Franklin Graham advarer om den kommende kristendomsforfølgelsen i USA

Forfølgelse av kristne er rent kirkehistorisk ingen stor nyhet. Allerede i kristendommens polykarpfødestund ble de troende utsatt for forfølgelse, og den bibelske beretningen om den modige Stefanus som ble stenet til døde av en jødisk mobb, -fordi han uredd vågde å fortelle dem sannheten, viser oss at sann kristentro alltid er uønsket av verden. Fra den tidlige kirkehistorie er vi kjent med historien om Polykarp av Smyrna (69-155) som ble en kristen martyr 82 år gammel. Polykarp som var en disippel av apostelen Johannes var en ruvende skikkelse i den tidlig kristne kirke, som biskop i Smyrna som lå i dagens Tyrkia. Den kristne tro som ble født frem på pinsedag i Jerusalem i år 33 hadde i løpet av en hundreårsperiode spredd seg til store deler av Midtøsten og deler av det sørlige Europa, men dette hadde hatt sin pris. Tusenvis av kristne hadde blitt henrettet, kastet til løvene eller brent på bålet, og Polykarp som ble brent levende er bare en av mange som påminner oss om at troen på Kristus har sin pris

“Forfølgelsen av kristne er økende over hele verden. En nylig undersøkelse viser oss at  bare i løpet av de få siste årene, har mer enn 7100 troende blitt drept for deres tro på franklin-graham2-351Herren Jesus Kristus. I mange land blir de systematisk torturert og slaktet av islamistiske radikale som målrettet søker å fjerne alle spor av kristendom. Kirker blir brent, plyndret og rasert med bulldosere. Pastorer blir jevnlig angrepet og drept. I dusinvis av land, blir kristne utsatt for hard undertrykkelse av myndighetene, og jevnlig nektet adgang til skole og jobb. De lever som annenrangs borgere, avskydd og spottet av deres naboer som forakter Kristus. Og ta ikke feil, fiendtligheten mot oss kristne i Amerika (og Europa) er økende,  og vil fortsette å vokse dersom vi ikke står opp for religions og samvittighetsfriheten. Bibeltroende kristne har her i USA allerede blitt angrepsmål for en kultur som har vendt ryggen til Den Allmektige Gud. Dette har blitt drevet frem av spesielt progressive homo-aktivister og sekulære anti-Gud krefter.

I Illinois, har en kristne eier av et “bed and breakfast” motell vært under intense angrep av et homofilt par fordi han nektet å være vert for et homofilt bryllup. De amerikanske myndighetene har ilagt motell eieren bøter på tilsammen 81 000 dollar, og henvist til hans bruk av bibelen for å forsvare sin holdning, som juridisk grunnlag for dommen. En baker i Oregon har blitt tvunget til å stenge butikken etter at de ble bøtelagt av amerikanske myndigheter for å ha sagt nei til å bake en bryllupskake til et homofilt par. I Washington må en 71 år gammel kristen blomsterdekoratør utkjempe sin kamp med myndighetene fordi hun nektet å ta del i en såkalt likekjønnet “ekteskaps-seremoni”. I New Mexico og Colorado, blir kristne forretningsdrivende forfulgt av statlige byrå og rettsvesen fordi de fastholder sin oppriktige tro på det hellige ekteskapet som en ordning innstiftet av Gud for en mann og en kvinne. Dette er gjerningene til våre myndigheter -akkurat her i vår egen nasjon-hvor de angriper borgere for å leve sine liv i overensstemmelse med bibelske prinsipper.

 

Nettopp derfor er jeg spesielt takknemlig for guvernørene og lovgiverne i Mississippi og Nord Carolina. I Mississippi har guvernør Phil Bryant underskrevet en religionsfrihets-lov som beskytter de kristnes rett til å leve ut deres liv i lydighet og tro til Guds ord. Uten en slik beskyttelse, ville kirker kunne bli tvunget til å utføre likekjønnede vigsler, og obama-homofiliforretningsdrivende kunne bli utsatt for massesøksmål fra homoaktivister, fordi de nekter å imøtekomme deres perverterte livsstil.  I min hjem stat, i Nord Carolina, har guvernør  Pat McCrory kalt inn til en spesialseksjon i delstatsforsamlingen hvor han fikk gjennom en lov som vil begrense transkjønnede rett til å kunne bruke ethvert offentlig baderom akkurat som det passer dem. (Dette samtidig som Barack Obama krever at alle offentlige skoler må akseptere at transkjønnede må kunne velge fritt hvilke offentlige baderom de selv ønsker) Lovforslaget i Nord Carolina er nødvendig for å beskytte kvinner og barn fra de mange seksuelle rovdyr som går løs. Men rett etter at loven ble godkjent kom delstaten under omfattende angrep fra selskaper som støtter den feilslåtte politikken til homoaktivistene, og truer med å trekke deres selskaper ut av delstaten. Be om at guvernøren vil stå fast på sin beslutning og gi etter,” skriver Graham videre.

https://www.youtube.com/watch?v=TJd4crbkd_8

 

Dessverre har guvernører fra stater som Georgia, Indiana og Virginia allerede bøyd seg for presset fra de store selskapene, massemedia og homoaktivister og lagt ned veto mot “loven om religiøs frihet” som har blitt godkjent av delstatenes lovgivere. Vi må ikke undervurdere de ugudeliges makt, de umoralske kreftene og dem som søker å påtvinge oss deres antikristelige agenda. Bibelen sier at vi ikke skal bli overrasket over slik fiendtlighet og forfølgelse.”Men dere skal vite dette, at det i de siste dager vil komme….og videre: “Og alle som vil leve gudfryktige i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.” (2. Tim 3,1-12)

 

På påskesøndag var troende samlet i en lokal park i Lahore i Pakistan, for å feire Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Samme ettermiddag, slo terrorister fra det muslimske pakistan-forfølgelseTaliban til og massakrerte mer enn 70 mennesker i et selvmordsangrep, blant dem mange kvinner og barn. Minst 320 ble alvorlig skadd. Etterpå skrøt Taliban om masseslaktet. To uker tidligere ble to kirker angrepet med bomber under gudstjenesten, der ble 15 drept og mange skadd. I Niger blir kirker sprengt mens andre blir brent ned av rasende horder av islamske troende. Fire nasjonale bibeloversettere ble nylig myrdet av ekstremister i et land i Midtøsten. 11 innfødte kristne ble korsfestet og halshugd i Aleppo i Syria i fjor høst. Fire nonner ble brutalt meiet ned av islamistiske menn i Yemen i mars. Disse er bare noen få av de tusener på tusener av troende som har blitt forfulgt på grunn av deres tro på Herren Jesus Kristus.  Vi kan ikke kikke en annen vei. Bibelen sier at “Dere er Kristi legeme, og det samme gjelder medlemmene individuelt …Hvis et medlem lider, da lider alle medlemmene med,” sier Paulus i 1.Kor 12,26-27.

Jeg vil fortsette å dra rundt i alle statene med ” Decision America Tour” og vi takker Gud for Hans hånds velsignelse over disse bønnesamlingene. Mer enn 71 000 mennesker har tatt del i de arrangement vi har hatt i de stater vi hittil har besøkt, og mer enn 22 000 har sagt at de vil forplikte seg til å overgi seg selv til bønn for Amerika og dets fremtid. Til å stå fast på Guds ord -og leve ut troen modig og aktivt ta del i den pågående valgprosessen. Hvis du ønsker å gi en lignende forpliktelse, kan du besøke og etterlate ditt navn på nettstedet decisionamericatour.com.

I de kommende månedene fortsetter Franklin Graham sin Decision America Tour -hvor han klart og tydelig presenterer evangeliet og inviterer mennesker til å ta del i bønn for nasjonen. Gjennom sin Decision America Tour,  har Franklin Graham og hans team sett hundrevis av mennesker komme til tro, og latt Jesus bli deres Herre og Frelser. Mange har fått oppleve å se sine synder ble tilgitt og fått håp om et nytt og evig liv. Vi takker Gud for hver eneste en, skriver Graham videre. Å besøke alle 50 statene har sine omkostninger, men vi har alle mulighet til å skape en forandring for Guds rike. Vi stoler på bønn og dem som står sammen med oss i bønn, men også finansiell støtte. Takk for at dere står opp for evangeliets skyld, heter det i avslutningen av Franklin Grahams hilsen til Guds folk. Franklin Graham er i motsetning til vår tids mange “apostler” en mann som vektlegger det sentrale i den kristne tro fremfor tomme løfter om velstand og suksess.