derfor ”og det er på denne måten..”. I ”Revised Standard Version”, ”King James” og ”New International Version” heter det også ”og slik..”.

   De som i dag tror at hele den jødiske nasjon i dag til slutt vil bli frelst og omvendt lar derimot ”kai houtos” bety ”og da” – altså ren tidsangivelse (som den katolske ”Jerusalem Bible”. Dette er i strid med Paulus’ ressonnementer og de historiske kjensgjerninger. Blant annet skulle Gud i endetiden ta seg ut et folk for sitt NAVN (Jehovah), et navn jødene lenge ikke har tatt i sin munn, selv før Jesu tid på jorden. Dette folket skulle ”IKKE omsluttes av bommer og porter”, slik nasjonen Israel i dag har. Dessuten finnes INGEN sikre stamtavlebevis for hvem som i dag har sikre jødiske aner. Vi vet altså ikke hvem som er hvor av de som romerne bortførte etter at ættelistene ble brent sammen med tempelet.

   (Du kan finne interessante studieskriftsteder i Rom. 2:28,29. 9:1-6 og 27. 10:1,21.11:5,7-10,14. Apgj. 13:45,46.)

   Når det gjelder forståelsen av ”kai houtos” som ”på denne måte” så les hele vers 26 i Romerne 11 og sammenlikn med Jesaja 1:18-20 og 59:20.

   Enkeltjøder har imidlertid tilgang til det himmelske riket om Jehovah og Kristus vil ha dem. Men hadde jødene på Jesu tid vært ydmyke hadde alle de 144000 kunnet vært opprinnelige jøder. Dessverre ville ikke tilstrekkelig av dem det, og derfor bragte Peter innbydelsen ut til hedningefolkene. Og der er vi i dag. Nå holder de fire englene de fire Harmageddons vinder tilbake til den siste av oss er endelig beseglet.

  • Du knytter meg stadig feilaktig til Vakttårnvitnene. Jeg er et vitne eller tjener for og sønn av Jehovah Gud – himmelens og jordens Skaper. Samt Jesu himmelske bror. Vakttårnvitnene er motbildet til fariseerne og sadukkeerne. Du og de øvrige her inne er derimot hedningefolkene/samaritanerne som i forbildet omga nasjonen Israel i fordums tid.

   Jesus sa ”mon jeg finner troen når jeg kommer”. Og ”få er de som går på den smale sti som føre til livet”. Selv er jeg kalt til å være blant de 12 Zadoks sønner som etter Harmageddon skal reetablere det nye, jordiske, tempelliknende trossenteret nord for Jerusalem. Her vil vi ta i mot den tredje pakten til menneskene som skal bebo jorden. Den første pakten (GT) ble etablert for å tilveiebringe Kristus og hans offer. Den andre pakten (NT) kom for å samle alle de 144000. Nå er det snart altså dere menneskers tur gjennom tusen år.

   Vi 12 Zadoks sønner vil etter 40 år på ”den nye jord” forenes med de 12 i himmelen. Det er vi Bibelen omtaler som ”de 24 eldste som kaster våre kroner av foran Jehovahs og Kristi åsyn i himmelen. For etter de tusen år er ingen lenger i noen særskilt posisjon, for Jehovah Gud skal være alt i alle i all evighet.

  • JVen som her drister å kalle seg Jesu bror, er en fordervet sjel med MAAAAAAAAAANGE forskjellige nick. JVen sprer den ene løgnen etter den andre. JVen er, lik satan, VELDIG opptatt med å sitere Guds Ord. Akkurat som satan gjorde da han fristet Jesus i ørkenen. JVen har ved flere anledninger påstått å være en av de 144000 beseglede. Men JVen er ikke i stand til å svare på HVILKEN AV ISRAELS STAMMER HUN, for JVen er en HUN, TILHØRER.
   Hvor HUN har fått de såkalte dimensjonene fra, det må HUN vel prøve å gjøre rede for. For det finnes IKKE i Guds Ord. Det er vel mest sannsynlig at slikt bås kommer fra to alkoholiserte diliriumfiduser som het Charles Taze Russell og Joseph Franklin Rutherford.

 5. Problemet til mange kristne er at dei innerst inne ikkje trur på forteljinga om Adam og Eva. Etter Skifta sine klare ord gjekk det 1656 år frå Adam til syndefloda. Frå syndefloda til Jesu fødsel gjekk det 2317 år.
  http://bki.net/6000/6000aar.html
  Sabbaten skal minna oss om skapelsen og samtidig visa at kvila kjem når dei 6000 åra eller 120 jubileum er slutt.
  https://www.youtube.com/watch?v=h3XRMFTT6ak&t=892s
  The store teiknet er nasjonen Israel – fikentreet.
  Staten vart gjenoppretta i 1948 og generasjonen som opplevde dette skal ikkje dø ut. 2028 er det gått 80 år.
  Det er godt å tenkja på at Gud skal gripa inn og at fred og glede skal fylla jorda.
  Det er så mykje vondt og så mykje urettferdighet.

