Hør Emanuel Minos om Valdresprofetien – og hør pastor Andreas Hegertun i Filadelfiakirken Oslo ta oppgjør med menighetens historie

emanuel-torp“(Her presenterer jeg (Jan-Aage Torp) en redigert utgave av min bloggartikkel tidligere idag. Jeg ble minnet om å fjerne alt det smertelige omkring oppgjøret som noen pinseledere forsøkte å ta med meg i årene 2003-2009. Det var unødvendig i denne sammenheng, men det bør håndteres grundig senere.) -Jeg er rystet i dypet av min sjel etter at jeg for noen dager siden så gjennom et videoopptak med bl.a. pastor Andreas Hegertun i Filadelfiakirken i Oslo. Dette skjedde i full offentlighet under Protestfestivalen i Kristiansand,” skriver pastor Jan-Aage Torp i et innlegg på egen blogg søndag.

emanuelminosSamtidig har jeg frisket opp mine utallige samtaler med høvdingen, Dr. Emanuel Minos (1925-2014). Emanuel Minos hadde stor innflytelse over mitt liv, spesielt siden april 1993
da vi sammen etablerte Kristen Koalisjon Norge (KKN) sammen med bl.a. Finn Jarle Sæle og Ludvig Karlsen. Han støttet meg sterkt gjennom alle årene, men jeg «brukte» aldri Emanuel for å gi meg legitimitet, men jeg tok reelt imot hans formaninger, råd og oppmuntringer. Han var aldri glad for min befatning med den internasjonale apostelbevegelsen, og han investerte mye tid for å bringe større sunnhet inn i mine vurderinger.

Men nå er Emanuel Minos forfremmet til herligheten, og her på jorden må vi håndtere og avdekke frafallet, så vi ikke får blod på våre hender.

Andreas Hegertun deltok den 9.september 2016 i en panelsamtale om «brente barn» (hør lydfilen her – uredigert) i Frikirkens lokaler under Protestfestivalen i Kristiansand. Debatten ble ledet av Hans-Christian Vadseth. Blant paneldeltagerne var Rut Helen Gjævert og min sønn, Anders. Den eneste som utfordret Hegertun var faktisk Vadseth.

Filadelfiakirkens pastor omtalte seg selv slik: «komfortable middelklasse mennesker som sjelden utfordres på så mye». Han tok et oppgjør med Filadelfiakirken – menigheten som er bygd opp av høvdinger som T. B. Barratt, Osvald Orlien, Erling Strøm, Morgan Kornmo og David Østby m.fl. – og sa at de aller aller fleste i Filadelfiakirken i 50-/60-årene «har et veldig negativt bilde av både Pinsebevegelsen og kristen tro». Hans eneste konkretisering gjaldt formidlingen om helvete der han henviste til en tale han holdt i Filadelfiakirken den 3.april 2016 over bibelverset «Fri oss fra det onde».

For øvrig husker jeg denne talen godt fordi jeg tok med meg fire europeiske pinseledere dit den kvelden som gikk storlig forundret hjem til sine land. Under panelsamtalen fortalte Hegertun stolt at han i forbindelse med dette møtet hadde spurt sine fire barn: «Hva vet dere om helvete, barn?» Åtte-åringen svarte med et spørsmål:»Pappa, er dét noe nytt på Netflix?» Andreas Hegertun sa under panelsamtalen: «Forhåpentligvis lærer vi av historien vår om ting som absolutt ikke er bra»…

minos2Dette står i grell kontrast til budskapet av Dr. Emanuel Minos som ble forkynt en rekke ganger. Han brakte dette mektige budskapet (hør lydfilen her) i oktober 2001 i Filadelfia Pinsemenighet i Kristiansand om synet som den 90-årige kvinnen fra Valdres fortalte ham utførlig om i 1968.

Han beskrev den kommende verdenskrigen, forakten for flyktninger, oppløsningen av seksualmoralen, utroskap i ekteskapet, og frafallet i den kristne kirke der man ikke lenger ville høre om himmel eller helvete, synd eller nåde. Det profetiske ord går i oppfyllelse foran våre egne øyne – og mange ignorerer det tvert.

Artikkelen er hentet fra pastor Jan-Aage Torps blogg og er redigert søndag kveld.