Hvor mange flere må dø før vi våkner opp?

Islamistisk terror har igjen krevd liv i Europa, og igjen går våre politiske ledere ut og snakker om toleranse -og ber folk ta tilbake gata eller byen igjen. “Vi må ikke la oss skremme,” er kvadet våre ledere nå repeterer, mens gråtende foreldre desperat forsøker å finne siine barn. “Dette er den nye normalen, dette er noe vi må vende oss til å leve med,” sier toleransens forkjempere i Europa. Vi vil heller spørre: “Hvor mange flere uskyldige må dø? Ofret på toleransens alter? Europa trenger modige politikere, politikere som tør ta et skikkelig oppgjør med de dødskreftene Manchester i går kveld fikk kjenne på? “Islam er ikke fredens religion,” slik enkelte ynder å si. Islam er døden og voldens religion, og enhver som kjenner islams historie vet at død og fordervelse har fulgt i fotsporene til denne religionen grunnlagt av Muhammed.

En som reagerer sterkt på det siste muslimske terrorangrepet er Paul Joseph Watson som våger å stille de rette spørsmålene. Sjekk ut og si gjerne hva du mener

 

Facebook Comments

9 tanker om “Hvor mange flere må dø før vi våkner opp?

 1. Selvsagt er islam en mye blodigere religion i dag. Men kristne har, søtlug historisk sett, stått for religionsfunderte kriger. I Afrika har kristne indirekte ført til massedød etter fordømmelse av bruk av prevensjon. Flere steder har kristne ledere og kristen teologi inspirert til vold mot homofile og abortforkjempere.

  • Ordet “kristen” betyr aa ligne paa Jesus. Gjor man ikke det er man ikke “kristen”. Troende betyr aa tro paa det som staar i Bibelen. Gjor man ikke det er man ikke en troende kristen. Ikke mange i dag tror paa det som staar i Bibelen.

   Hvem som helst kan kalle seg “kristne” men det er noe helt annet aa vere det.

   Islam er det samme idag som det alltid har vert. Mohammed er deres store forbilde. Hva han gjorde er godt dokumentert. Selve religionen “islam”, slik vi kjenner den i dag, ble laget lenge etter at moammed var dod. De tok utgangspunkt i en av mange guder. Guden allah som ble dyrket i byen Petra. Der dyrket de ogsaa en hunnkjonnsvariant av denne guden. Dette er aarsaken til at de eldste moskeene peker mot Petra og ikke Mekka. Araberne kuppet riktignok guden allah og moskeene, men kunne selvsagt ikke snu moskeene mot mekka.

   Islams religion fikk en betydelig knekk pga. det Ottomanske kalifatets sammenbrudd etter tapet i 1.VK. Siste krampetrekning var massemordet av 1 mill armenere. Men ellers har massemord, plyndring og brenning vert en viktig del av islamsk praksis til alle tider. En viktig aarsak til den fikk saa stor ubredning.

   Karl Martell motte betydelig motstand blandt sine egne da han i sin tid mobiliserte mot en mulig islamsk invasjon av europa. “Helt unodvendig”. Men han fikk rett. Invasjonsheren kom. Og han greide aa stoppe dem. Hvis han ikke hadde greid det ville Europa antagelig vert en del av den islamske verden i dag.

   Muslimene mener Europa i dag er et lett bytte fordi europeere ikke “tror”. Mye tyder paa at de har rett. Europeere er kunnskapslose og veldig lette aa manipulere.

   Typisk at mange norske politikere forsvarer islam og mener at det storste problemet egentlig er “de kristne”. Kanskje slike som Karl Martell?

  • Man må slutte med å hele tiden unnskylde islamsk iboende djevelskap med at, jo kristne har også drevet med myrderier og ondskap. Så de er ikke noe bedre. På jobben kom samtalen inn på terroren i Storbritannia utført av islamister. Det første noe da sier er: Religion må forbys, kristne er akkurat like galne. Jeg irettesatte vedkommende og sa at kristendom og islam er så langt i fra hverandre man kan komme. Det at han kan leve i et fritt og demokratisk samfunn, kan han takke kristendommen for. Og dessuten, ondskap utført i kristendommens navn har intet med real kristendom å gjøre. Kristendom er å bli Jesu etterfølger.

 2. Islam er en forferdelig religion som mange ikke er klar over. Tenk bare på hvor mange som har blitt drept i Muhammad og Allahs navn.
  Allah er ikke Gud. Islams gud er ikke bibelens Gud.
  “Ingen kjenner Faderen uten ved Sønnen”.

  Den romerske katolske kirke er også forferdelig. Tenk på hvor mange liv som har gått tapt pga den falske religionen. Pavekirken har også blod på hendene.
  Tenk på middelalderen, korstogene og nazi tyskland med hitler og mussolini. osv osv.
  Det mange ikke er klar over er pavedømmets mørke historie og bakgrunn.