  • “Denne generasjonen”
   Når den Herre Jesus, i Markus 13:30 sier at “denne slekt skal visselig ikke forgå før alt dette skjer” så gjelder det tegnene som skal skje i sol og måne.
   De mennesker som lever på den tid, og som får se at “solen skal bli formørket og månen ikke gi sitt skinn, og at stjernene skal falle ned fra himmelen” ja de menneskene skal ikke omkomme før alt dette har skjedd. Dette forteller oss at når disse ting begynner å skje, rett etter at den 7 årige trengselen er over, da er Kristi synlige komme like rundt hjørnet.
   Da skal Herren komme til det oljeberg i Israel som han reiste opp ifra.
   Men før Kristi synlige komme, og før trengselstiden begynner, skal vi som er født på ny rykkes opp i skyer for å møte Herren i lufthimmelen

   1
   1
 6. Dei 6000 åra er snart slutt – år 2028. Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.
  Me går snart inn i denne siste 7 årsperioden som bibelen fortel om.
  https://www.youtube.com/channel/UCVYjwcQGSvkyWYjfVKkW5Cw
  Det vert vanskeleg tider framover.
  https://www.youtube.com/watch?v=aPk86kxfp9A&t=366s
  Det store spørsmålet er kven som vert denne stygge Antikrist.
  Heile jorda vil undra seg når dei ser denne personen koma tilbake.
  https://www.youtube.com/watch?v=5VlGuOMpEUg&t=26s
  https://www.youtube.com/watch?v=FmYkuI1TjWM&t=1879s

  3
  2
  • “Om det dryger, komme skal det”, sier skriften. Ergo kan vi heller ikke kjenne dagen, hvilket også Bibelen sier.

   Det er ikke dere gitt å vite tider og stunder, kan vi lese. Dagen og timen fikk selv ikke Jesus vite. Adventister og deres demoniske regnestykker er derfor ikke kristen tro.

   Det er bedre å holde seg til det Bibelen virkelig sier. Som for eksempel: “Hver den som påkaller Jehovahs navn SKAL BLI FRELST!” Dette Navnet står rundt 7000 – syv tusen – ganger i Bibelen.

   Satan Djevelen og hans menneskelige etterfølgere forsøker å fjerne dette Navnet fra skriftene og sette “herren” i stedet. Dette er et falskneri som vil koste brorparten av dagens menneskehet livet. Men slik er det profetert i Bibelen: “Det blir ikke mange mennesker tilbake!”

   Blir DU blant de overlevende etter Harmageddon?

 7. Det nærmer seg hele tiden at Kristus vil tilkjennegi sin tilstedeværelse også i de menneskelige fire dimensjoner slik at alle kan erfare Jehovah Guds endelige dom over denne ugudelige, onde verden. Harmageddon!

  Dagen og timen vet vi IKKE, men ser vi på forbildet med Noah, fikk han vite datoen syv dager før datidens verden gikk under i vannflommen.

  Harmageddon baner veien for et tusenårig undervisningsrike på hele jorden der de overlevende menneskene – etter hvert sammen med de oppstandne fra de døde – skal gjenvinne den fullkommenheten Adam og Eva tapte i Edens have.

  Vil DU være blant de som får denne fantastiske, nye sjansen til evig liv på jorden må du snarest vende deg til Skaperen Jehovah gjennom Hans sønn Kristus. Lykke til med DITT VALG!

  1
  3
  • Den som er født på ny har et himmelsk håp.
   Kristus er hodet, og vi som er født på ny er lemmene på hans legeme.
   “Sannelig sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han (du/dere) ikke se Guds rike”

   Satan elsker religion, for religion frelser ingen.
   Det er kun Jesu Kristi nasareerens navn som er viktig.
   “Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved”

  • ” For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved”

   Korrekt. Gud bor ikke under himmelen blant mennesker. Det er umulig å skue Gud Jehovah og så leve videre. Han er nemlig lys. Derfor sendte Han sin førstefødte sønn som Kristus. Og UNDER himmelen finnes det kun en skapning som kunne oppfylle loven etter det fullkomne mennesket Adams fall. Nemlig det fullkomne mennesket Jesus fra Nasaret.

   Skjønner man ikke at Jehovah Gud selv ikke kan dø, blir man snart drept i Harmageddon.

  • “Uten at en blir født på ny, kan han (du/dere) ikke se Guds rike”.

   Menneskene skal verken se eller komme til Guds himmelske rike. De få som overlever Harmageddon skal kun få bebo den nye jord der rettferdighet bor.

   Riket derimot består av 144000 tidligere kvinner og menn som får en ekstraordinær himmelsk oppstandelse som medlemmer i Jesu regjering som i løpet av tusenårsriket skal føre menneskene tilbake til den fullkommenhet Adam og Eva tapte.

  • “144 000 av menn og kvinner”

   Disse vil bli en utvalgt gruppe menn, “ som ikke har gjort seg urene med kvinner” leser vi i Åp kap 14.

   I åpenbaringsboken finner vi en del ting som er billed tale, men en god tolkningsregel er: Hvis verset eller avsnittet kan forstås bokstavelig, da trenger vi ikke lete etter en billedlig betydning.
   Det sies i Åp kap 7 at de 144 000 er “av alle Israels stammer” “Av Juda stamme tolv tusen beseglede” etc.
   At dette skulle være en utvalgt gruppe menn og kvinner fra Jehovas vitner er falsk lære, og kan ikke underbygges med ett eneste skriftsted.

  • Paulus sier at “Han ble rykket inn i Paradis”
   Vi vet at det er stedet hvor den Herre Jesus og Faderen er. Annet, synonymt navn for Paradis er himmelen.
   Senere skriver apostelen: “Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre.”

   Etter at den Herre Jesus har rykket oss opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren, skal vi for alltid være sammen med Herren.
   Trøst da hverandre med disse ord.

   1000 års riket varer kun i 1000 år.
   Satan er da bundet, men fortsatt finnes det mennesker med den iboende syndige natur.
   Når de 1000 år er omme, skal Jordan eldes som et klede.
   “Da skal himlene oppløses og i ild og og himmel legemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.”
   “Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer”

   Eneste verset i Bibelen hvor jeg finner noe som kan ligne på vakttårn selskapets lære er 1 Tim 4:1
   “Demoners lærdommer”

 8. Når Jesus kommer skal han uskadeliggjøre antikrist. Og da skal martyrerene som ble myrdet av antikrist stå opp fra de døde for å heske med Jesus i tusen år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *