Hvorfor er avisene Idag, Vårt Land og Dagen tause?

Pressestøtte fra staten er selve livsnerven til den kristne avisene Vårt Land. kidnappings-flaggDenne har sammen med avisen Norge i Dag og Dagen foreløpig ikke tatt seg bryet eller hatt vilje til å omtale saken omkring Bodnariu familien fra Naustdal rett nord for Førde som er blitt fratatt sine fem barn av barnevernet på grunn av påstått “kristen indoktrinering”. Saken om familien er blitt omtalt i en rekke kristne aviser internasjonalt og har høstet stor oppmerksomhet i rumensk presse. Men her hjemme er det taust. Etter at Søkelys tidligere i denne uken skrev en sak om den triste skjebnen som har rammet denne pinsevenn familien har også SpikersCorner som er en debatt-blogg gjengitt saken, men fra de tre kristne avisene, Vårt Land, Norge i Dag og er det taust. Og man kan undres hvorfor? Søkelys presiserer: samtlige av de tre avisene har nå omtalt saken

Det norske barnevernet har et temmelig frynset rykte internasjonalt. I Øst-Europa er Norge kjent som landet som uten grunn frarøver foreldrene deres barn på bakgrunn av bodnariusyltynne beskyldninger, og fra før er det kjent at den norske praksisen er blitt kraftig kritisert på en rekke tv kanaler både i Russland og andre tidligere kommunistland. Imidlertid har historien om Marius og Ruth Bodnariu også nådd de kristne avisene i USA og Storbritannia, -og saken er blitt fremstilt som et eksempel på norsk kristendomsforfølgelse av en kristen familie som lærte barna opp i tro på Jesus som frelser og Herre. Et av ankepunktene som har blitt anvendt mot familien, var at et av barna, i et friminutt på skolen, sang en kristen sang -og slikt går da ikke an i et Norge som ennå har et kors i flagget. En lærer skal ha hørt sangen, brakte dette videre til rektor, og i følge Change som kjører en underskrifts-kampanje til støtte for familien ble familien arrestert og behandlet som kriminelle. Barna ble skilt fra sine foreldre, inklusiv en baby, fordi dette at familien var kristne var farlig i enkeltes tanke.

Noe er råttent i Norge

Den norske fasaden har lenge slått sprekker. Vi er nå en nasjon i dyp konflikt med Gud og sann kristen tro blir i stadig sterkere grad skjøvet ut av det offentlige rom, av skole vårt-land-nyog samfunn -og inn på bedehuset -med mindre man er en politisk korrekt “kristen” og legger Bibelens ord vekk og sier ja til homofili og alt som er synd i følge Bibelens ord. Denne familien som er norsk/rumensk var kanskje mer sårbar for sladder og baktalelse, og i møte med norsk barnevern som har et frynsete rykte var dette nok til å gjøre familien tilnærmet rettsløse. Derfor er de fem barna  Eliana, Naomi, Matthew, John og Ezekiel i dag i fosterhjem adskilt fra deres rettmessige foreldre som er pinsevenner. Det som er tragisk oppe i alt dette er tausheten dette blir møtt med fra aviser som Vårt Land og Dagen som så langt ikke har skrevet et eneste komma om saken. I følge kilder skal både Jan Hanvold i Visjon Norge og Finn Jarle Sæle i avisen Norge i Dag ha hørt om dette, men så langt har Norge i Dag på nett ikke omtalt saken. Heller ikke Korsets Seier som er pinsevennenes organ nevner saken med et eneste ord, og det overrasker. Samtidig kan man undres på hva som er årsaken til at disse mediene tier. I en sak hvor de burde tale klart og tydelig.

Støtt underskriftskampanjen for å få barna tilbake til sine rette foreldre 

37 tanker om “Hvorfor er avisene Idag, Vårt Land og Dagen tause?

 1. “Edruelighet er noe Sokelys burde innfore.”
  Og DET kom fra selveste Gudsfornekteren.

 2. I know this man’s relatives in America. I am a Romanian American. This is not bogus. Romania is a sovereign democratic nation who renounces socialism and communism. This is a Pentecostal man married to a Norwegian woman, who have had their kids taken away like so many couples of different ethnicities in Norway, not to mention, Lithuanian, Czech, Nigerian and Indian children..

 3. Som skrevet i en annen sak om dette temaet.
  En rekke større tunge kristne medier internasjonalt som er langt mer troverdige enn Vårt Land og Dagen har omtalt denne saken. Her oppe i vårt vi vet alltid best land -er det taust.
  Ikke uventet. Landet som innbiller seg at de er best i klassen vil jo ikke få flere riper i lakken.
  Vårt Land og Dagen har jo fullstendig kjørt seg på sidelinjen i Guds rike. Vårt Land er jo et medium som lar hedninger som Lars Gule og Levi Fragell få fritt spillerom i sine spalter og Dagen har under Selbekk lidt troens forlis.

  • Det var på tide, norske myndigheters praksis er fullstendig vanvittig i forhold til dette. Dette har enkelte menigheter i Norge forstått og holder noen mødre med barn i skjul. Nå som vi nærmer oss jul og skal minnes barnet som ble født som er vår frelser, må vi ikke glemme at datidens myndigheter også søkte å få fjernet barnet fra sine foreldre, da med tanke på å drepe han. Men de flyktet fra myndighetene. La oss omslutte denne familien i bønn!

 4. Så ser vi at religionens mørkere avkroker i form av den ikkekristne satanisten Torodd Fuglesteg og den halvreligiøse Ansgar Braut har funnet veien til dette stedet hvor Åndens lampe ennå ikke er slukket. Jeg mener Søkelys stadig viser oss at den ånd som preget Arthur Berg og de gamle og ekte kristne ennå finnes i blant oss.
  Historien om denne familien har rørt oss alle, så får bare Fuglebraut skrike og braute seg som vanlig. Torodds åndelige ståsted kjenner vi fra diverse heller dystre nettsider.
  Fortsett Kjell. La ikke dette mørke grumset fra avgrunnen stanse deg i å formidle sannheten klart og tydelig

  • Torodd. Selv 8. bud tar ikke du alvorlig, langt mindre resten. Du er og forblir i ditt åndelige mørke, slik er det med denne verdens barn. Her inne representert med Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut.
   For disse to skikkelsene er intet hellig, alt er bare mørke.

  • Hei Randi! Torodd Fuglesteg er et klassisk eksempel på det bibelen kaller en dåre. Dum og kranglevoren som han er, vil han altid finne på noe å krangle med folk om. Følg rådet som blir gitt i ordspråkene 23;9: “snakk ikke til en dåre, han vil forakte dine kloke ord.”

  • Her er jeg enig. Braut og Fuglesteg er ikke kristne, det enkelt å se, men de er det håp for..Langesæter derimot virker bare forvirret, forført og totalt ignorant. Han har her på søkelys kalt Herren Jesus for “en styggedom”, og har dermed begått den utilgivelige synd, som er å kalle Jesus for demonisk/djevelsk/avgud..akkurat slik fariseerne gjorde. Torstein Langesæter har slik i full offentlighet forseglet sin evige skjebne. La oss fortsette å be for braut og Fuglesteg, at ikke Herre skulle kreve deres sjeler før de har fått omvendelse og tilgivelse.

 5. Hva har dette med å myrde barn på ei øy å gjøre Torodd? Selvfølgelig Torodd er Søkelys grunnleggende uenig terroren mot Paris og vi fordømmer all form for terror og vold. Når det er sagt var alle disse som samlet seg til hyllest av dette destruktive bandet utenfor Guds beskyttelse og det er grunn til å anta at de aller fleste som ble slaktet av IS terroristene vil gå evig fortapt.
  Et sant Guds barn ville aldri ha deltatt på en konsert hvor tekstene som presenteres er dette:

  Who’ll love the devil?…
  Who’ll song his song?…
  Who will love the devil and his song?…

  I’ll love the devil!…
  I’ll sing his song!…
  I will love the devil and his song!…
  Who’ll love the devil?…

  Who’ll kiss his tongue?…
  Who will kiss the devil on his tongue?…

  I’ll love the devil!…
  I’ll kiss his tongue!…
  I will kiss the devil on his tongue!…

  Who’ll love the devil?…
  Who’ll sing his song?…

  I will love the devil and his song!…

  Who’ll love the devil?…
  Who’ll kiss his tongue?…

  I will kiss the devil on his tongue!…
  Who’ll love the devil?…
  Who’ll sing his song?…
  I WILL LOVE THE DEVIL AND SING HIS SONG!…

  -Det kan selvfølgelig være at Torodd og Ansgar Braut kanskje kan ta del i lovsangen fra dette bandet… men et sant Guds barn ville aldri ta del i slikt, og stille seg utenfor Guds velsignelse. Tror Torodd at det går så er han fri til å forsøke.
  Jeg for min del velger sangen om Jesus.. Så får Ansgar og Torodd kalle meg hva de vil.

