Har vendt det døve øret til appellene for pastor Saeed Abedini -bønnedag for forfulgte kristne

Barack Hussein Obama har helt åpent valgt å vende det døve øret til alle kristnes bønner om å ty til mer drastiske skritt for å få frigitt pastor Saeed Abedini som er en av obama-homofilifire amerikanske statsborgere som sitter fengslet i Iran. Landet som uttrykker død over Amerika og samtidig den amerikanske presidenten ønsker å inngå atomavtale med. Irans åndelige leder Ayatolla Ali Khamenei har gjentatte ganger avvist å trekke inn andre temaer enn atomprogrammet og opphevelse av sanksjonene i forhandlingen. På tross av en rekke appeller og innstendig bønn fra kristne over hele USA, tyder intet på at Obama administrasjonen er villig til å stille krav på vegne av de fire gislene. Over hele verden oppfordres nå kristne til å ta del i en internasjonal bønnedag for den fengslede pastoren 26 september

En rekke kristne ledere reagerer sterkt på det som helt åpenbart er Obama administrasjonens manglende vilje til å presse det iranske regimet til å sette fri de fire amerikanerne som sitter fengslet i Iran. En av dem som reagerer med vantro er Franklin franklin-graham2-351Graham som tirsdag delte dette: “Det er utrolig at denne administrasjonen er i ferd med å inngå en atomavtale med et land som holder amerikanske borgere fengslet uten å forlange at de satt fri. Iran har ikke bare en, men fire amerikanere fengslet. En av dem er vår venn pastor Saeed Abedini som ble arrestert på grunn av sin kristne tro. Hvorfor får ikke Washington dette inn? Den 26 september vil markere at det er tre år siden siden Saeed ble fengslet, og hans kone Naghmeh arrangerer en bønnenatt den kvelden. Folk over hele verden vil be for hans frihet og for den forfulgte kirke. Bli med i bønn for at Saeed og de tre andre amerikanerne vil bli løslatt snart, -og del dette med andre som vil være med i bønn, oppfordrer Franklin Graham. Franklin Graham er ikke den eneste kristne lederen som reagerer på at Obama administrasjonen så til de grader ser ut til å være villig til ofre fire av sine egne statsborgere, inklusiv den kristne pastoren for å tilfredsstille presteregimet i Iran. Søkelys vil slutte seg til oppfordringen om å be for pastor Saeed og andre forfulgte kristne den 26 september og vi oppfordrer enhver troende til å be for martyrkirken denne dagen.

be-for-saeed-abedini