Jan Hanvold: Gud hater skilsmisse

hanvold8Gjengifte og skilsmisse har lenge vært omtalt på en viss blogg. Som kjent forteller Skriften at Gud hater skilsmisse, og dette er noe også Visjon Norge grunder Jan Hanvold er kjent med. Hanvold som nå er skilt og gift en rekke ganger har lenge provosert en viss blogger noe voldsomt. Hanvold som for noen dager siden benyttet Facebook til å reklamere for noen møter med en ny apostel som i likhet med Gud også kan forløse…

Jan Hanvold som har en rikholdig erfaring både med å gifte seg og skille seg og gifte seg på nytt igjen, har mange jan-hanvold-gud-haterganger vært gjenstand for en viss bloggers spisse penn. I et utsagn på Facebook hvor Jan Hanvold annonserer noen møter, slår TV sjefen et slag for ekteskapet med å fortelle at hans tv kanal får besøk av “apostel” Duane Swelley som sammen med sin kone Debora “har en sterk tjeneste, bygd på et sterkt ekteskap. For dem så er ekteskapet ukrenkelig og hellig. Og danner grunnlaget for et sunt og godt samfunn. Gud hater skilsmisse, fordi konsekvensene blir så negative, både for de det gjelder og samfunnet i sin helhet,” slår apostel Hanvold fast som selv har rik erfaring når det gjelder å gifte seg, skille seg og gifte seg på nye. I sin neste setning slår Jan Hanvold et slag både for Gud og “apostel” Selley når han fastslår dette: -Så er det herlig at både Gud og Swelley, forløser mennesker inn i tilgivelse og gjenopprettelse. Slik at folk kan bli satt i frihet, å gå videre i livet. Jesu blod renser også ifra skilsmisse synden. Slik at folk kan gå igjennom indre helbredelse, bli fri og gå videre i livet.” -Og gå videre i livet her, betyr jo tydeligvis å gifte seg igjen 3-4-5 ganger så får man virkelig erfaring med å bli fri. Det store i vår tid er at vi nå opererer med minst to forløse, både Gud og apostel Swelley, og hvem som er størst eller mest effektiv av de to kan vel kanskje Hanvold selv svare på. I min verden er det bare en forløser, Gud Fader, som gjennom Jesu død og oppstandelse brakte frelse og forløsning til en fallen menneskehet:  “..og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning.” (Hebr 9,12) Når Hanvold nå opererer med to forløsere er det så feil det kan få blitt. Men en ting har Hanvold rett i, og det er at Jesu blod renser ifra skilsmisse synden -for dem som vender om.

Ikke nødvendigvis Jan Hanvolds mening

hanvold-facebook-skilsmisseNår Hanvold siterte hva dette apostel-ekteparet mener om ekteskapet med ordene “For dem så er ekteskapet ukrenkelig og hellig. Og danner grunnlaget for et sunt og godt samfunn,” -så la oss merke oss at han skriver “for dem så er ekteskapet ukrenkelig og hellig,” -og dette betyr jo ikke nødvendigvis at Hanvold mener det selv om han reklamerer for deres sterke tjeneste. For selv har jo Hanvold gjennom sitt eget liv krenket det ukrenkelige flere ganger, og lever åpenbart godt med det.. Flere av dem som har kommentert Hanvolds Facebook oppdatering om skilsmisse og apostel Swelley har bitt seg fast i nettopp Jan Hanvolds rikholdige erfaringer med å skille seg og gifte seg på nytt igjen. Jørgen H som kommenterer nettopp dette spør følgende spørsmål: “GUD hater skilsmisse”……enig i det. Hvor mange ganger har Hanvold skilt seg igjen? Har glemt det,” og han får svar fra en Kjell Bjarne som slår fast dette: “Jørgen, du må huske at det som står i bibelen IKKE gjelder Hanvold!”