 6. Randi: dersom du ikke har hverken noe sannferdig eller vettugt å komme med, er det å anbefale å holde kjeft!!!

  • Så kom selveste Braut på banen, i tospenn med Fuglesteg. Vi får bare be om at disse to tar i mot Jesus og ser behovet av frelse.
   Paulus talte mye om “falske brødre” som har sneket seg inn i Guds menighet, deres daukjøtt brer om seg -for å forføre alle som ikke har sin tilflukt i sannheten.
   Her tar Søkelys opp situasjonen til en kristen familie som lider og da finner Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg noe å dømme å kritisere for. Av dette kan vi lese følgende: Torodds mørke fortid kan man lese om her, http://www.rusmetal.ru/vae_solis/specialxii.html
   Og Brauts falske profet kan dyrkes her: http://so4j.com/joel-osteen-false-teacher
   Alt vi vet er at mørke fører til mer mørke. Den ene opphengt i djevelsk metall musikk og den andre i falsk lykke-religiøsitet -men man kjenner det på ånden

  • Torstein: Gud har ingen son. Svar: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne… og den som ikke har Sønnen har heller ikke livet.
   Du forkaster Sønnen og vil dermed også bli forkastet av Faderen.
   Det er de harde ord fra evangeliet.
   Du har forkastet Guds sønn sier du.
   Har du forkastet ideen om at Bush blir president igjen også da?

   Vi skal be at du får et møte med Jesus

 7. En ting er sikkert. Opp gjennom historien finnes det utrolig mange eksempler paa det Jesus opplevde. Mange hatet ham. Mange bare “kjente ham ikke” etter at han ble politisk ukorrekt og de siste flyktet da de religiose kom for aa ta ham.

  Bare tilfeldigheter at Hans Nilsen Hauge ikke dode ensom og forlatt paa en celle paa Akershus Festning. Falske anklager ble produsert i store mengder, men det var nesten ingen ting de kunne bruke mot ham da han langt om lenge ble stilt for retten. Til alles store forbauselse og/eller forargelse.

  Det er naar det dras i gang kampanjer for aa “korsfeste” noen eller noe jeg legger merke til hvem som er ekte kristen. Dvs som ligner paa Jesus.

 8. Du er ikke kristen, forstår jeg. Men, du er heller ikke jøde. Jødene tror jo at Messias skal komme, men det gjør ikke du. Dermed setter du deg utenfor både kristendommen og jødedommen.
  Hva er du da Torstein Langesæter? Tror knapt jeg har hørt om andre som har en slik tro som det du har?
  Og jeg skjønner det ikke. GT er fullt av profetier og løfter om Messias!

 9. Randi; Har du ikke noe bedre å gjøre enn å rakke ned på andre mennesker? Mener du at du er fylt av Den Hellige Ånd, når du slenger dritt og løgn om oss???

 10. Vel, jeg kan bare konstatere at du tror på deler av GT, men avviser alt som omhandler løftene om Mesias. Du avviser store deler av profetiene og hele Daniels bok. Du er som sagt ikke kristen og ikke jøde. Hva er du?

 11. Du svarer ikke på spørsmålet mitt: Hva tror du på? Hvilken religion bekjenner du deg til?

  • Torstein Langeseter.. Hvem skrives det om her:

   Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt paa hans skulder, og hans navn skal vere Underfull Radgiver, Veldig Gud, Evig far og Fredsfyrste.
   Jes 9. 6

 12. Torstein; hva tenker du da om alle profetiene om Messias? Det er en meget spesiell tro du har må jeg si. En ting er at du forkaster NT, men du forkaster også Daniels bok og en stor del av profetiene…
  Hva med feks Jes 53?

  • Det er mange som nok rister litt på hue over Torsteins valg her. Vi som tror på Jesus og har erfart ham, bytter ikke bort vår frelser Jesus Messias for alt i verden. Mange jøder vender seg nå til Kristus i voksende antall, men Torstein går motsatt vei. Jeg har fått en forkjølelse med litt feber og er litt i utakt og trøtt og følger ikke grundig med i disse dager, men kommer sterkere tilbake…etterhvert

 13. Jes 9,6, som du siterer fra lyder: “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste”

  Det er vel strengt tatt betydelig enklere å forklare dette med at Jesus er ett med den evige Fader, enn at det er Gud som er det barnet som er oss født? En sønn som er oss gitt?