  Det tragiske er at kirkene går under pavedømmet, under det ekumeniske samarbeidet. Der målet er en felles verdensreligion.

  Forførelsen innad i menigheten er stor. Er ikke mange steder en kan gå i dag for å høre det rene og enkle evangeliet. Så viktig at man er på vakt. Man er selv ansvarlig for om man blir forført eller ikke. Vi har fått Bibelen som er Guds Ord. er så viktig at vi kun holder oss til skriften.

  Islam er en forderdelig religion, men det er sannelig også den katolske kirke. Det vi ser at terror vil skape med frykt og vi vil bare se mer av det i tiden som kommer. Folk vil bli engstelige over alt det grufulle som kommer over jorden. Jesu gjenkomst er nær og Antikrists framtreden på verdensarenaen tror jeg personlig er rett rundt hjørnet.
  Nb: følg med på hva som skjer i Jerusalem.
  Kom til å tenke: “Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – #Dan 9:26,27. 11:31. 12:11. Mark 13:14 ff. Luk 21:29 ff. 16da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. #Luk 17:31. 18Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. 20Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! #Dan 12:1. Joel 1:15. Åp 7:14. 22Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. 23Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! #v.5. Mark 13:21 ff. Luk 17:23 ff. 21:25 ff. 24For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. #5Mos 13:1 ff. 2Tess 2:9 ff. Åp 13:13. 16:13,14. 25Se, jeg har sagt dere det på forhånd. #Joh 13:19. 14:29. 26Om de altså sier til dere: Se, han er ute i ørkenen! – så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene der inne! – så tro det ikke. 27For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. #Luk 17:24. 28Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles. #Job 39:30. Luk 17:37. 29Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.”

  Hvem stod nettopp i gamlebyen i Jerusalem??? Bare en tanke som slo meg..

 3. Kristne vil vel se etter svar i Bibelen.

  I det gamle Israel beskrives det om og om igjen hvordan datidens menighet, israelsfolket, vendte Gud ryggen. Konsekvensen ble udugelige ledere, synd, umoral, oppror og terror fra folk i omkringliggende omraader.

  For meg ser det ut som om den vestlige verden er tilnermet helt avkristnet. Typisk at denne nettsiden tar maal av seg til aa advare denne lille kristne minoriteten mot “falsk lere” naar det virkelige problemet er hykleri.

  Det som helt klart har paavirket folk til aa forlate den evangeliske troen er mediene, skolene, politikerne osv. Tviler faktisk sterkt paa at noen vil taale aa hore sannheten og hvordan de fleste kristne har blitt en del av den verdslige kulturen. Enda verre vil det nok bli hvis noen sier at de veldig mange av de som kaller seg kristne er paa fortapelsens vei.

 4. Se bjelken i ditt eget øye før du kritiserer islam.

  Hvor mange har ikke kristne fundamentalister som dere i Søkelys drept ? Vi snakker om millioner. Voldtekten av hele samfunn ble gjort med det som Søkelys dyrker frem. Og det mens Søkelys fordømmer kristne som ikke dreper og viser forakt for andre religioner. Anders Behring Breivik fikk sine forbilder fra de som ville drepe istedet for å snakke. Slike som dere.
  Kritikken til Søkelys blir som kritikk fra rev mot drap av kyllinger. Det står ikke troendes.

  Det er klart at vi må ta avstand fra alle retninger av religioner som står for drap. Også de enslige menn som dreper. Og her har Søkelys vist unnlatelse og ikke fordømt enslige menn som dreper i Jesus navn.

  Vi tar selvsagt fullstendig avstand fra denne ynkelige taperen som ødela livene til så mange barn i Manchester. Men som en kristen som mener at dialog er bedre enn drap, mener jeg i motsetning til Søkelys at vi også skal ta avstand og fullstendig fordømme de kristne som også tar livet av barn og voksne i Jesus navn. Alle liv har like stor verdi.

  Og selvsagt skal islamisme bekjempes med alle lovlige midler. Det like mye som menneskeforaktende kristendom skal bekjempes med alle lovlige midler. Mord er mord. Liv er liv og skal beskyttes med alle midler.

  • Tenker du på verdslige kristne som avliver barn i mors liv?
   Eller vet du om andre massedrap i et slikt omfang?

  • 23/05/2017, kl. 21:23 sa Fundamental kristen:,

   Hva mener du med kristne fundamentalister dreper millioner.. Det er ikke de som står for millioner av fosterdrap. Det er et statlig altomfattende myrderier som enkeltmennesker ikke har skyld i. Vi kan selvsagt be for myndigheter at de kommer til sannhets erkjennelse og stopper myrderiene i mors liv. Men hver enkelt kristelig innbygger i hvert enkelt land har ikke skyld i at staten driver systematisk utryddelse av barn i mors liv.

Legg igjen en kommentar til Fundamental kristen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *