Jehovas Vitner vil anke statsforvalterens vedtak om å frata Jehovas Vitner statsstøtten

Torsdag ble det kjent at Jehovas Vitner i Norge er fratatt statsstøtten for 2021. Dette etter at statsforvalteren har kommet til at trossamfunnet bryter med trossamfunnsloven. Jehovas Vitner i Norge sier de er skuffet og vil anke avgjørelsen til departementet. Det vi her ser fra statsforvalteren, Valgerd Svarstad Haugland (KrF) er et åpenbart forsøk på å bruke statsstøtten til å presse et trossamfunn til å gå i en bestemt retning. Statsstøtten er gulroten som nå skal brukes for å korrigere et trossamfunns oppførsel, og Jehovas Vitner er både i Norge og internasjonalt kjent for en hardhendt behandling av ekskluderte eller utstøtte.

Dette er den begrunnelse statsforvalteren i Oslo og Viken legger til grunn for sin avgjørelse om å frata Jehovas Vitner statsstøtten.

Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven.

Rett til fri utmelding
Eksklusjonspraksisen innebærer at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. Dette vil også gjelde for medlemmer som frivillig har forlatt trossamfunnet. I praksis betyr dette at de som melder seg ut ikke kan ha kontakt med familie og venner i menigheten. Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2.

Eksklusjon av barn
Trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige. Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter. Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven § 6.

Statsforvalterens skjønn – tilsynsmyndighetene kan nekte tilskudd
Jehovas Vitner har ved flere anledninger forsvart eksklusjonspraksisen. Trossamfunnet har detaljerte regler for hvordan medlemmene skal praktisere eksklusjon og sosial isolasjon overfor disse gruppene. Reglene meddeles medlemmene blant annet via bøker og studieartikler. Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd. Dette er i tråd med trossamfunnsforskriften § 11 tredje ledd.

Jehovas Vitner sier de vil anke avgjørelsen til departementet io håp om at departementet vil omgjøre avgjørelsen. Det er Kjersti Toppe fra Senterpartiet som har posten som barne og familieminister i Tåkefyrstens regjering.

 

13 tanker om “Jehovas Vitner vil anke statsforvalterens vedtak om å frata Jehovas Vitner statsstøtten

 1. Underlig at et trossamfunn som hevder å ta fullstendig avstand fra alt denne sataniske verden står for, ikke unnslår seg for å be disse “Satans tjenere” om pengene deres. Satans cash ser ut til å være OK nok. Da må man spørre seg om kanskje ikke guden deres evner å ta vare på folket sitt uten “Satans hjelp”. Eller kanskje nettopp “guden” er en annen enn de tror..?

  Slik er det alltid enkelt å evaluere liv og lære innen trossamfunnene. Jesus sa: “De sier en ting og gjør en annen ting”. Det betyr jo nødvendigvis ikke at ALT de sier er galt. Men når “en liten surdeig syrer HELE deigen”, er det lett å se at denne åndelige baksten er ute av balanse. Akkurat som alle de andre trossamfunnene. Ikke minst når penger blandes med tro.

  8
  1
  • MÅ JEHOVAH GUD BE SATAN OM PENGER FOR Å DRIVE?

   En pussig anakronisme at de – som jeg – som tror at hele denne verden styres av Djevelen, må tigge Satan om penger til driften av Guds menigheter. For at de ved hjelp av disse midlene kan forkynne at de som gjør virksomheten mulig er Guds hovedfiender som sammen med Satan snart skal dø i Harmageddon!

   Kristenheten har selvsagt også drevet dette pekuniære narrespillet så lenge ordningen har bestått. Om enn med andre beveggrunner og innfallsvinkler. Men Vakttårnvitnene må vel sies å ta kaka her.

   Vår lille menighet holder oss i stedet til Guds krystallklare ord:

   “For INTET har dere fått det, for INTET skal dere gi det”. Punktum!

   8
   2
 2. Med tid og stunder kan det bli flere forsamlinger som får «kniven på strupen» dersom forsamlinger får press til å godta synder som Gud fordømmer. Ellers er det nok Guds vilje at en menighet skal fungere uten statlige tilskudd

  8
  1
 3. Jehovas vitner ja… De hevder å være de eneste sanne kristne, likevel bruker de sin egen bibeloversettelse der de har måttet gjøre endringer her og der for at den skal passe med teologien deres.

  Videre har de dette styrende rådet sitt i New York, som fortløpende reviderer teologien etter eget forgodtbefinnende og distribuerer sine “nye åpenbaringer” til vitner verden over.

