Fullt nederlag for Jan Kåre Christensen hos Namsfogden -vil tvangsinndrive mer enn 270 000 kroner -tar pant i bil og bolig

Bibellærer og evangelist Jan Kåre Christensen har gått på et kraftig nederlag i striden med Plan og bygningsetaten i Oslo. Namsfogden har nå avgjort saken og gitt fullt medhold til kravet fremsatt av innkrevningsetaten i Oslo kommune. Bakgrunnen for kravet er flere tvangsmulkter Christensen er ilagt av Plan og Bygningsetaten. Christensen hadde bestridt kravet og ment at det var foreldet, noe namsfogden nå har slått fast at kravet ikke er. Det opprinnelige kravet fra 2015 var foreldet, men tvangsmulkter vedtatt i 2019 og 2020 er ikke foreldet.

Fra Namsfogdens avgjørelse. Søkelys har fjernet Christensens personnummer

Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum holdt sin forretning om kravet den 14/9-22 hvor tvangsmulkt datert 19/8-2019 og 28/2-2020 ble avgjort. Namsfogden har fattet beslutning om at de to tvangsmulktene ikke er foreldet (etter 3-års fristen for foreldelse)  og derfor har Namsfogden forkastet Christensens anførsel om at kravet er foreldet. Namsfogden har derfor vedtatt å tvangsinndrive kravet fra Innkrevningsetaten i Oslo Kommune. “Namsmannen beslutter at begjæring om utlegg fremmes og at utleggsforretningen gjennomføres. Videre bemerkes det at Namsmannen ikke har myndighet til å overprøve avgjørelsen som danner grunnlag for tvangsgrunnlaget i denne sak. I skrivet Søkelys har fått tilgang til heter det videre at de tar pant i en BMW elbil Christensen kjøpte nylig. I tillegg tar de pant i 1/2 av hans faste bolig. Videre vil de foretra trekk i lønn fra Christensens arbeidsgiver på rundt kroner 10 000 pr mnd til gjelden er betalt. Namsmannen har lagt en utregning til grunn som viser at etter boutgifter, utgifter til kollektivtransport og livsopphold vil Christensen ha et overskudd på nærmere 10 000 pr mnd. Dette beløpet vil de trekke til gjelden er betalt eller maksimalt over 24 måneder.

Jan Kåre Christensen: “Sjokkerende, makt og myndighetsmisbruk”

Fra Namsfogdens avgjørelse

Pusset nylig opp den ulovlige muren for kroner 70 000

Avgjørelsen hos Namsmannen kommer samtidig som Statsforvalteren har en klage fra Christensen inne til behandling. Statsforvalteren har sittet med saken siden klagen ble innsendt den 8/2-22. I henhold til Statsforvalterens egne frister skulle saken ha vært behandlet i løpet av 3 måneder og Christensen har selv flere ganger pushet på for å få en endelig avgjørelse. Sju måneder senere venter Christensen ennå på et vedtak fra Statsforvalteren og i et skriv til Namsfogden skriver Christensen dette: “Vi bestrider kravet som legitimt da vi er blitt utsatt for et makt- og myndighetsmisbruk av Plan og bygningsetaten som kravet bygger på! Saken er ikke avgjort hos Statsforvalter.
Skjønner ikke derfor heller hvorfor dere har tatt avgjørelsen før Statsforvalter har uttalt seg.” Dere blir i sammen med Innkrevingsetaten som utfører PBE ondskap, narrativ og løgner! Hele saken imot oss, baseres på direkte løgn og et narrativ. Selv en 1. klassing kan svare på dette som saken dreier seg om som PBE ikke engang vil svare på.
For en ondskap og narrativ dere er med på, galskap.  PBE krever at vi skal rive en mur som ligger hvis for langt ut i veibanen, selv om den er trukket inn ½ meter lengre inn enn naboens skråning. Det gjør vi vel nok!  Målet til de onde og kriminelle menneskene hos PBE er åpenbart å få kastet oss på gata. For vi har avslørt dere mange løgner!
Dere vil trekke en fattig og hardt arbeide mann ca. 10.000, – kr i mnd. slik at det
blir enkelt at PBE ønske og mål skjer, at vi går konkurs! Her er noe av våre faste utgifter, og da minus 10.000, – kr hver mnd., så går dere åpenbart i den Ondes tjeneste,” skriver Christensen i sin skarpe reaksjon til Namsmannen. Uten å gå i detaljer. Christensens reelle utgifter i dagliglivet overgår de satser Namsfogden har konkludert med at Christensen trenger for sitt livsopphold. Christensens eneste håp nå ligger i Statsforvalterens hender. Bloggeren og bibellæreren vil få kjenne at det er “ingen kjære mor” hos våre myndigheter. Diskuter gjerne saken på Facebook

Loading