I år lukker vi lommeboka for Operasjon Dagsverk -Operasjon Dagsverk med sexkampanje i Sør-Amerika

o-dagsverkOperasjon Dagsverk med sexkampanje i Sør-Amerika er overskriften på et innlegg postet av Knut Ove Karlsen på verdidebatt.  OD er en mangeårig tradisjon i norsk skole og har bidratt til å hjelpe mennesker til en bedre hverdag med ulike prosjekter med innsamlede midler fra skoler som deltar. I år har imidlertid OD-prosjektet tatt en ny kurs. Det er nemlig ikke lenger det å hjelpe mennesker ut av materiell nød det er snakk om. Nå skal vestens seksualmoral påtvinges Chile, Peru og Argentina – med hjelp av innsamlede penger fra norske skoleelever

“Visst skal unge mennesker slippe tvang og seksuelle overgrep, og de skal få gifte seg med hvem de vil, slik det står i informasjonen fra årets kampanje. Men mye av det vi får vite fra filmer og brosjyrer knyttet til prosjektet er svært kontroversielt, i Norge og i store deler av verden, det blir likevel presentert som grunnleggende menneskerettigheter. På od.no kjenner vi igjen ordbruken fra norske aborttilhengere: «å bestemme over egen kropp», «reproduktive rettigheter», «kontroll over egen graviditet». Det hele fremstilles som ganske enkelt og uproblematisk. Alt rotes sammen til et spørsmål om «rettigheter» – selv provosert abort. Det dreier seg om å respektere unge menneskers kjærlighet, får vi vite på od.no,” skriver Karlsen i sitt innlegg som kan leses i sin helhet fra Verdidebatt.no