Islams verdensomspennende Jihad mot kristne sprer seg

Økende press mot kristne også i Bangladesh

jihadKristne i Bangladesh utsettes nå for et økende press fra muslimske krefter som ønsker å nedkjempe den kristne troen. En statlig embedsmann skal i denne uken ha nedlagt byggeforbud mot en kirke og samtidig krevd at kristne skulle stenge en annen kirke, konvertere til islam og samtidig avsverge seg sin kristne tro. I land etter land som er under innflytelse fra Koranens ord ser vi nå et økende hat mot Jesus Kristus og de mennesker som bærer hans navn, uansett konfesjon eller teologisk merkelapp.

Tangail Evangelical Hellighet kirke som ligger i landsbyen Bilbathuagani omlag 100 kilometer nord for Dhaka ble opprettet i september av en gruppe på 25 kristne som hadde holdt møter i hemmelighet i tre år. Den 13 september møtte omkring 200 muslimske demonstranter opp for å protestere mot byggingen av kirken. Dagen etter ble de kristne innkalt til den lokale ordførerens kontor. Mer enn 1000 muslimer ventet utenfor for å motta gladmeldingen om at de kristne ikke fikk fortsette å bygge kirken.

Tvunget til å akseptere islam

Mokrom Ali, 32, fortalte World Watch Monitor at han ble tvunget til å akseptere islam i stedet for sin kristne tro. “Styrets leder og imamene i moskeene forhørt meg siden jeg hadde akseptert kristendommen. De spurte meg om hvorfor jeg hadde blitt en kristen, noe som er stor synd for islam. Hvis jeg ikke avsverget meg den kristne troen og aksepterte islam ville de slå meg, brenne mitt hus og fryse meg ut av samfunnet. Disse truslene skremte meg og gjorde at jeg tilsynelatende aksepterte islam, selv om det er Kristus som er livets kilde,”  sa 32 åringen som ikke lenger regner seg som muslim. Også Mojnu Mia, 31, fortalte World Watch Monitor han ble tvunget til å akseptere islam mot sin vilje. Ledende muslimske lærde og moskeens imam utspurte meg om min religion og da jeg sa jeg var kristen truet de med å slå meg og kaste meg ut av landsbyen dersom jeg ikke tilbakekalte min kristne tro,” sa Mokrom Ali. “De hundset meg til å akseptere islam der og da og jeg aksepterte bare for å komme ut av situasjonen. Senere var 32 åringen i en rettssak hvor han fastholdt sin kristne tro i et avhør. Siden fikk de muslimske lederne høre at han holdt fast på sin kristne tro likevel og disse truet med at han ikke kunne praktisere kristendom i distriktet og hvis jeg fortsatte å være en kristen måtte jeg forlate landsbyen. De muslimske lederne vingeklipper vår religion og jeg vet ikke hvor lenge vi klarer å bære over med presset. Alt vi ønsker er religionsfrihet og å kunne praktisere vår tro i frihet. Siden 14 september i år er 8 kristne blitt tvunget til å anta islam som religion mens de som har nektet har fått juling. Forholdene for den kristne minoriteten i Bangladesh som er under 1 prosent har gradvis blitt forverret på tross av at landet har et sekulært styre.