  Farlig å ta to ord ut av sin kontekst, og lage sin egen “sannhet”!

 14. Hei, Søkelys og dere andre som kommenterer her.
  Vi i Vårt Land har fått med oss denne saken og all oppmerksomheten den har fått. Men vi er avhengig av mer informasjon for å kunne skrive om den. Jeg tar gjerne i mot tips og informasjon i denne saken. Kontakt meg i så fall på erlend.friestad@vl.no.

 15. Flott at du ikke er helt fastlåst, Torstein:-) Da er det fortsatt håp for at du skal komme til sannhets erkjennelse:-)

 16. “Delight in Truth would like to make the English-speaking public aware of an important detail which came out in the Bodnariu case where Norway’s Barnevernet (Child Protection Service) abusively confiscated 5 children from the Bodnariu family.”

  http://delightintruth.com/

  For de som kan orientere seg i familien Bodnariu saken på rumensk?

  “Acuzaţiile aduse românului din Norvegia, rămas fără copiii luaţi de autorităţi: „I-a bătut cu pumnul şi picioarele, iar pe bebeluş l-a scuturat ca pe o cârpă””

  http://adevarul.ro/locale/timisoara/acuzatiile-aduse-romanului-norvegia-ramas-copiii-luati-autoritati-politia-i-a-batut-pumnul-picioarele-bebelus-l-a-scuturat-carpa-1_5660cdb37d919ed50ede57cf/index.html

 17. Kvalitet i norsk barnevern?
  Tydelig at det alvorlig svikt/lovbrudd i barnevernet i Naustdal, som er seriøst dokumentert .

  I denne saken MÅ regjeringen engasjere seg fortest mulig og få barna hjem til sine foreldre før julaften.

  “Det er Førde og Naustdal som både hadde flest tilsyn og flest lovbrot.” (2015)

  iflg. artikkelen :

  “Lovbrot i barnevernet auka frå tre til nitten på to år”
  http://www.nrk.no/sognogfjordane/lovbrot-i-barnevernet-auka-fra-tre-til-nitten-pa-to-ar-1.12211995

 18. “Han-ISRAEL var forakta, forlaten av menneske,
  ein mann av smerte, kjend med sjukdom,
  ein dei løyner andletet for.”

  Torstein. I GT kalles ikke Israel for HAN men derimot HUN, Vi leser også om jomfruen Israel. Så verset taler så absolutt om Jesus. Å ta bort Jesus fra GT er helt absurd. Gjennom hele GT gis det bilder på den kommende frelser, alt peker fram mot Jesus. Ofringene, de jødiske høgtidene, historien om Boas, klippen som ble slått, for å nevne noe. Torstein, du er på ville veier. Rabbiene du lytter til er uten tvil svært lærde, men likevel er de blinde som ikke ser Jesus i GT. Forslag: lytt til diskusjonene mellom forskjellige rabbier og messias troende jøder. Her er det mye interessant på youtube.

  • Amen Geir. Hele GT handler om Jesus. Daniel ser han i kapittel 7, samme som Johannes møter i åpenbaringen 4..Jesaja 53 er GT’s klareste utleggelse av Jesu stedfortreder gjerning for oss..
   Jesus er Messias..frelseren, Gud og evig konge. (Jesaja 9:6) Langesæter leser bibelen som fariseerne..med egenrettferdighet som vei til Gud og med ett slør foran øynene. Hans fornektelse av NT som Guds ord, hans beskrivelse av Paulus som en falsk profet, og Jesus som en “styggedom”, stiller han i en forherdet stilling er jeg redd..

 19. Torstein.Tempelet reises, men ofringene vil aldri komme i gang igjen. Hvorfor skulle de det? Jesus er det endelige offer og Gud vil aldri tillate at det settes i gang ofringer. Derimot vil han åpne jødenes øyne så de ser han de har gjennomstunget, står det i bibelen. Jesus skal bo i Jerusalaem og styre folkene med jernstav.

 20. Torgeir. Hvem er dette?
  Mika 5,1 “Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda!
  Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel.
  Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.”

  Har jødene sluttet å vente på sin messias? Har rabbinerne du lytter til avskaffet han?

 21. Filip finner Natanael og sier til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.

  Johannes 1:45

Det er stengt for kommentarer.