IMI kirken, religiøs arroganse i Jesu navn

martin_portrett3IMI kirken som er en del av Normisjons virksomhet i Norge fremstår nå mer og mer som en luthersk kopi av Livets Ord sekten som på 1980 tallet måtte tåle massiv kritikk fra avhoppere fra sekten. I likhet med IMI kirken i Stavanger forsøkte Livets Ord da og dysse ned all kritikk fra tidligere medlemmer. Nærmere tjue bibelskoleelever tok sine egne liv mens de var studenter i Uppsala. I Sverige ble det så galt at man måtte opprette egne avdelinger innen psykiatrien for å hjelpe eksmedlemmer fra Livets Ord og det ble rapportert om selvmordstanker og depresjon blant sektens avhoppere. Les mer her