Hvorfor Stoltenberg og Obama raser over den russiske militærintervensjonen i Syria

Den russiske militærintervensjonen i Syria har provosert NATO og Barack Hussein Obama kraftig, Nærmest daglig klager og syter NATO og den politisk korrekte presse og media over at Russland ikke bare bomber terrorister fra islamsk stat, men også “moderate” terrorgrupper finansiert og støttet av Vesten og en rekke andre land i Midtøsten. Putins inntreden på arenaen både frustrerer og provoserer NATO og Obama administrasjonen som etter 13 måneder med angivelig bombing av Islamsk Stat ikke har oppnådd annet enn å se at Islamsk Stat har vokst seg stadig større og sterkere

Den vestlige militæraksjonen som angivelig har pågått mot Islamsk Stat i mer enn ett år etterlater flere spørsmål enn svar. Ikke har koalisjonen redusert militsens evner og fremrykking nevneverdig, og siden NATO og Vesten fremstår som verdens putin-ukrainesterkeste militærallianse så er det mange som har kalt Vestens bombing “halvhjertet” i og med at det som er verdens sterkeste militærallianse ikke har lykkes med å slå ut en milits som CIA i september 2014 estimerte bestod av mellom 20 000 og 31500 krigere i Syria og Irak. Etter USA og Vestmaktens angivelige bombing over 13 måneder burde Islamsk Stat nærmest ha vært utradert, med mindre USA og koalisjonen ikke har drevet med “liksombombing” slik enkelte lenge har hevdet. Nato-sjef Jens Stoltenberg kom mandag med en ny advarsel hvor han hevdet at den russiske bombingen av det Vesten kaller “den moderate opposisjonen i Syria” styrker Islamsk Stat. NATO kritiske kilder sier på sin side at de russiske angrepene i Syria har utrettet mer på to uker enn den USA ledede koalisjonen har klart på 13 måneder, -og man anklager landene som utgjør koalisjonen for å ha ført en tilsynelatende “kamp” mot Islamsk Stat uten egentlig å ville knuse terrormilitsen mange mener USA selv delvis har finansiert.  Dette er også en kritikk Vladimir Putin også ha fremført.

Det amerikanske imperiet for fall?

obama-den-ødeleggende.styggedomVladimir Putin og Russlands intervenering i Syria ser ut til å ha et tredelt mål. Først søke å redde regimet til president Bashar Assad gjennom å slå ut “de moderate opprørsstyrkene som blir sponset av Vesten og en rekke arabiske land og Tyrkia. Deretter er målet å slå tilbake Islamsk Stat som med sitt terrorvelde har skapt frykt både blant kristne og moderate muslimer i regionen. Dernest er målet å gjenopprette den russiske innflytelsen i regionen som gikk tapt når Sovjetunionen kollapset i 1989. Den russiske innblandingen i konflikten har satt både Obama og Nato på sidelinjen. Det amerikanske imperiet har under Obama stadig tapt innflytelse i Midtøsten og den russiske intervensjonen betyr at Vladimir Putin nå spiller hovedrollen, men Barack Obama og Nato er skjøvet ut på sidelinjen eller må samordne sine aksjoner med Moskva.