Jan Skoland: Putin, Ukraina og Europa

Vi er nå kommet i den siste sju års trengselstiden Bibelen taler om. 99,7 prosent av menneskene i Europa vil ikke ha noe med Gud og hans bud å gjøre, og dette vil ikke Gud akseptere. Frem til 2029 vil det ble tungt og vanskelig og en prøvelse for mange. “Det som skal skje er forferdelig. Dyret har allerede vunnet. Verden er i det onde og det onde har seiret fordi flertallet av befolkningen nå følger å tilber dyret (politikere) og dyrets bilde (MSM og media) er det oppsiktsvekkende budskapet fra Jan Skoland fra Lyngdal. Folk flest ser på Putin og det som skjer med menneskelige øyne, men det er kanskje ikke så sikkert at Gud ser på Putin slik de menneskelige øyne ser på krigen og Putin.

Del to av Jan Skolands tale om Putin, Ukraina og Europa