Her avgikk den norske kirke med døden som kristent kirkesamfunn

kirken-er-dødDen norske kirke stemte for å innføre homoseksuelle, transeksuelle og lesbiske “ekteskap” og tilby disse Guds velsignelse i form av et vigsel. Kirken har med dette valgt å bryte med den kristne kirke og Bibelens Gud, og i Åndens verden lyder det nå et: “Gå ut fra henne, mitt folk, for at I ikke skal ha del i hennes synder, og for at I ikke skal få noen av hennes plager!” (Åp 18,4)

9 tanker om “Her avgikk den norske kirke med døden som kristent kirkesamfunn

 1. Det var kanskje like greit, så fikk vi en endelig avklaring på dette. Nå vet vi at vi ikke kan forholde oss til DNK.
  Jeg antar at mange prester vil forlate kirken etter dette. En konservativ bibeltro prest, som det tross alt er en del igjen av, vil nok aldri kunne fortsette, etter denne mildt sagt grufulle dagen!

  • Så var det avklart og for meg får det ikke store konsekvenser da jeg ikke går i kirken selv om jeg ble vannbestenket og konfirmert der. Jeg hadde respekt for min gamle konfirmasjonsprest som elsket Jesus av hele sitt hjerte, men den “kirken” vi i dag har, har null troverdighet. Biskopene, teologene og prestene i denne “kirken” har ikke akkurat noe jeg vil vende mitt øre til, og heretter vil jeg ikke kunne bidra eksempelvis til innsamlinger til kirkelige tiltak. Eksempelvis vil kirkens nødhjelp få nei fra meg når de kommer på døra med sine bøsser og det samme gjelder annen innsamling til kirkelig arbeid. Dette er en sorgens dag, en dag med frafall og en dag som profetene sa ville komme. Jeg vil oppfordre alle Guds barn til å melde seg ut av kirken. Det er en alvorlig vranglære som nå introduseres i kirken, et nytt bibelsyn og et nytt syn på ekteskapet som setter Guds Ord til side. Samtidig er det også en legalisering av pervers synd.

 2. Så vant frafallets krefter igjen. Bli ikke forundret, dette er et endetidstegn.
  Jesus kommer snart, men hva skal man kalle den “nye” kirka?
  Jeg mener “Homokirka” er det rette navnet. En kristen kan ikke delta i dette. Søkelys er en av få røster som har vært tydelig her. Vårt nye slagord bør være “Ja til Jesus, nei til homokirka”

  • Kulturkirka(viktig med den sosialistiske a`endingen i stedet for kirken!

 3. Frafallet har gått fort og i dag syntes jeg synd på de i kirken som tapte.. Er enig med Søkelys i at disse bør melde seg ut dersom de skal ha noe tillit. Fri Pinsevenn hadde et godt navn på kirka. Homo-kirken var passende og jeg ble fysisk kvalm når jeg så at noen av delegatene brukte kirkemøtet som en form for homo-dating.
  Vi ser jo nå tydelig at skjøgekirka i Johannes Åpenbaring tar form, og det er trist, men broder Wilkerson skrev jo at det ville komme.
  Sodomittene skulle innta Guds hus og sperrene som holder igjen for Guds vrede er nå tatt bort

 4. Sal. 2-4: “Han som troner i himlene, ler. Herren spotter dem.Så skal Han tale til dem i sin vrede, og i sin dype harme skal Han slå dem med angst.”
  Om biskopane våre har bevart den minste respekt og tru på Guds ord, må dei gå skjelvande morgondagen i møte. Sjølv om denne salme 2 var skriven i ei anna tid og for andre tilhøve, så er den evige Gud den samme då som no.
  Om eg ville flikke på “Mona LIsa” for å endre den til eit betre resultat, ville eg ha større sjanse til å lukkast enn desse villfarne som vil flikke på Guds skaparverk og innføre velsigning over det som er ein styggedom for Gud.
  Gud ler!

 5. En sorgens dag. Jeg skammer meg over å tilhøre denne sjøgekirken hvor de homofile nå har makten.

  • Jeg anbefaler utmelding og å finne et annet trossamfunn. Jeg hører av nyhetene at det allerede er opprettet grupper på facebook som har lagd lister over prester som skal boikottes fordi de holder fast på Guds Ord.
   Det er en trist dag for hele kristen-Norge og det er med dyp sorg vi som ikke er medlemmer har mottatt nyheten.
   De konservative lutherske organisasjonene må nå få dannet et alternativt og bibeltro kirkesamfunn, for det er tydelig at den norske kirke ikke er et blivende sted

 6. En skammelig og ugudelig avgjørelse. Den Lutherske kirke som mener seg å ha overtatt Israels velsignelser. Har de overtatt Israels velsignelser, så har de i alle fall også overtatt ALLE ISRAELS FORBANNELSER. De som har gjort en slik skammelig gjerning imot Gud, er omtalt i Bibelen:
  “I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige.
  For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.
  Men da I nu engang vet alt, vil jeg minne eder om at Herren, efterat han hadde frelst folket ut av Egyptens land, siden ødela dem som ikke trodde,
  og om at de engler som ikke tok vare på sin høie stand, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under mørket til dommen på den store dag;
  likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.
  Og dog gjør også disse like ens: idet de går i drømme, gjør de kjødet urent, ringeakter herredømme, spotter høie makter.
  Overengelen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Herren refse dig!
  Disse derimot spotter det de ikke kjenner; men det de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de sig.
  Ve dem! for de har gått Kains vei og for vinnings skyld kastet sig inn i Bileams forvillelse og er gått under ved Korahs gjenstridighet.
  Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot;
  ville havsbårer som utskummer sin egen skam; villfarende stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid.
  Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, spådde om da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige
  for å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere.
  Disse er folk som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem efter sine lyster, og deres munn taler skrytende ord, enda de smigrer for folk for vinnings skyld.
  Men I, elskede, kom i hu de ord som forut er talt av vår Herre Jesu Kristi apostler,
  18 hvorledes de sa til eder at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem efter sine ugudelige lyster!
  Disse er de som skiller sig ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.”

Det er stengt for kommentarer.