Ingen endring i kirkens syn på ekteskapet, homokreftene har tapt i denne omgang

Kirken endrer ikke ekteskapssyn – Ingen homofili-forslag har fått flertall

kirke-motetÅrets kirkemøte demonstrerer med all tydelighet at kirken er dypt splittet over synet på homofile ekteskap og dagens stemmegivning viser at kirkemøte er delt omtrent på midten. Forslag B som mange mente var et kompromiss ble nedstemt med 103 mot 13. Dermed gjenstod det bare ett forslag: at Kirkemøtet fastholder sitt tradisjonelle syn på at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne. Heller ikke dette synet fikk nok stemmer under avstemmingen og dermed vil nåværende praksis bli fulgt inntil videre.

benestad-kirke-splittelseForslaget åpner for forbønn for likekjønnede par «på grunnlag av den enkeltes prests pastorale skjønn og ansvar», men det avviser å utarbeide liturgi.Heller ikke det siste forslaget som gikk ut på å at “kirken fastholder på tidligere vedtak om at ekteskapet er et forhold mellom én mann og én kvinne,” fikk nødvendig flertall da 54 stemte for, 62 stemte mot. Med andre ord har kirkemøtet i denne omgang avvist aksept for et nytt ekteskapssyn selv om som-gud-talerkirkemøtet heller ikke var villig til å gi flertall for det tradisjonelle synet på ekteskapet slik det er praktisert nå. Det er ikke tvil om at vi som ennå tror og fastholder det tradisjonelle synet på ekteskapet er glade for at kirken i denne omgang ikke setter seg fore å endre praksis i ett svært viktig spørsmål. I dag gleder vi oss sammen med de mange i den norske kirke som nå føler en betydelig lettelse over å slippe å ta den smerten et exodus måtte medføre. kirke-splittelsePå sikt tror vi likevel ikke at spørsmålet er endelig begravd da stemmegivningen demonstrerer at det er betydelige krefter i kirken som nettopp ønsker å vie homofile ekteskap. Imidlertid vil vi gratulere Øyvind Benestad, Målfrid Synnøve Jakobsen og Aud Kvalbein (som forøvrig var min gamle bibelskole lærer på Fjellhaug tidlig på 1990 tallet  og de mange som har stått på for å bevare ekteskapet slik det er.

En tydelig røst

Målfrid Synnøve Jakobsen fra Møre bispedømme fortalte at det i samtaler på Kirkemøtet ble advart mot å legge tunge bører på folks skuldre og stenge himmelriket for de som vil inn. – Ved å legalisere en synd og innføre en liturgi er det mitt syn at vi legger tunge bører på skuldrene på folk. Ved å slutte å tale om det Gud mener er synd, trenger vi heller ikke en Frelser som tilgir oss synden. Det er alvorlig for meg. På den bakgrunn kan jeg ikke støtte noen form for liturgi. Jeg vil beholde ordningen med ekteskap for en mann og en kvinne. Det er den beste ordningen for all fremtid, sa Jakobsen som i mine øyne fremstod som en av de mest bibelske røster under kirkemøtet.

Homokampen i kirken vil fortsette

“Kirkevalget høsten 2015 blir startskuddet for neste runde av den kirkelige homofilidebatten. Kirkemøtet vedtok tirsdag at de ikke vil åpne for vigsel av likekjønnede i regi av Den norske kirke. Det blir heller ikke utarbeidet noen fast forbønnsliturgi for par som allerede er borgerlig viet. Tirsdagens resultat var en seier for de «konservative», men striden vil fortsette. De som håpet at Kirkemøtet i år skulle ta homofilidebatten én gang for alle, slik at mindre kontroversielle spørsmål kan prege kirkens omdømme, har imidlertid ingen grunn til å glede seg,” skriver Trygve W. Jordheim som er reportasje-leder i Vårt Lands avdeling for tro&kirke i en kommentar postet på verdidebatt som kan leses i sin helhet her