  De som kjenner bibelen vet jo at der finnes både advarsler mot å legge til eller trekke fra Guds ord, og også mange advarsler om falske lærere som skal lede vill… Jehovas vitner (organisasjonen altså, ikke enkeltmedlemmene) vasser dessuten i penger, som de som har lest i media nylig sikkert har fanget opp – feiloverføring på 9 millioner var det vel, som JV selv ikke oppdaget, men en ærlig person som mottok pengene feilaktig meldte fra så det ble rettet opp.

  Men hva sier Bibelen egentlig om penger? Jo, det var flere ting det, stort sett var det advarsler mot å bli for glad i dem. Her er et par eksempler:

  Brevet til hebreerne 13:5 “La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.”

  Paulus’ første brev til Timoteus 6:10 “For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.”

  9
  13
  • Følelsesbaserte utspill flyter samfunnet over med. Skal dine påstander om gal oversetting “ha salt og kraft” må du vise til spesifikke skriftsteder. Da kan det være interessant å debattere.

   Selv har jeg ikke funnet en eneste oversettelse jeg har kunnet slutte meg fullstendig til. Men da skal det også sies at det finnes mange grunntekster, og at også noen av disse har ulike ord seg i mellom.

   Har dine utspill om dette og hint ikke spesifikke skriftsteder å føre i marken, blir dine påstander “tomhet og jag etter vind”.

   7
   6
  • Det hjelper deg INGENTING, uansett hvor mange grunntekster du skryter av å ha. Var det 62 forskjellige du skrøt av at du er i besittelse av? Og ikke forstår du det minste grand av det. Det viser du til fulle, hver gang du tar deg ut. Jeg tenker det viktigste du har fått fram av de grunntekstene må være: VOFF VOFF.

   2
   6
  • Jeg må bare bøye meg i hatten over dine uslåelige argumenter Birgir. Er du på åpen eller lukket avdeling? Måtte Hel velsigne deg!

   7
   2
  • Martin Luther har og tatt bort flere bøker som opprinnelig var i Bibelen. (Ortodoks og katolsk) De passet ikke inn i hans teologi. Me bør nok reagere på det også…men ingen bryr seg desverre 😢

   3
   2
 4. Gud har fremlagt en forordning som skal finansiere kristen virksomhet: tienden og hellige gaver.
  Hvis alle menighetsmedlemmer ga 10% av lønna si, hadde det vært mer enn nok penger til drift av menighetslokale, lønn til pastor og andre medarbeidere og evangelisering og misjonsprosjekter.
  Statsstøtte er ikke bra på noe område. Da kan myndighetene sitte og kontrollere hva de liker eller ikke, og true med det ene og andre.

  7
  1
  • Du er på rett spor Otis. Vår lille menighet møtes imidlertid i hjemmene, og etter møtene er det noe godt å bite i samt å drikke. Sosialisering er kjempeviktig. Da får vi nemlig vist hverandre kjærlighet, og alle åndens frukter er oppfylt i kjærligheten.

   7
   1
 5. Men ingen vil ta ett oppgjør med Islam. De forlanger bare dødsstraff for frafalne. Utrolig at Norges største og farligste sekt ikke blir gjennomsøkt for deres kriminelle tro, som ofte støter mot det politikerne ønsker, i sin Pride beruselse.

  Denne Haugland, som kaller seg kriaten, er neste prosjekt frimenighetene….?

  7
  1
  • “Denne Haugland, som kaller seg kriaten, er neste prosjekt frimenighetene….?”

   Helt klart. Religion – og i særdeleshet kristendommen – er globalistenes viktigste hinder ved siden av demokratiet – folkestyret.

   Islam-importen har lenge vært deres fremstøt for å underminere den vestlige verdens kristne frihetsverdier. (“Til frihet harKristus frigjort oss”.)

   A)
   Ved hjelp av islam kan ikke lenger kristendommen ha noen naturlig enerådende plass lenger.

   B)
   Islam viser folk at religion er farlig og ond, noe som gjør det enklere å få folket til å være enige om at religion ikke lenger har noen naturlig plass i den moderne verden og må avvikles.

   Dette har det lenge blitt systematisk blitt bygget opp til. Og nå nærmer det seg snart klimaks der nasjonene må sette de endelige globale planene ut i livet før regissørene bak plottet blir fullstendig avslørt og mister fotfestet.

   Derfor er det snart nå eller aldri for globaleliten. Om så er vil de starte en storkrig som vil medvirke til at de oppnår unntakstilstand – noe som gjør at valg utsettes og politikerne blir sittende på ubestemt tid og unntakslover kan benyttes til å sementere New World Order – The Great Resett.

   7
   1
  • Om ikke Vakttårnet får medhold hos Barne -og Familiedepartementet (Kjersti Toppe, Sp), går de sikkert til tingretten, lagmannsretten og eventuelt høyesterett.

   6
   1

Det er stengt for kommentarer.